Utvalgskrav: God nok anskaffelseskompetanse, godt nok kvalifiserte leverandører

Anbud365: Utvalgskrav God nok anskaffelseskompetanse, godt nok kvalifiserte leverandørerI en utredning som for kort tid siden ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, ble det foreslått en nasjonal godkjenningsordning av leverandører av brukerstyrt personlig assistanse. Ordningen vil kunne bidra til at kommunene sparer tid og øvrige ressurser på å slippe å gjennomføre egne anskaffelsesprosesser (foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor).

Skriv ut artikkelen

God nok anskaffelses- og kontraktskompetanse for kommunale ansatte som skal rekruttere leverandører av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). En ordning som kan sikre kvalifiserte leverandører. Dette er to av hovedpoengene i en utredning med forslag til forbedringer i BPA-ordningen.

«Selvstyrt er velstyrt – Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (NOU 2021:11)» ble nylig overlevert regjeringen. Utvalget bak utredningen, under ledelse av Marianne Skattum, har bl.a. vært opptatt av kompetansen til kommunalt ansatte som har med saker om selvstyrt personlig assistanse å gjøre. De bør, heter det, opparbeide seg kunnskap og kompetanse om bl.a. håndtering av anskaffelsesprosesser og kontraktsforhold.

Utvalget tar til orde for etablering av et nasjonalt kompetansesenter som kan bidra til å etablere felles, samlet og styrket kunnskap og kompetanse i én enhet. Enheten kan bistå kommunene bl.a. med anskaffelsesprosesser.

Fritt brukervalg

Utvalget har vurdert argumenter for og mot å foreslå større grad av fritt brukervalg enn i dag. Av argumenter mot større grad av fritt brukervalg fant utvalget at kommunene kan bli påført økt ressursbruk i form av tid til administrasjon av offentlige anskaffelser, kontraktsoppfølging m.m. og i form av at de bindes opp gjennom kontrakter med private.

Kommunene har både etter bestemmelsen om godkjenningsmodell for fritt brukervalg og etter anskaffelsesreglene for øvrig stor frihet med hensyn til å fastsette hvilke vilkår som skal gjelde for godkjenning av leverandører for å yte selvstyrt personlig assistanse.

Nasjonal godkjenning eller standard

Det fremgår av utredningen at en nasjonal godkjenningsordning vil kunne gjelde for leveranser av selvstyrte personlige assistanseordninger til samtlige kommuner, ved at selve konsesjonsutlysningen skjer nasjonalt. Kommunene vil i en slik ordning kunne inngå kontrakter med leverandører som fyller de nasjonale kravene, enten som en frivillig eller en pålagt ordning.

Innføring av en nasjonal godkjenningsordning vil etter utvalgets syn kunne bidra til at kommunene sparer tid og øvrige ressurser på å slippe å gjennomføre egne anskaffelsesprosesser.

Forutsatt at det ikke opprettes en nasjonal godkjenningsordning for tjenesteytere av selvstyrt personlig assistanse, vil en nasjonal standard for konsesjonsutlysning kunne være et nyttig verktøy for kommuner som ønsker å benytte private tjenesteytere, skriver utvalget. En eventuell nasjonal standard for konsesjonsutlysninger bør omfatte alminnelige vilkår som bør gjelde for godkjenning av private tjenesteytere for å yte selvstyrt personlig assistanse. Ordningen bør utformes slik at den kan fungere som et verktøy både ved bruk av godkjenningsmodellen for fritt brukervalg og ved bruk av anskaffelsesreglene for øvrig.

Bli den første til å kommentere på "Utvalgskrav: God nok anskaffelseskompetanse, godt nok kvalifiserte leverandører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.