Offentlige anskaffelser: Stort og smått 3. desember

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 3. desemberStatens Kartverk skal gjøre avtale om kjøp av utstyr og programvare til offentlige myndigheter i et annet land – i Moldova. På bildet Kartverk-sjef Johnny Welle (foto: Morten Brun).

Skriv ut artikkelen

Sju av ti mener staten kan kjøpe dyrere, men bærekraftig. Det offentlige blir bedre av å kjøpe selv, sier en statsråd, og Patentstyret skal flytte – får hjelp av StartOff-prosjektet. Er det økt korrupsjonsrisiko ved naturkatastrofer, og hva betyr egentlig «uten virkning»? En kommune kjøper mellom 70 og 85% hos lokale, en liste over uønskede kjemikalier er laget, og store danske leverandører ber det offentlige om å løfte bærekraft høyere på prio-listen. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Velg bærekraft, selv om det er dyrere

Ved statlige innkjøp mener også 69% at man må velge de mest bærekraftige varene og tjenestene, selv om de er dyrere.  Framtiden i våre hender har gjort et dypdykk i flere store spørreundersøkelser på temaet, og har i tillegg foretatt en ny representativ befolkningsundersøkelse med 1014 respondenter, gjennomført av Opinion i juni 2021.

Liste over uønskede kjemikalier

Healthcare Without Harm Europe har i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF og andre ledende innkjøpsorganisasjoner lansert en standardisert europeisk liste over kjemikalier man ønsker å unngå i produkter til bruk i helsevesenet. Målet er å fremskynde utvikling av helse- og miljøvennlige alternativer, heter det i en pressemelding.

Økt korrupsjonsrisiko etter naturkatastrofer?

Nå foreligger en empirisk studie som benytter data på offentlige anskaffelser (Italian Public Procurement) for å analysere hvorvidt det er en økning i korrupsjonsrisiko etter naturkatastrofer. Det tredje kapitlet i avhandlingen er skrevet sammen med professor Tina Søreide og Mihaly Fazekas. Chrey Nishchal disputerer for PhD-graden 10. desember.

Nye kommentarer til anskaffelsesregelverket

Ekspertduoen Anders Thue og Anne Buan, begge Simonsen Vogt Wiig, står bak nye kommentarer til anskaffelsesregelverket i Norsk Lovkommentar. Thue er en av landets fremste eksperter på offentlige anskaffelser, og har vært forfatter til Norsk Lovkommentar i ti år.

Blir bedre av å kjøpe selv

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram var på kartellkonferansen på Gol tydelig på at konsulentbruken i staten skal ned. – Statlige virksomheter har gjort mye bra her, som Nav og Altinn. Å gjøre det selv gir bedre kvalitet og reduserer kostnader. Dessuten blir etatene bedre innkjøpere når det likevel er behov for å kjøpe tjenester, sa han.

Patentstyret flytter, bruker StartOff

I 2024 flytter Patentstyret inn i nye lokaler, og ønsker hjelp til å utvikle et kulturbyggende verktøy som kan bidra til å skape forståelse, trygghet og som kan motivere Patentstyret i overgangen til noe som blir nytt. Løsningen er en konkurranse gjennomført som del av StartOff-ordningen.

Overraskende høyt på innkjøpssjefindeksen

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg med 4,9 poeng til 63,7 i november. Oppgangen kom etter tre måneder med moderat nedgang, og nivået i november var det høyeste siden juli 2017. Oppgangen må ses i lys av at det denne gangen bare var 43 bedrifter som svarte. Det er litt under halvparten av normalt.

«Uten virkning» – hva så?

Regelen om «uten virkning» ble innført i norsk rett i 2012 – med stor usikkerhet for hva det betyr for kontrakten og rettsforholdet mellom kontraktens parter. Mer om dette i Kristian Strømsnes sin bok «Anskaffelsesrettslig “uten virkning”: vilkår for og virkninger av at en kontrakt etter en offentlig anskaffelse kjennes “uten virkning”».

Norsk anskaffelse for Moldova

Statens Kartverk skal inngå avtale for kjøp av utstyr og programvare til offentlige myndigheter i Moldova, for bruk og informasjonsbehandling av geografiske data.

