Forslag til skjerpede miljøkrav: Treffer ikke blink, ifølge Miljødirektoratet

Anbud365: Forslag til skjerpede miljøkrav Treffer ikke blink, ifølge MiljødirektoratetOffentlige anskaffelser er viktige i arbeidet med å nå målene på klima- og miljøområdet, konstaterer Miljødirektoratet i sitt svar på regjeringens høring om skjerpede miljøkrav. På bildet avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Siri Sorteberg (foto: Geir Mogen, Buckethaus).

Skriv ut artikkelen

Regjeringens forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser svarer ikke ut en av de største barrierene: mangel på tid, ressurser og kompetanse hos offentlige innkjøpere til å ta hensyn til klima og miljø i sine anskaffelser. Det skriver Miljødirektoratet i en høringsuttalelse, og tar til orde for standardiserte minimumskrav på prioriterte områder. De kritiserer at effekten av forslagene i liten grad gjort rede for, og mener dette burde vært besvart i høringsnotatet, slik at konsekvensene i større grad var belyst før høring. – Vi viser i den sammenheng til utredningsinstruksens minimumskrav til en utredning, heter det.

Regjeringen hadde på høring frem til 8. mars forslag til skjerpede miljøkrav. Tre alternative forslag til forskriftstekst finnes i høringsnotatet, sammen med en rekke spørsmål med hensikt å uteske høringsinstansenes synspunkter og kunnskaper. De tre forslagene kan du sjekke her.

Miljødirektoratet skriver i sitt høringssvar at offentlige anskaffelser er viktige i arbeidet med å nå målene på klima- og miljøområdet. De støtter intensjonen med forslaget som er på høring, men mener likevel at forslaget ikke svarer ut en av de største barrierene: mangel på tid, ressurser og kompetanse hos offentlige innkjøpere til å ta hensyn til klima og miljø i sine anskaffelser.

Trengs flere grep

– Vi mener derfor, skriver direktoratet, det er behov for flere grep for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser. Vi anbefaler, som Riksrevisjonen, at det blir vurdert standardiserte minimumskrav på de prioriterte områdene i handlingsplanen for grønne offentlige anskaffelser der dette er hensiktsmessig.

Direktoratet har tidligere bistått og samarbeidet med DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) i utredning og utforming av standardiserte minimumskrav til anskaffelser av kjøretøy, ferger og hurtigbåter. Standardiserte minimumskrav vil kreve mindre kapasitet og kompetanse hos den enkelte innkjøper, og kan også gjøre markedet mer forutsigbart for leverandører, heter det.

I nye EU-regelverk for sirkulær økonomi kommer det også bindende krav til grønne offentlige anskaffelser som vil være viktig å ta hensyn til i videre utvikling av norsk regelverk på området, fremholder Miljødirektoratet i sitt høringssvar.

Viktig signal, men …

De tre alternativene av forskriftsforslaget legger alle opp til en skjerpet plikt til offentlige aktører om å stille miljøkrav. Alle de tre alternativene er egnet til å gi et viktig signal til innkjøpere og markedsaktører, men:

– Effekten av forslaget for klima og miljø er imidlertid i liten grad gjort rede for, og høringsnotatet stiller spørsmål til høringsinstansene om effekt og kostnader av forslagene, skriver direktoratet. Vi mener flere av disse spørsmålene burde vært besvart i høringsnotatet, slik at konsekvenser av de ulike alternativene i større grad var belyst før høring. Vi viser i den sammenheng til utredningsinstruksens minimumskrav til en utredning. Miljødirektoratet har ikke grunnlag for å vurdere hvilket av de tre forslagene som er mest egnet til å fremme klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser ut fra et kostnad-nytte-perspektiv.

Bli den første til å kommentere på "Forslag til skjerpede miljøkrav: Treffer ikke blink, ifølge Miljødirektoratet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.