Sosial dumping

KS sin Bukkene Bruse-strategi

Av LO-sekretær Trude Tinnlund KS ved Helge Eide prøver i Anbud365 5. mars å forklare hvorfor organisasjonen stiller seg bak en juridisk utredning fra Wiersholm,…Seriøst, KS?

Av Trude Tinnlund, LO-sekretær At KS sitt bidrag mot arbeidslivskriminalitet er å betale advokater for å så tvil om styrkede seriøsitetskrav, er et dårlig utgangspunkt….