Vektet miljø med 40% – greit, sa Kofa

Anbud365:Sykehusinnkjøp bak felles-nordisk initiativ for mer bærekraftige medisinske produkterMaiken Pollestad Sele er spesialrådgiver på samfunnsansvarsområdet i Sykehusinnkjøp og initiativtager og leder av prosjektet NIELS - Nordic Initiative for Environmental Labelling of medical Supplies. På norsk blir det Nordisk initiativ for miljømerking av medisinske produkter, skriver Sykehusinnkjøp på sine nettsider.

Skriv ut artikkelen

I deler av en anskaffelse i regi av Sykehusinnkjøp ble miljø vektet med totalt 40%. Det klaget en tilbyder på, men helseforetaket fikk medhold i Kofa: Sykehusinnkjøp brøt ikke anskaffelsesregelverket med å vekte miljøkriterier høyt. – Dette viser at det fullt mulig å legge stor vekt på miljø i anskaffelser, sier Maiken Pollestad Sele, spesialrådgiver miljø og klima i Sykehusinnkjøp. Og helseforetaket kommer snart med en anskaffelse med liknende krav.

Fra våren 2021 gjennomførte Sykehusinnkjøp HF en regional anskaffelse av en stor rammeavtale for operasjonsprodukter til helseforetakene i Helse Sør-Øst. En av tilbyderne mente vektingen av miljøkriteriene for de to delleveransene var uforholdsmessig konkurransevridende, og dermed i strid med strid med forskriften § 18-1 og de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4. Derfor valgte de å klage inn saken til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Avgjørelsen kom nylig, og der førte ingen av klagers anførsler frem.

– Dette viser at det fullt mulig – også juridisk – å legge stor vekt på miljø i anskaffelser selv når det er få tilbydere, sier Pollestad Sele, som har registrert at mange innkjøpere blir redde for at miljøkrav skal begrense konkurransen for mye.

Med Kofa-avgjørelsen i bunn går Sykehusinnkjøp løs på nye utfordringer: Pollestad Sele forteller at en ny anskaffelse er nå underveis – med lignende krav – innen medisinske produkter. Hun understreker at helseforetaket har fått et tydelig oppdrag fra sine eiere om å bidra til at spesialisthelsetjenesten minsker klimafotavtrykket sitt.

Miljø vektet 40%

I planleggingsfasen av anskaffelsen ble prosjektgruppen oppmerksom på at en av produsentene hadde introdusert et nytt materiale for dekkestykker. Det dreier det seg om å bytte ut en betydelig andel av syntetisk materiale med biobasert materiale, i dette tilfellet furuolje.

Oppdekkingsprodukter utgjør en vesentlig del av anskaffelsen i volum, derfor undersøkte Sykehusinnkjøp om denne teknologien kunne gis uttelling i form av miljøkrav i konkurransen. Prosjektet endte opp med å vekte miljø for disse produktene med totalt 40%, med hovedvekt på evaluering av biobasert materiale. Dette reduserer produktenes CO2-ekvialenter med minimum 21%, eller tilsvarende over 311 000 kilometer med bensinbil, bare for det ene produktet.

Offentlige innkjøpere viktig som pådrivere

Sykehusinnkjøp HF er blant landets største offentlige innkjøpere. I det ligger det et særlig ansvar, og kravene vi stiller har stor betydning for å bevege markedet i mer miljø- og klimavennlig retning.

– Denne anskaffelsen er et godt eksempel på hvordan vi kan gi de leverandørene som går foran i utviklingen, uttelling for sitt pionerarbeid, samtidig som vi utfører oppdraget vårt og bidrar til Norges klimamål, sier Pollestad Sele, og: – Når noe er nytt vil det ofte koste litt mer i kroner, men mindre i miljøkonsekvenser. Den valgte leverandør ligger omtrent 15% over tilbudet fra utgående leverandør. Vi oppfyller imidlertid det eierne våre forventer ved å inngå en avtale som dette, blant annet fordi vi har fått i oppdrag å innlemme besparelser for miljø og klima på linje med kostnadsbesparelser. Høyere materialkostnader tas dermed høyde for gjennom å vise miljøgevinster.

Og adm.dir. i Sykehusinnkjøp, Bente Hayes er fornøyd: Utfallet i KOFA gjør dette til en lagseier og en videre kvalitetssikring, som viser at det er fullt mulig å stille tydelige miljøkrav, selv når det er få tilbydere. God markedsdialog i forkant sammen med avdeling for samfunnsansvar, krav som fører til at mer miljø- og klimavennlige produkter blir anskaffet, og bistand til taktiske vurderinger og klagebehandling av juridisk avdeling.

– Dermed bidrar vi til flere grønne offentlige anskaffelser, noe offentlige innkjøpere nylig har blitt kritisert av Riksrevisjonen for å ikke gjøre godt nok. Jeg håper at andre vil bruke denne saken som inspirasjon. Vi skal være blant de beste i klassen, poengterer Hayes.

Bli den første til å kommentere på "Vektet miljø med 40% – greit, sa Kofa"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.