Vedståelsesfrist

Smertelig møte med vedståelsesregel

Regelen om at alle tilbydere må godkjenne forlenget vedståelsesfrist, gjelder bare inntil beslutning om kontraktstildeling er gjort. Etterpå ikke, selv om det klages på beslutningen….