Regjerings-strategi: Forsvaret må få farten opp i sine anskaffelser

Anbud365: Regjerings-strategi Forsvaret må få farten opp i sine anskaffelser– Norge trenger en forsvarsindustri for å ta vare på vår egen sikkerhet. Vi skal styrke forsvarssektorens evne til å dra nytte av norsk industris kompetanse og innovasjon, for å bidra til et framtidsrettet forsvar og til nasjonal teknologisk utvikling, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret).

Skriv ut artikkelen

Forsvaret må få farten opp i sine anskaffelser for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Et tradisjonelt anskaffelsesløp øker risikoen for at tekniske løsninger er utdaterte når materiellet til slutt er levert. Metoder og praksis for langt hurtigere innovasjons- og anskaffelsesprosesser må til, slik at nye teknologiske muligheter utnyttes raskt, og at man kan få en operativ fordel som følge av et teknologisk forsprang. Dette er et hovedbudskap i regjeringens nye forsvarsindustrielle strategi. Satsing på SMB og stor vekt på sikkerhet ved anskaffelser er andre sentrale punkter.

Nylig la regjeringen frem «Meld. St. 17 (2020–2021): Ny forsvarsindustristrategi skal styrke samarbeidet med norsk næringsliv». Norsk forsvarsindustris evne til å levere materiell og tjenester til Forsvaret er strategisk viktig, likeledes at norske bedrifter er konkurransedyktige internasjonalt.

Det stilles tydelige krav til ansvarlighet, integritet og bærekraft når forsvarssektoren samarbeider med forsvarsleverandører og gjennomfører anskaffelser. Forventninger om at involverte aktører etterlever disse kravene forsterkes av at anskaffelsene involverer store pengesummer og gradert informasjon. Vesentlige nasjonale sikkerhetsinteresser skal ivaretas i forbindelse med forsvarssektorens anskaffelser, heter det i meldingen.

Å sikre at forsvarsindustrielle kapasiteter og kompetanse som er viktig for norske sikkerhetsinteresser forblir under norsk kontroll, står sentralt. 

Små og mellomstore

Forsvarssektoren vil vurdere om anskaffelser i større grad kan innrettes slik at små og mellomstore bedrifter lettere kan nå frem med leveranser til Forsvaret, fremheves det i meldingen: – Ett tiltak kan være å utlyse regionale rammeavtaler hvor det kan leveres tilbud på deler av en anskaffelse. Forsvaret, i samarbeid med støttende etater, bør vurdere tiltak som kan gjøre det enklere for regionale og lokale leverandører å levere til forsvarssektoren. Dette for å utnytte ekspertisen til næringslivet ut over de tradisjonelle forsvarsbedriftene, og særlig blant små og mellomstore bedrifter. Tiltakene bør søke å utnytte mulighetsrommet innenfor gjeldende regelverk.

Mange små og mellomstore bedrifter har teknologi og kompetanse som forsvarssektoren har behov for. I meldingen tas det til orde for å utvikle større grad av regionalt klyngesamarbeid mellom Forsvaret, akademia og næringslivet.

Nasjonal industri

Og det skal legges til rette for anskaffelser av materiell og tjenester fra nasjonal industri når norsk industri har forutsetninger for å levere kostnadseffektive løsninger som møter Forsvarets behov og som er relevante for å opprettholde industriell kompetanse.

Forpliktende industrisamarbeidsavtaler skal dessuten fortsatt være et krav og en integrert del av anskaffelseskontrakten ved anskaffelser av forsvarsmateriell fra utenlandske leverandører.

Hurtige anskaffelser

I meldingen understrekes det at det er nødvendig å forbedre evnen til å gjennomføre hurtige anskaffelser som gjør det mulig å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Et tradisjonelt anskaffelsesløp gjør at det er økende risiko for at de tekniske løsningene er utdaterte når materiellet til slutt er levert. Dette vil igjen kunne ha store konsekvenser for Forsvarets operative evne. Det er derfor nødvendig å etablere metoder og praksis for langt hurtigere innovasjons- og anskaffelsesprosesser, slik at nye teknologiske muligheter utnyttes raskt, og at man kan få en operativ fordel som følge av et teknologisk forsprang, påpekes det i meldingen.

Dagens ordning og prosesser for anskaffelser skal dessuten gjennomgås med sikte på å ytterligere tilpasse anskaffelsesmodellen til den store variasjonen i sektorens anskaffelser, fra større systemer og materiell til ny, hurtigutviklet innovativ teknologi.

Bli den første til å kommentere på "Regjerings-strategi: Forsvaret må få farten opp i sine anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.