Sjekker hva slags forbindelser deres leverandører har med russere

Anbud365: UD-leverandører med sitt på det tørre – bryter ikke Russland-sanksjoner§ 8n i den såkalte Ukraina-forskriften gjelder forbud mot å tildele eller fortsette gjennomføringen av offentlige kontrakter. - Relevant reaksjon i et slikt tilfelle er å ikke inngå kontrakt eller å si opp gjeldende kontrakt, opplyser pressetalsperson Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet til Anbud365.

Skriv ut artikkelen

Utenriksdepartementet og underliggende etater, f.eks. Norad, vil vite hva slags kontakt deres leverandører måtte ha med russere. Det gjelder eierinteresser, leverandører, underleverandører o.l. I et nyetablert register for kontraktsforvaltning skal informasjon om kontraktene registreres for å være i samsvar med sanksjonsreglene. For UDs vedkommende dreier det seg om ca. 200 innkjøpsenheter. Svarfrist er satt til 1. februar, og leverandørene er bedt om å prioritere å sende inn ønskede opplysninger.

Utenriksdepartementet har sendt en epost til leverandører som de enten har kontrakt eller rammeavtale med. Bakgrunnen er Russlands invasjon av Ukraina som er å anse som et brudd på grunnleggende folkerettslige regler. EU og andre land har innført en lang rekke økonomiske sanksjoner mot Russland, og Norge har sluttet seg til sanksjonene fra EU.

Ukraina-forskriften

Etter den såkalte Ukraina-forskriften har ikke departementet ikke adgang til å fortsette gjennomføringen av kontrakter med bl.a. russiske statsborgere, fysiske personer bosatt i Russland eller juridiske personer etablert i Russland. Dette gjelder også juridiske personer, hvis eiendomsrettigheter direkte eller indirekte er mer enn 50 % eid av fysiske eller juridiske personene det her dreier seg om. Dessuten: Juridiske personer, som handler på vegne av eller på instruks fra de nevnte fysiske eller juridiske personer også dersom de står for mer enn 10 % av kontraktsverdien, underleverandører, leverandører eller enheter hvis kapasitet utnyttes i henhold til direktivene om offentlige innkjøp.

Departementet vi gjerne ha informasjon om i hvilken grad deres leverandører, og eventuelle underleverandører har tilknytninger til Russland: Er det russiske eierinteresser i selskapet, inkludert eventuelle morselskap, datterselskap og søsterselskap i strid med Ukraina-forskriften? Og: benyttes russiske underleverandører, ev. om deres underleverandører har russiske eierinteresser i strid med forskriften.

Status i info-innhentingen

Anbud365 ville gjerne vite status i denne informasjons-innsamlingen, hvor mange som har svart, hvor mange med russiske eierinteresser i selskap/morselskap og/eller russiske underleverandører/underleverandører med russiske eierinteresser? I tillegg om departementet har grepet inn med former for sanksjoner mot noen av sine leverandører av årsaker som vedlagte epost dreier seg om? I tilfelle hvilke sanksjoner/hvilke selskaper?

Pressetalsperson Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet opplyser at det ikke finnes noen sentral oversikt over hvor mange leverandører som har mottatt den aktuelle henvendelsen. – UD har etablert et register for kontraktsforvaltning, hvor blant annet informasjon om kontraktene skal registreres for å være i samsvar med sanksjonsreglene. UD har ca. 200 innkjøpsenheter som skal registrere sine kontrakter i databasen og frist er satt til 1.2.2024.

Sanksjoner

§ 8n i den såkalte Ukraina-forskriften gjelder forbudt mot å tildele eller fortsette gjennomføringen av offentlige kontrakter. Svendsen sier at relevant reaksjon i et slikt tilfelle er å ikke inngå kontrakt eller å si opp gjeldende kontrakt. Det gjøres interne vurderinger ved tvil om tolkning av sanksjonsregelverket, inkludert § 8n. – UD kan ikke kommentere enkeltsaker, legger hun til.

1 kommentar på "Sjekker hva slags forbindelser deres leverandører har med russere"

  1. Dima Nybakk | 5. januar 2024 på 10:34 | Svar

    Veldig bra! Det kan ikke drives forretninger med et fascistisk og terroristisk nasjon som russland!

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.