Foreslår regionale fellesanskaffelser for å få hjelp av private omsorgsaktører

Anbud365: Foreslår regionale fellesanskaffelser for å få hjelp av private omsorgsaktørerSocialstyrelsen, her ved sin generaldirektør, Olivia Wigzell, tar til orde for at regionene i fellesskap inngår kontrakt med private aktører for å avhjelpe omsorgsbehovet (Foto: Socialstyrelsen).

Skriv ut artikkelen

I Sverige er det lagt på bordet et forslag om at regionene bør ta i bruk felles anskaffelser når private aktører skal engasjeres i helse- og omsorgssektoren. Bakgrunnen er at pandemien har skapt større forskjeller i behandlingstilbud og stor belastning på helsepersonell. Det har ført til at mindre regioner i enda større grad enn før ikke har de samme muligheter for å yte omsorg som de store – fordi de heller ikke har samme tilgang til private aktører som kan hjelpe til. Dette fremgår av en utredning i regi av Socialstyrelsen.

Bakgrunnen for utredningen er at pandemien har hatt en tendens til å forsterke ulikhetene i helsetilbudet til befolkningen. Samtidig har covid-19 siden mars i fjor medført store belastninger og utfordringer for helse- og omsorgssektoren. Regjeringen har med bl.a. dette som bakteppe bedt Socialstyrelsen og andre myndigheter komme med forslag til tiltak. I rapporten «Uppdämda vårdbehov» leverer Socialstyrelsen 26 forslag.

Det fremgår av rapporten at de regionene i Sverige som mangler private tilbud innenfor helse- og omsorgssektoren, har det vanskeligere enn de regionene som har et slikt tilbud som kan avlaste den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Mindre regioner opplever å ha dårligere forutsetninger enn større regioner når det gjelder å håndtere oppdemte omsorgsbehov.

Anskaffelsesreglene et hinder

Reglene for offentlige anskaffelser gjør også at det tar lang tid å få til avtaler med private aktører, og det gjør det vanskelig å imøtekomme behovet for korte ventetider for pasientene. Dette oppleves av enkelte regioner som et hinder.

Regjeringen har, heter det i rapporten, bl.a. foreslått å sette i gang en femårig pilotaktivitet for å stimulere til et regionfelles utviklings- og forbedringsarbeid innenfor ulike områder for økt kapasitet og effektivitet i helse- og omsorgssektoren. Et mulig område er samordning av anskaffelser.

Gjør det mulig for de mindre

Samordnede anskaffelser over regiongrensene av private omsorgsaktører gjør det mulig for mindre regioner å ta del i det tilbudet som nå er konsentrert til de større regionene, fremheves det i rapporten fra Socialstyrelsen. I dag er det et flertall mindre regioner som ikke har virksomme private omsorgsaktører innen egen region og som har vanskeligheter med å få sendt pasienter til private omsorgsaktører i andre regioner.

Slik samarbeid som foreslått, kan lede til effektiviseringer, men det krever kvalitetsikrede og aktuelle oppgaver over fri kapasitet og rutiner for hvorledes pasientene skal få informasjon om sitt helsetilbud innenfor eller utenfor sin region.

Nasjonal database

Etablering av en nasjonal database for omsorgsaktører med informasjon om aktuell kapasitet som kan gjøres offentlig tilgjengelig for pasienter, vi gjøre forslaget om regionovergripende anskaffelser av private omsorgsaktører lettere, fremgår det av rapporten. De ulike aktørenes status vil i tilfelle bli å finne i databasen, slik at pasienten lettere kan se hvilke muligheter for foreligger.

Fellesavtale for innleide

Samtidig skriver upphandling24.se om et arbeid i regi av Sveriges Kommune och Regioner om en felles anskaffelse av innleid personale i den regiondrevne helse- og omsorgssektoren. Siktemålet er å gjøre oppdragsgiverne til bedre bestillere, kutte kostnader med innleid personale og høyne omsorgskvaliteten, heter det. Kunngjøring av en slik felles anskaffelse er ventet i desember i år med kontraktstildeling i mars neste år.

Bli den første til å kommentere på "Foreslår regionale fellesanskaffelser for å få hjelp av private omsorgsaktører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.