Det gjelder folks tillit og din troverdighet

Anbud365: Det gjelder folks tillit og din troverdighetEn felleseuropeisk standard kan vise seg å bli et verdifullt «støttehjul», etablering av en praksis som holder mål, en etisk målestokk som hjelper selv den svakeste av oss til å holde stand mot den aller mest aggressive selger-ulven. Det gjelder tillit og troverdighet på området offentlige anskaffelser (Volodymyr Melnyk /Scanstockphoto.com).

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) La din røst høre, det gjelder folks tillit og din troverdighet. Nei, det er ikke hentet fra den pågående valgkamp, men derimot i kortform en oppfordring til å yte bidrag til arbeidet med en felleseuropeisk standard knyttet til integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Oppfordringen herfra går like mye til offentlige innkjøpsmiljøer som til leverandører til det offentlige. Standarden skal være et våpen mot korrupsjon, bestikkelser og annet som ødelegger sunne konkurranser. Lover, regler, straff og medieoppslag er åpenbart ikke nok. Det trengs enda et «støttehjul».

Ulike former for standarder har dukket opp flere steder i ulike bransjer opp gjennom tidene. Skal de ha en funksjon, må de være omforente, dvs. at så vel kjøper som selger legger standarden til grunn i alt sitt mellomværende. Standard Norge gjør en svært viktig rolle i utvikling, oppdatering og markedsføring av standard for en rekke forhold i samfunnet, inklusive offentlige anskaffelser.

Nå er de i gang med et arbeid knyttet til integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Dette er et europeisk standardiseringsarbeid. Europeisk regelverk for offentlige anskaffelser danner bakgrunnen for opprettelsen av dette arbeidet i standardiseringskomiteen CEN/TC 461 Public Procurement. Siden sommeren 2019 har komiteen jobbet med å utvikle denne standarden som nå er på høring, prEN 17687 Public Procurement – Integrity and accountability – Requirements and guidance.

Norsk kompetanse involvert

I Norge driver Standard Norge en såkalt speilkomite, SN/K 585 Offentlig anskaffelse, som har fulgt med på og kommet med innspill til det europeiske arbeidet. Flere av deltakerne i speilkomiteen har også sittet som eksperter i arbeidsgruppen som har utarbeidet standarden. Den norske komiteen består av medlemmer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ask Tjenester AS, Avinor, Bane NOR, Factlines, Forskningsrådet, Indre Østfold kommune, Inventura, KSI, Lillestrøm kommune, LO, Miljødirektoratet, Melanor, NHO, Oslo Met, Statsbygg, Sykehusinnkjøp HF, UDI, Universitet i Oslo og Virke.

Utkastet til standard er på høring frem til 2. september, og høringsutkastet kan lastes ned her: «Standard på høring» (skriv inn “prNS-EN 17687” i søkefeltet).  Det som kommer inn av innspill, håndteres av den norske speilkomiteen som videreformidler samlet disse innspillene til den europeiske komiteen.

Felles europeisk front

Det er svært gode grunner til å oppfordre flest mulig til å komme med innspill. At vi står overfor en europeisk standard etter hvert, gjør at et innspill fra deg kan være et bidrag til å styrke troverdigheten og tilliten til anskaffelsesprosessen over hele vår del av verden. De aller fleste følger jo felles regelverk – EUs direktiver.

Det sies fra tid til annen at regelverket for offentlige anskaffelser skal bidra til å demme opp for korrupsjon, bestikkelser og annet i samme gate. Historisk er det riktig nok, formålet med å etablere et slikt regelverk i sin tid var jo fra EUs side å gripe fatt i de store utfordringene visse deler av Europa nettopp hadde med konkurranser som langt fra fremsto som rettferdige. Og som kostet skattebetalerne og de offentlige finansene dyrt.

Her hjemme har mange levet i en isolert selvbevissthet om at korrupsjon ikke er oss til del. Statistikkmateriale fra organisasjoner som registrerer den slags, plasserer oss likevel ikke som verdens klare ener i konkurransen om uskyld. En realitetsorientering har jo etter hvert vist at heller ikke her er vi uten såkalte brodne kar. Og offentlige anskaffelser er stadig nevnt som et av de områdene som er aller mest utsatt for konkurranseskadelig påvirkning.

Hjelp mot ulykksalige situasjoner

Næringsdrivende gjør hva de kan for å selge sine varer og tjenester. Heldigvis. Og de er flinke til å finne veier – noen er så flinke at den berømmelige streken er faretruende nær ved å bli trådt over. Noen gang skjer det nok også. Hvis så målgruppens representant – en offentlig innkjøper, dens sjef, kollega etc – lar seg påvirke, er det gjort. Mennesket er en skrøpelig skapning, det vet vi, og situasjoner kan oppstå at dette faktum slår gjennom i handling. Alt som kan hjelpe hver og en til å motstå slike situasjoner er av verdi. F.eks. en omforent standard som gjelder integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser.

Helt slutt på korrupsjonsfaren blir vi nok ikke. Det finnes personer som mener at dersom de handler smart nok, blir de ikke oppdaget. Tja, det er vel en og annen som kan stå frem og fortelle at det kan gå en stund, men så sprekker det. Og da synes mediene det er på tide å melde fra. Krigstypene tas frem i overskriftene.

Allmennhetens oppfatning

Når et område er så fristende for folk med urene hensikter, vil avsløringer bidra til allmennhetens oppfatning av hva slags folk det er som kjøper for pengene deres. Vi lever av tillit, har innkjøpere gang på gang understreket. Men hverken avsløringer, domsavsigelser, lovverk eller annet har virket avskrekkende nok. I Sverige har man en forening som heter Institutet mot Mutor. På sin nettside offentliggjør den gjerne dommer som har med korrupsjon å gjøre. Svenskene handler under de samme regler som oss, vi har en kultur som er nokså beslektet, slik at det jevne tilsig av dommer på nevnte nettside kan nok indikere noe gjeldende på denne siden av Kjølen også. Ny felleseuropeisk standard om integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser skal bidra til å styrke troverdigheten og tilliten til anskaffelsesprosessen. Vi kan være enig i at det trengs. Vi må støtte opp om dette arbeidet. Listen må legges et sted som er felles for alle som praktiserer EUs regelverk for offentlige anskaffelser. Standarden kan vise seg å bli et verdifullt «støttehjul», etablering av en praksis som holder mål, en etisk målestokk som hjelper selv den svakeste av oss til å holde stand mot den aller mest aggressive selger-ulven. Det gjelder tillit og troverdighet.

Bli den første til å kommentere på "Det gjelder folks tillit og din troverdighet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.