Offentlige anskaffelser: Stort og smått 17. februar

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 17. februarNår offentlige myndigheter benytter seg av anbud, er det viktig at de ikke krever høyere kvalitet enn det som er nødvendig, jfr. en sirkulær tankegang, mener Norsk Bergindustri, her ved sin adm.dir. Anita Helene Hall.

Skriv ut artikkelen

Kompetanseløft: Nytt, gratis Anbud365-seminar 28. februar, og DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) lanserer så vel ny kriterieveiviser som veiledning for grønne bygganskaffelser. Jobb fortsatt med å kutte saksbehandlingstider, sier Nærings- og fiskeridepartementet til Kofa, og Helse Nord er igjen ute med en konkurranse som nylig ble avlyst. Finnmarks-kommune vurdere anskaffelse av økt datasikkerhet, og i Danmark har er det kommet en veiledning på video til bruk mot leverandører som ikke betaler skatt eller moms. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Gratis Anbud365-seminar 28.februar

Tirsdag 28. februar er partner Hanne Zimmer og senioradvokat Malene Reinertsen fra Wikborg Rein klare til å tilby deg en ny utgave av de populære og gratis Anbud365-seminarene. Tema denne gangen er: Når blir krav og kriterier diskriminerende? Bruk denne muligheten til å styrke din kompetanse! Meld deg nå her.

Innkjøpsforum for forsyningssektoren

Hører du hjemme i forsyningssektoren? Da er den nye kompetanse-satsingen til Anbud365 og Thommessen noe for deg: Innkjøpsforum for forsyningssektoren er et felles initiativ for å skape en møteplass for innkjøpere i denne sektoren. Les mer her.

Lansering av ny Kriterieveiviser

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) ønsker velkommen til lansering av ny Kriterieveiviser. Det skjer 2. mars. Kriterieveiviseren er nå oppdatert, både med ny teknisk plattform, og reviderte krav og kriterier. Den gir offentlige innkjøpere grunnlaget de trenger for å stille gode krav til bærekraft, heter det.

Veiledning for grønne bygganskaffelser

Gjennom ny veiledning og praktiske eksempler vil DFØ og en serie samarbeidspartnere vise hvordan stat, kommuner og fylkeskommuner kan gjøre klimavennlige og sirkulære bygganskaffelser. Kompetanseløftet starter med et webinar 7. mars. Det følges opp med fysiske seminarer rundt i landet der temaet vil bli grundigere gjennomgått.

Jobb nr. 1 for Kofa i år

Klagenemndssekretariatet skal fortsette arbeidet med å redusere restansene og saksbehandlingstiden i KOFA, heter det i årets tildelingsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet. KOFA har over tid hatt høyt nivå på restanser og lang saksbehandlingstid. Lang saksbehandlingstid vil kunne svekke legitimiteten, heter det.

Forbruker-krav til offentlige innkjøp

Offentlig innkjøpsmakt må anvendes for å stimulere til vekst for personvernvennlige tjenester, heter det i Forbrukerrådets høringssvar om Personvernkommisjonen.

Ny kontraktsstandard på høring

Forslaget til ny Norsk Standard for kontraktsbestemmelser ved kjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr er på høring fram til 5. april 2023, melder standard.no. Det har vært stor variasjon i anskaffelseskontrakter for medisinsk utstyr og laboratorieutstyr, og både innkjøpere og leverandører har ønsket økt forutsigbarhet og balansert risikofordeling.

Plan- og designkonkurranse i Bergen

Grieghallen utbygging AS skal etablere et nytt musikkteater på Edvard Griegs plass i Bergen. Forslaget som utarbeides i en plan- og designkonkurranse skal legges til grunn for prosjektet i det videre arbeidet.

Bærekraftig biodrivstoff inn i offentlige anskaffelser

– Flere av transportsegmentene vil ikke ha et reelt alternativ til flytende drivstoff før om lenge. Her er bruk av bærekraftig biodrivstoff en viktig løsning. Men det må anerkjennes av myndighetene, og det må anses som en løsning i offentlige anskaffelser, ifølge adm.dir. Kristin Bremer Nebben i Drivkraft Norge.

