UtredningEn mulig ripe i lakken

(En Anbud365-kommentar) Flere høykompetente juridiske miljøer på det offentlige anskaffelsesmarkedet fører i marken mer eller mindre flengede kritikk mot arbeidet Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har…