StartOff utvides, oppstartsbedrifter med to piloter innen miljøteknologi

Anbud365: StartOff utvides, oppstartsbedrifter med to piloter innen miljøteknologiOppstartsbedrifter skal engasjeres innen miljøteknologi i anskaffelsesprosessen i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), sammen med Digitaliseringsdirektoratet og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). På bildet Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet (foto: Digitaliseringsdirektoratet).

Skriv ut artikkelen

Oppstartsbedriftene skal med. Det gjelder arbeidet med å øke andelen grønne, innovative anskaffelser. Det skal skje ved at mandatet til Start-Off-satsningen skal utvides. Ordningen skal nå også omfatte tiltak for økt samhandling mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper innenfor miljøteknologi. I løpet av inneværende år skal det gjennomføres to piloter innen miljøteknologi. Dette fremgår av handlingsplanen for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.

Handlingsplanen, utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i samarbeid med Miljødirektoratet, gjelder for årene 2021-2030, med skal gjennom en revisjon både i 2024 og i 2027.

Regjeringen tok i sin tid initiativ til opprettelsen av programmet StartOff som skal legge til rette for at offentlig sektor bedre klarer å nyttiggjøre seg de mulighetene som ligger i oppstartselskaper. Programmet driftes av DFØ i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP).

Utvidet StartOff-mandat

For å bidra til en økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon vil regjeringen utvide mandatet til StartOff slik at miljøteknologi også blir et satsingsområde. Innretningen og utviklingen av programmet må ses i sammenheng med øvrige virkemidler for innovative anskaffelser, heter de ti handlingsplanen. Grepet vil bidra til å skape grønn næringsutvikling, konkurransekraft og grønne arbeidsplasser.

Samarbeidet mellom DFØ og forsknings- og innovasjonsmiljøer skal etter planen økes på feltet klima-, miljøvennlige og innovative offentlige anskaffelser. Og i handlingsplanen tas det sikte på at Forskningsrådets ordninger for innovative anskaffelser, før-kommersielle anskaffelser omfattet, skal bidra til grønn innovasjon. Tilsvarende for Innovasjon Norge, inklusive innovasjonspartnerskap.

Kompetansehevende tiltak

DFØ skal delta i samarbeid med forsknings- og utdanningssektoren, bl.a. med kompetansehevende tiltak og forslag til mastergrader for universitets- og høyskolesektoren – inklusive styret til Anskaffelsesakademiet. Likeledes er det meningen at DFØ skal delta aktivt i aktuelle forskningssamarbeid innen klima-, miljøvennlige og innovative offentlige anskaffelser. Norsk deltakelse i EUs ordninger for innovative anskaffelser gjennom Horisont Europa skal også bidra til grønn innovasjon i Norge.

Grønn plattform er regjeringens nye tiltak for en koordinert, forsterket og målrettet innsats for grønn omstilling. Målgruppen for plattformen er næringsliv og institutter. Det er satt av én mrd. kroner til tiltaket. I tillegg ble det bevilget 125 mill. til Grønn plattform i revidert nasjonalbudsjett 2021, hvorav 25 mill. er til prosjekter innen sirkulær økonomi. Det er, står det å lese i handlingsplanen, aktuelt å se på hvordan Grønn plattform kan benyttes for prosjekter innen klima-, miljøvennlige og innovative offentlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "StartOff utvides, oppstartsbedrifter med to piloter innen miljøteknologi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.