Ikke høyere kvalitet enn nødvendig

Når offentlige myndigheter benytter seg av anbud, er det viktig at de ikke krever høyere kvalitet enn det som er nødvendig, jfr. en sirkulær tankegang, mener Norsk Bergindustri i anleggsmaskinen.no. Det offentlige må vektlegge kontraktsformer som stimulerer til gjenvinning/nyttiggjøring, heter det.

Mål for økologisk matproduksjon

Flere har etterlyst tallfestede mål for økologisk matproduksjonen. – Det gjør at en del skjerper seg for å nå det målet. Det kan føre til mer omsetning, særlig hvis man får mer offentlig innkjøp. Hvis man ikke har noe mål, vil innkjøperne i enda større grad kun tenke kroner og øre, sier Sissel Hansen, Norsk senter for økologisk landbruk til Nationen.

Avlyst Helse Nord-anskaffelse ute igjen

Helse Nord har på nytt kunngjort en anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester i helseregion nord. Forrige konkurranse ble avlyst. Nye avtaler innen spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester har planlagt oppstart 1. juli 2023, og det økonomiske omfanget er anslått til inntil 297 mill per år.

Anbudssprekk på over 90%

Tilbudene Brønnøy Havn fikk på bygging av tømmerkai var så dyre at havnesjefen ber om budsjettøkning på 93%. Byggekostnad for kaien har etter anbud økt fra 17,2 til 33,15 mill. Betongarbeidene har alene økt med 99%, og øvrig arbeid har økt med 65–75%, melder banett.no.

Innkjøp av mer sikkerhet

Sør-Varanger kommune åpner for å bruke mer penger for å sikre sine systemer mot dataangrep. Det har vært dataangrepet mot flere kommuner og bedrifter i Finnmark. Kommunedirektøren Sør-Varanger kommune opplyser at de vil undersøke om det er behov for å gå til innkjøp av ytterligere sikkerhetssystemer, skriver ifinnmark.no.

Nullutslippskrav ikke problemfritt

Regjeringen stiller krav til null- og lavutslippsløsninger, men det finnes ikke strøm på fergekaiene. Troms og Finnmark fylkeskommune har i sin plattform har sagt at de skal legge til rette for null- eller lavutslippsløsninger. Men de har ikke midler til dette, og i tillegg mangler også krafttilgang, ser vi i altaposten.no.

Ikke greit å skulle ha el-varebil

Vardø kommune har hatt ute en forespørsel om anskaffelse av en elektrisk varebil. Det førte til bare to tilbud fra to ulike leverandører. Ett ble forkastet fordi den foreslåtte bilen ikke oppfylte minstekravene. Det andre oppfylte alle kravspesifikasjoner, men hadde totalpris på drøyt 936 000 – omtrent 187 000 mer enn forventet, ifølge ifinnmark.no.

Svarte på 7000 innkjøpsspørsmål

I fjor besvarte Upphandlingsmyndighetens jurister og spesialister over 7 000 spørsmål. Erika Hanses, sjefen for myndighetens svarservice, gleder seg over at stadig flere leverandører melder seg. Hennes enhet omfatter en portal der spørsmål kan meldes og svar gis, samt svarservice på telefon og via nettprat, skriver upphandlig24.se.

eForms kommer, regler må endres

I oktober 2023 blir eForms, EUs standardformular for anskaffelser, obligatorisk å bruke i medlemsstatene ved all kunngjøring av offentlige anskaffelser over terskelverdier. Det påvirker innsamlingen av anskaffelsesstatistikk. Upphandlingsmyndigheten foreslår derfor endringer i de forskriftene som regulerer innsamlingen.

Innkjøpsutdannelse i bærekraft

Dansk Erhverv mener det er behov for at opprette en særskilt poenggivende innkjøpsutdannelse, som skal sette det offentlige i stand til å treffe bærekraftige valg i innkjøp. Der bør etableres et eget fond til å sikre medfinansiering til et slikt utdannelsestilbud, heter det.

Video-hjelp mot svindel

Skattestyrelsen i Danmark har laget en video som gir veiledning til offentlige oppdragsgivere om hvordan man skal unngå å kjøpe tjenester av en leverandør som systematisk svindler skatt eller moms. Dansk Industri påpeker at om det foregår svindel hos en leverandør, kan også oppdragsgiver bli dratt inn om man ikke tar forholdsregler.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 17. februar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.