• Leverandører
 • Invent AS
  NHD AS
  Merkur Grafisk AS
  Imento Norge AS
  Metos AS
  Solstad Bo og omsorgssenter as

Tar grep for å kutte skyhøye transaksjonskostnader for tilbydere

Hvis det er for dyrt og komplisert for bedriftene å delta i det offentliges anbudsrunder, risikerer vi å få dyrere og kanskje også dårligere løsninger i det offentlige, sier danskenes erhvervsminister Brian Mikkelsen (foto: Helle Moos).

Transaksjonskostnadene på de private tilbydernes hånd ved danske, offentlige anbudskonkurranser skal ned. Erhvervsminister Brian Mikkelsen har tatt grep etter at en forskningsrapport gjorde det klart at for noen bransjer er disse kostnadene opp til 45% av selve kontraktsverdien. En rekke grep skal tas for å kutte disse kostnadene.

For kort tid tilbake la Center for forskning i offentlig-privat samarbeid (COPS) fram rapporten «Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud”. Gjennom denne rapporten er det kommet ny kunnskap om private leverandørers transaksjonskostnader i offentlige anbudskonkurranser. Hovedresultatene viser at det innenfor de bransjene som er undersøkt, er kostnadene forbundet med å utarbeide og avgi tilbud mellom en og ni prosent av kontraktsverdien. Kostnadene oppleves størst innenfor kunnskapsrådgivning og i IT-bransjen.

Næringsorganisasjonen Dansk Erhverv har reagert kraftig på situasjonen:

Rapporten dokumenterer, heter det, at innenfor rådgivning ligger de samlede transaksjonskostnadene på opptil 45% av kontraktsverdien. Det er absurd at leverandørene skal bruke så store ressurser på å by på en oppgave som de kanskje ikke en gang får. Det gir hverken verdi for det offentlige eller for de virksomhetene som leverer tilbud, ifølge Dansk Erhverv.

Kostnadene skal ned

Erhvervsminister Brian Mikkelsen lanserte rett etter at rapporten ble fremlagt, en rekke initiativ med sikte på å redusere bedriftenes transaksjonskostnader i forbindelse med offentlige anskaffelser. Det er snakk om å identifisere fornuftige veier til reduserte kostnader, formidling av beste praksis og lage veiledning.

Leverandørenes kostnader i forbindelse med offentlige anskaffelser skal ned, signaliserer erhvervsminister Mikkelsen i en pressemelding. Det er både til nytte for dansk næringsliv og for skattebetalerne. Hvis det er for dyrt og komplisert for bedriftene å delta i det offentliges anbudsrunder, risikerer vi å få dyrere og kanskje også dårligere løsninger i det offentlige. Det er derfor naturlig, ifølge ministeren, at man gjennom en rekke initiativ setter fokus mot å unngå at næringslivet har unødvendige utgifter ved å delta i offentlige anskaffelser.

Smidige prosesser

I 2016 kjøpte det offentlige i Danmark for omkring 300 milliarder kroner av private virksomheter. Derfor er det viktig, mener erhvervsministeren, at anskaffelsesprosessene er smidige og ikke påfører virksomhetene unødige kostnader. Regjeringen i Danmark arbeider også på en plan for hvordan flere offentlige oppgaver kan konkurranseutsettes.

300 x 300
Generell annonse 300×300

Be the first to comment

on "Tar grep for å kutte skyhøye transaksjonskostnader for tilbydere"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*