Utstyret og programvaren skal leveres til Agency for Land Relations and Cadastre of Moldova (ALRC), og offentlige myndigheter i kommuner.

Stopp i konkurranseutsetting, men …

Regjeringen vil be Bane NOR stoppe konkurranseutsettingen av drifts- og vedlikeholdsoppgaver på jernbanen. Likevel avvises det ikke at Bane NOR på sikt gjør en fornyet vurdering av hvilke deler av disse oppgavene som bør kjøpes direkte fra det helstatlige selskapet Spordrift og hvilke som eventuelt kan kjøpes gjennom konkurranse.

Slutt på anbud i barnevernet

I Hurdalsplattformen fastslår regjeringen at de vil bort fra bl.a. kommersialiseringen av barnevernet. Vi vil arbeide for å avslutte bruken av anbud og konkurranseutsetting, og sikre at de ideelle institusjonene får mer forutsigbare vilkår for drift og langsiktige avtaler med det offentlige, sa statsråd Kjersti Toppe på en konferanse nylig.

Seks tonn mindre matsvinn i uken

Takket være engasjerte ansatte, bedre planlegging og mer tilpassede måltider kaster Namsos helsehus nå 110 kilo mindre mat i søpla i uka. Det vil si nesten 6 tonn mindre matsvinn i løpet av et år siden oppstarten av prosjektet, sier Wenche E. Arnø på Namsos helsehus.

Glede over kontrakt til en lokal

Stor-Elvdal kommune valgt totalentreprenør for gjennomføring av renovering og transformasjon av det gamle biblioteket til ny fritidsklubb og frivilligsentral. Det lokale foretaket Østerdalen Byggservice AS vant, og kommunen gleder seg over at lokale entreprenører vinner frem i anbudskonkurranser.

Mellom 70 og 85% til lokale

I 2020 handlet Ullensvang kommune lokalt for om lag 227 mill. Kommunen regner med mellom 70 og 85% av alle innkjøp gjort av kommunen går lokalt, melder Hardanger Folkeblad.

Millionkontrakter til advokater

Seks advokatfirmaer er blitt tildelt millionkontrakter med Statens vegvesen. Grette og Simonsen Vogt Wiig er blant de seks. Rammeavtalen er verd totalt 48,5 mill., og gjelder levering av juridiske tjenester innen fire delkontrakter – offentlige anskaffelser, IKT/IT-anskaffelser og personvern (GDPR), veg- og vegtrafikkområdet mv., og statsansatterett..

Vern mot konkurransevridning ved anbud

Etter mange års samarbeid mellom SINTEF og byggenæringen, ser det endelig ut til at de snart er i mål med en sertifiseringsordning for takskifer. En konsekvens av en produktstandard for takskifer som ikke dekker norske/nordiske materialer, er at det kan bli en konkurransevridning ved offentlige anbud der det settes krav om at takskiferen skal være CE-merket.

Ny lovgivning, må sjekke matavtalene

Offentlige oppdragsgivere som kjøper jordbruks- og matprodukter må gjennomgå sine avtaler som følge av ny lovgivning som trådte i kraft 1. november i år, melder Konkurrensverket. Veiledning fins hos Konkurrensverket og Upphandingsmyndigheten.

Tips for å lykkes med sirkulære anskaffelser

Nå finnes tips som kan bidra til sirkulære anskaffelser, skriver upphandling24.se. Det er eksperter som har deltatt i det svenske prosjektet «Cirkulär upphandling i praktiken», so har utviklet de aktuelle sju tipsene.

Viktig å kjenne sitt innkjøpsregime

Offentlig innkjøp er én av flere virkemidler for å fremme bæredyktig bygg og anlegg, ifølge seniorforsker ved Aalborg Universitet, Kim Haugbølle. Men det er viktig at innkjøperne er seg bevisst hvilket innkjøpsregime de befinner seg i. Det er fire typer offentlig innkjøp – eller regimer.

Leverandører: Bærekraft høyere

Fire store danske virksomheter på tvers av bransjer oppfordrer nå danske kommuner til å prioritere bærekraft og miljø høyere i sine anskaffelser. Lemvigh-Müller, Elis Danmark A/S, Aalborg Portland og Arkil A/S opplever alle at kommunene snakker om værekraft, men kjøper inn etter pris.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 3. desember"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.