Skal-krav

Bare delvis bruk av innkjøpsmakt

(En Anbud365-kommentar) Offentlig innkjøpsmakt er ikke et verktøy med ubegrensede muligheter. I hvert fall ikke om man ikke bruker hele mulighetsrommet. Det viser anskaffelsen av…