Åtte anbefalinger for kommunale anskaffelser av bærekraftig bylogistikk

Anbud365: Åtte anbefalinger for kommunale anskaffelser av bærekraftig bylogistikkVed bruk av deres markedsmakt som innkjøpere kan kommuner fremme bærekraftig bylogistikk. Grønne anskaffelser kan øke etterspørselen etter lav- og null-utslippskjøretøy, mens innovative anskaffelser kan åpne opp for nye mer effektive samordnede leverings-ordninger. Effektiviseringspotensial finnes også i at en kommune samordner innkjøpene internt og koordinerer bestillingsrutinene, fremgår det av en fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), her ved adm.dir. Bjørne Grimsrud (foto: Knut Opeide, Statens vegvesen).

Skriv ut artikkelen

Basert på kommunale erfaringer gir en fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) åtte anbefalinger til anskaffelser som fremmer bærekraftig bylogistikk. Det er tre koordinerte svenske kommuner og Oslo kommune rapport-forfatterne har satt søkelyset mot. Vurderinger og tilpasninger internt i kommunen kan være avgjørende for å oppnå bærekraftig bylogistikk ved bruk av kommunale innkjøp, heter det i rapporten.

TØI-rapporten «Kommunale innkjøp – et virkemiddel for å fremme bærekraftig bylogistikk» har som hensikt å øke kunnskapsgrunnlaget til norske kommuner om hvordan kommunale innkjøp kan bidra til å fremme bærekraftig bylogistikk. Rapporten er en litteraturstudie av eksisterende vitenskapelige artikler og publiserte rapporter. Disse dataene er supplert med intervju og kommunale planer, strategier og veiledninger

Basert på funn fra litteraturen og erfaringene fra de svenske kommunene Ystad, Tomelilla, Simrishamn og Oslo finner rapport-forfatterne at noen vurderinger og tilpasninger internt i kommunen kan være avgjørende for å oppnå bærekraftig bylogistikk ved bruk av kommunale innkjøp:

Funn og erfaringer

• Intern samordning og bruk av maler for ulike typer anskaffelser gjør det mulig å forbedre innovative anskaffelser.

• Økt kommunalt ansvar for sisteleddstransport gjør det mulig å ha bedre oversikt over transportbehovet og dermed redusere kjøretøykilometer.

• Skille mellom pris på varene og pris på transport av varene synligjør kostnadene og gir muligheter for separate anskaffelser.

• Øke kompetanse på anskaffelser innad i kommunen spesielt med henblikk på klimakrav (grønn teknologis modenhet) og andre muligheter anskaffelsesreglementet.

• Tilpasse anskaffelser til den lokale konteksten så langt regelverk om offentlige anskaffelser tillater.

• Utforme en grønn strategi og eksplisitt uttrykke hvorvidt det er akseptert at grønne løsninger potensielt gir dyrere innkjøp.

• Etablere felles metoder (for eksempel klimabudsjett) for å beregne miljø- og klima-avtrykket av transport som kan brukes til å sammenligne og velge leverandører.

• Tilrettelegge for generelle standarder for hvordan innkjøp med null-lavutslipps-kjøretøy skal gjennomføres, spesielt ved desentralisert innkjøpsstruktur.

Svenske erfaringer

Samordne leveranser i de svenske kommunene innebærer at innkjøpene er koordinert på tvers av kommunene. Bruken av grønne og innovative anskaffelser har ført til felles interne innkjøpsrutiner. I tillegg til koordinerte bestillinger sammenfalt samordningen av leveranser med innføring av digitale innkjøpssystemer. Det å samordne innkjøpene internt i en kommune kan reduserer antallet bestillinger noe som igjen reduserer antallet leveranser som gjennomføres.

Oslo kommune

Oslo kommune er godt i gang med å omstille sin egen kjøretøypark til å bli fossilfri – som bidrar direkte til en økt etterspørsel etter nullutslippskjøretøy. Indirekte bidrar kommunen med økt etterspørsel på slike kjøretøy ved bruk av krav og tildelingskriterium ved kjøp av transporttjenester. Oslo kommune har erfart at andelen avtaler med nullutslipps-kjøretøy, i bruk for oppdrag for kommunen, har vært økende. Gjennom dialog med markedet og en dynamisk ordning med minimumskrav og tildelingskriteriet angående miljø, har de sikret at det fortsatt er konkurranse samtidig som andelen nullutslippskjøretøy har blitt tatt i bruk.

Bli den første til å kommentere på "Åtte anbefalinger for kommunale anskaffelser av bærekraftig bylogistikk"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.