Forslag: Felles anbud for helhetlige mobilitetstilbud

Anbud365: Forslag Felles anbud for helhetlige mobilitetstilbudDet bør utvikles kontrakter og avtaleformer som inkluderer alle mobilitetsformer, som gir grunnlag for en bedre rolledeling mellom de miljøvennlige transportformene, mellom bil og kollektivtransport og som dekker hele reisen, heter det i en rapport fra Asplan Viak som KS har bestilt. På bildet Helge Eide, områdedirektør Interessepolitikk i KS (foto: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

For å få til en god samordning av miljøvennlig transport er det en mulighet å gjennomføre anbud på hele mobilitetstilbudet. Dette fremgår av en rapport som KS har bestilt. Fylkene eller kollektivselskapene som oppdragsgivere blir da helhetlige mobilitetsselskaper, mens operatører innen kollektivtransport og leverandører av nye mobilitetstjenester da kan samarbeide om tilbud tilby helhetlige og brukervennlige løsninger.

På oppdrag fra KS har Asplan Viak sett på de utfordringene som kollektivtransporten står overfor etter koronapandemien, og hvilken rolle kollektivtransporten kan spille for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken. Hva de er kommet til, er publisert i rapporten «Kollektivtransport i omstilling – Strategier og virkemiddelbruk».

Koronapandemien har endret folks reisevaner både på kort og lang sikt, både ved økt bruk av hjemmekontor og økt motstand mot trengsel på kollektivtransporten. Det bør, heter det i rapporten, utvikles kontrakter og avtaleformer som inkluderer alle mobilitetsformer, som gir grunnlag for en bedre rolledeling mellom de miljøvennlige transportformene, mellom bil og kollektivtransport og som dekker hele reisen.

Samarbeide om tilbud

En mulighet for bedre samordning av miljøvennlig transport er at fylkene eller kollektivselskapene som mobilitetsselskaper, også har kontrakter med tilbydere av andre typer mobilitet. Operatører innen kollektivtransport og leverandører av nye mobilitetstjenester kan da samarbeide om tilbud.

Med en felles myndighet kan det være enklere å samordne ulike transportformer og legge inn insentiver til utvikling og samarbeid i kontraktene. Insentivene kan premiere passasjervekst ut fra en rolledeling mellom transportformene slik at tilbyderne motiveres til å utvikle tilbudet i tråd med myndighetenes mål. Tilbyderne motiveres da til samarbeid for å bygge hverandre opp og tilby helhetlige og brukervennlige løsninger. Insentivene kan premiere måloppnåelse og redusert biltrafikk i byene.

Uheldige virkninger

Modellen bør utredes videre for å få oversikt over eventuelle uheldige virkninger. Et eksempel på en slik mulig virkning kan være at effektive leverandører utestenges fra markedet fordi de inngikk i et samarbeid som ikke vant konkurransen om å drive det helhetlige mobilitetstilbudet i et område.

For å få til en god samordning av miljøvennlig transport er det en mulighet å gjennomføre anbud på hele mobilitetstilbudet, fremgår det av Asplan Viak-rapporten.

Dynamiske kontrakter for helhetlige mobilitetstilbud hvor tilbudet endres i takt med nye reisemønster og behov krever god kunnskap om marked og insentiver i kontrakter, samt kreative og nytenkende konsortier på operatørsiden. Det vil være behov for forsøk med nye kontraktsformer og insentiver i mindre skala før dette innføres i stor skala. Det vil også være behov for lovendringer som sikrer at kontraktsområdene ikke utfordres med konkurranse fra andre tilbydere.

Bli den første til å kommentere på "Forslag: Felles anbud for helhetlige mobilitetstilbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.