Etter 10 år med debatt fikk Finland sitt tilsyn for offentlige anskaffelser

Anbud365: Etter 10 år med debatt fikk Finland sitt tilsyn for offentlige anskaffelserGeneraldirektör Juhani Jokinen leder Konkurrens- och konsumentverket (KKV), som er tilsynsorgan for offentlige anskaffelser i Finland.

Skriv ut artikkelen

Lovstridige direkteanskaffelser og grovt feilaktige eller diskriminerende anskaffelser står i fokus for det litt over 16 måneder gamle finske anskaffelsestilsynet. Det fremgår av deres nettopp publiserte, første årsrapport. For tiden verserer det tre saker fra tilsynet for domstolene. Nærmere 10 år med debatt tok det før Finland fikk etablert sitt anskaffelsestilsyn. Enhver som anser at en offentlig oppdragsgiver har gått frem i strid med anskaffelsesreglene, kan anmode tilsynet om å iverksette tiltak.

Her hjemme går det en debatt om behovet for å etablere et eget tilsyn med offentlige anskaffelser. Det vises bl.a. til svenske Konkurrensverket som har en slik oppgave. Men siden 1. januar 2017 ha også Finland hatt et eget tilsyn. Her er det Konkurrens- og konsumentverket som er tildelt et slikt ansvar.

Hovedprioriteringen til det finske tilsynet ligger på ulovlige direkteanskaffelser, som er foretatt helt uten hensyn til lovbestemmelsene og som ikke er kunngjort overhodet, slik tilsynet beskriver det på sine nettsider. Også andre anskaffelser som kan likestilles med ulovlige direkteanskaffelser, er i søkelyset. Det gjelder der anskaffelsen er grovt feilaktig eller diskriminerende. Andre ulovligheter er å ikke konkurranseutsette eller kunngjøre, hindre leverandørers muligheter til å delta i anbudskonkurransene og bevisst utarbeide ufullstendige kunngjøringer slik at fordelene med konkurranseutsettingen ikke oppnås.

Sanksjonsmuligheter

Det finske tilsynet kan, dersom man oppdager at det er gjort en ulovlig direkteanskaffelse, utferdige forbud mot å iverksette den inngåtte avtalen – dersom den ikke er trådt i kraft. Vanligvis er imidlertid en slik avtale allerede inngått, og da kan tilsynet enten gjøre en beslutning om å utføre tilsyn eller ta saken til domstolene. En tilsynsbeslutning er et administrativt verktøy som ikke kan påklages.

I Finland består det administrative domstolsystemet av to instanser – Marknadsdomstolen og Högsta förvaltningsdomstolen. Dersom det finske anskaffelsestilsynet, en leverandør eller en offentlig oppdragsgiver bringer en anskaffelsessak inn for domstolen, prøves den først i Marknadsdomstolen, som er en spesialdomstol.

Inn for Marknadsdomstolen

Dersom tilsynet ønsker å bringe en ulovlig direkteanskaffelse inn for Marknadsdomstolen, er kravet at det gjelder an avtale over EU/EØS-terskelverdiene og at det ikke er kunngjort noen form for forhåndsinnsyn i anskaffelsen. Tilsynet kan be om at overtredelsesgebyr ilegges, at kontraktsperioden forkortes eller at beslutningen om å inngå kontrakt oppheves (for den tiden av avtaleperioden som gjenstår).

I øyeblikket verserer det tre saker fra tilsynet i Marknadsdomstolen. Nivået på det finske overtredelsesgebyret ligger på om lag det samme som i Sverige, dvs. maks 10% av avtaleverdien med et maksimumsbeløp på ti millioner kroner.

Bli den første til å kommentere på "Etter 10 år med debatt fikk Finland sitt tilsyn for offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.