• Leverandører
  •  

Terskelverdi


Anbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten - februar 2020

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser og andre viktige nyheter innenfor anskaffelsesretten…