Slik kan det legges til rette for lokale i et innkjøpssamarbeid

Anbud365: Slik kan det legges til rette for lokale i et innkjøpssamarbeidOFA (Offentlige Fellesinnkjøp på Agder), er et innkjøpssamarbeid som består av Agder fylkeskommune og samtlige kommuner på Agder, som nå skal reorganiseres. Med i sakspapirene som ligger til grunn for kommunenes behandling av dette er et notat fra PwC om «Hvordan tilrettelegge for lokale leverandører ved felles anskaffelser i OFA». På bildet daglig leder i OFA Sturle Hamre.

Skriv ut artikkelen

Når Agder-kommunene nå i tur og orden skal ta standpunkt til om de vil være med i den reorganiserte utgaven av Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA), følger det med et PwC-notat. Det gir en oppskrift på hvordan man best kan legge til rette for lokale leverandører i fellesanskaffelser, og dermed relevant for alle som er med innkjøpssamarbeidet. Konklusjonen er at de offentlige oppdragsgiverne bør vurdere spørsmålet om lokal deltakelse ved oppstart av den enkelte konkurranse, og bruke det handlingsrommet som er gitt i forskriften.

Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA) er i dag organisert som et «§ 27-samarbeid», som etter den nye kommunelov ikke vil være lovlig og dermed må reorganiseres. Målet er å opprette det nye selskapet – som et interkommunalt selskap – innen 1. juli i år. Innkjøpsavdelingen i Agder fylkeskommune drifter dagens OFA.

For tiden behandler Agder-kommunene denne organisasjonsendringen, f.eks. Lindesnes som nylig besluttet å delta i nye OFA. Blant sakspapirene var et notat utarbeidet av konsulentselskapet PwC med tema «Hvordan tilrettelegge for lokale leverandører ved felles anskaffelser i OFA». Når en kommune skal delta i et interkommunale innkjøpssamarbeid, er ofte spørsmålet nettopp dette.

Bruk handlingsrommet

Konklusjonen i notatet er at de offentlige oppdragsgiverne vurderer spørsmålet om lokal deltakelse ved oppstart av den enkelte konkurranse, og bruker det handlingsrommet som er gitt i forskriften.

Oppdragsgiver har etter regelverket for offentlige anskaffelser mulighet til å tilrettelegge for at lokale aktører både deltar i og har mulighet til å vinne konkurranser, heter det i PwC-notatet. Hvordan den enkelte konkurranse skal bygges opp og gjennomføres, må imidlertid vurderes konkret i hvert enkelte tilfelle.

Dele opp

Både gjennomføringen av konkurransen og den konkrete kontrakten/leveransen, kan tilrettelegges slik at lokale/mindre aktører har en reell mulighet til å vinne konkurransen. En kontrakt kan f.eks. deles opp etter type produkt/ytelse, geografisk områder, kvantitet/mengde osv. Men det er summen av alle delkontraktene som skal legges til grunn når spørsmålet om hvilken del av forskriften som gjelder skal besvares, fremgår det av PwC-notatet.

Oppdragsgiver har viss frihet til å velge hvilke minimumskrav for deltakelse i konkurransen. Det er viktig at det ikke stilles for høyre krav – kvalifikasjonskravene må stå i forhold til ytelsen som anskaffes, slik at deltakelsen ikke begrenses unødig.

Geografisk tilhørighet

Oppdragsgiver kan lage tildelingskriteriene som er objektive og ha tilknytning til leveransen, og som gjør at lokale aktører kan ha visse konkurransefortrinn i kraft av sin geografiske tilhørighet – hvis geografisk tilhørighet er relevant. Og det kan velges en prismodell med tilbudspris inkludert reisetid, reisekostnader, kost og losji. Lokale aktører får da en konkurransefordel fordi de normalt ikke har behov for å innkalkulere denne typen kostnader. Tilsvarende effekt kan oppnås gjennom de krav oppdragsgiver stiller til responstid, oppmøte i oppdragsgivers lokaler og deltakelse på jevnlige møter.

Bli den første til å kommentere på "Slik kan det legges til rette for lokale i et innkjøpssamarbeid"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.