• Leverandører
  • Zone Security AS
    Imento Norge AS
    3 Step IT AS
    Myhrvold Storkjøkken
    Leaseplan Norge AS

Tildeling av rammeavtale-kontrakter ble ulovlige direkteanskaffelser

Anbud365: Tildeling av rammeavtale-kontrakter ble ulovlige direkteanskaffelserKofa-saken om ulovlige direkteanskaffelser og rammeavtalen i Trøgstad kommune gjaldt rådgivningstjenester til bygge- og anleggsvirksomhet,

Kontraktene ble tildelt innenfor en rammeavtale på en måte som gjorde at det ble ulovlige direkteanskaffelser av det. Det slo Kofa fast. Tildeling av kontrakter innenfor en rammeavtale med flere leverandører skal enten skje på grunnlag av vilkårene som er satt i rammeavtalen, eller etter ny konkurranse mellom partene. Ikke noe av dette var tilfellet i den aktuelle klagesaken.

Klagenemnda har i tidligere saker konkludert med at tildeling av kontrakter innenfor en kunngjort rammeavtale i enkelte tilfeller vil kunne klassifiseres som en ulovlig direkte anskaffelse. I sak 2016/202 behandlet Kofa en klage på Trøgstad kommune som nettopp gjaldt en slik situasjon. Bakgrunnen var en rammeavtale for rådgivningstjenester til bygge- og anleggsvirksomhet, forlenget i februar i fjor.

Tildeling av kontrakter innenfor en rammeavtale med flere leverandører skal enten skje på grunnlag av vilkårene som er satt i rammeavtalen, eller etter ny konkurranse mellom partene. I nærværende sak har oppdragsgiveren tildelt kontrakter innenfor rammeavtalen uten å avholde nye konkurranser.

Oppfyller ikke vilkårene for kontraktstildeling

Rammeavtalen har vært i Kofa tidligere (sak 2015/59), og det er klart at rammeavtalen heller ikke oppfyller kravet om at vilkårene for tildeling av kontrakter skal være fastsatt i rammeavtalen. Konkurransegrunnlaget angir bare at kommunen «kan be om budsjettpris/ramme på komplette ytelser på forhånd der det er hensiktsmessig i forhold til budsjett og definerte oppgaver», samt at kommunen «forbeholder […] seg retten til å innhente tilbud fra avtalepartene i form av mini konkurranse mellom disse».

Om de konkrete kontraktene har kommunen forklart at det var behov for bistand til planlegging av utbyggingen av Båstad barnehage og til Skjønhaugenga omsorgsboliger, og at det etter forlengelsen av rammeavtalen bare var to leverandører som kunne levere den type konsulenttjenester. I stedet for å gjennomføre minikonkurranser om oppdragene valgte oppdragsgiveren å gi Union Consult AS oppdraget om omsorgsboligene, mens Norconsult AS fikk oppdraget om barnehagen. Kommunen fremholder at tildelingene av kontraktene under rammeavtalen var hensiktsmessig ut fra forutsetningene til selskapene, og at kravet til likebehandling er oppfylt.

Hensiktsmessighet og likebehandling

Til dette bemerker klagenemnda:

– … at forskriften § 15-3 (2) og (3) verken gjør unntak for innklagedes hensiktsmessighetsbetraktninger eller innklagedes argumenter om at kravet til likebehandling er oppfylt på andre måter enn foreskrevet i §15-3 (2) og (3).

Kontraktene som Trøgstad kommune har tildelt innenfor rammeavtalen utgjør på denne bakgrunn ulovlige direkte anskaffelser, konstaterer Kofa.

300 x 300

Be the first to comment

on "Tildeling av rammeavtale-kontrakter ble ulovlige direkteanskaffelser"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*