Ja, vi ønsker mer miljøvennlige kunstgressbaner!

Anbud365: Ja, vi ønsker mer miljøvennlige kunstgressbaner!Kunstgress er en stor miljøutfordring. Difi vil i løpet av høsten 2019 publisere veiledning om hvordan innkjøp kan gjøres best mulig. Vi oppfordrer til dialog og bevissthet om disse problemstillingene, og at dere stiller krav til miljø og livssykluskostnader ved innkjøp av nye baner (foto: Bjørn Aas i SIAT/NTNU).

Skriv ut artikkelen

Av Dag Strømsnes, avdelingsleder for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

Kunstgress er en stor miljøutfordring. Gummigranulat som er fra gamle bildekk eller kunstig fremstilt er den nest største kilden til mikroplast og bidrar også til at andre skadelige stoffer spres i naturen. I tillegg kommer produksjon av mattene, at miljøgifter lekker til grunnen under matten og utfordringer med avhending av de utslitte mattene, som i dag legges på fyllplasser eller bare ved siden av banen.

Norske kommuner og idrettslag er nøkkelaktører. Kommunene kan bruke sin innkjøpsmakt til å fremme nye miljøvennlige løsninger fremfor å kjøpe inn gårdagens miljøutfordringer. Det finnes gode kunstgressflater uten kunstige innfyll, og disse er velegnet for barn, ungdom og breddeidrett.

Nasjonalt program for leverandørutvikling i samarbeid med Kunstgress 2021, Norges Fotballforbund og Difi arrangerte 15. mai en stor dialogkonferanse på vegne av kommunene som er innkjøperne av kunstgresset. Konferansen samlet 130 personer fra idrettslag, kommuner, leverandører av kunstgress og tilbehør, miljøorganisasjoner, avfallsgjenvinnere, fylkeskommuner, fotballforbund med flere for å diskutere problemstillingen.

Det haster!

Det var Natur og ungdom som holdt åpningsappellen på konferansen. Natur og Ungdom-leder Gaute Eiterjord avsluttet med «Dette går ikke lenger! Vi må ha bedre løsninger for miljøet!» Vi er helt enig! Og vi vet at det haster.

Kommunene Oslo, Bergen og Bærum leverte en klar appell til kunstgressbransjen om at vi trenger bedre løsninger. Fylkeskommunene vil se på mulighetene for å stille vilkår om miljø ved tildeling av spillemidler (som utgjør en 1/3 av finansieringen av alle fotballbaner). Difi vil lage veiledning for hvordan kommuner og idrettslag kan gå frem og stille krav når de gjør anskaffelsen og vil også veilede om innovative anskaffelser sammen med Leverandørutviklingsprogrammet. Fotballforbundet stod på scenen med samme budskap, leverandører presenterte dagens og fremtidens løsninger.

Danske ReMatch presenterte sin løsning for å materialgjenvinne en utslitt kunstgressmatte. Den brukte matten kan bli nye produkter (i dag) og ny kunstgressmatte (i fremtiden). Her etterlyser vi flere aktører i gjenvinningsbransjen og andre som vil innovere. Det er 1750 kunstgressbaner i Norge hvor matten byttes hvert tiende år – det betyr muligheter for næringslivet.

Det beste valget?

Hva som er det beste valget for miljø og lommebok må vurderes konkret for hver enkelt bane. Senter for Idrettsanlegg og teknologi/NTNU vil kartlegge miljøbelastning og livstidskostnader ved ulike typer baner så kommuner og idrettslag vil få et bedre grunnlag for valg av bane. Prosjektet ser for seg at både baner med granulat (med inngjerding) og innfyllsfrie baner kan være gode alternativ. Her vil vi vite mer om et år!

Veldig mange baner eies av kommunen og leies ut eller lånes ut til idrettslag, skoler etc. Noen baner eies av idrettslag, men ligger på kommunal grunn eller idrettslaget mottar økonomisk støtte fra kommunen. Og noen baner eies privat. Et økende antall kommuner ønsker å prioritere sirkulær økonomi og sirkulære anskaffelser. Da er kunstgressbaner er naturlig sted å starte. Ved å velge granulatfri baner forebygger vi avfall på avveie, ved å ombruke paddingen under matta forlenges levetiden og ved å gjenvinne kunstgressmatta etter endt levetid fremmes lukkede materialkretsløp. Vi har i dag eksempler på kommuner som gjør slike tiltak, men for å få en betydelig markedseffekt er det behov for at flere stiller slike krav og kriterier. Difi vil også samordne vår veiledning mot den varslede forskriften. 

Difi vil i løpet av høsten 2019 publisere veiledning om hvordan innkjøp kan gjøres best mulig. Vi oppfordrer til dialog og bevissthet om disse problemstillingene. Og at dere stiller krav til miljø og livssykluskostnader ved innkjøp av nye baner. Dere kan også stille krav i leieavtaler til idrettslag som har bane på kommunal grunn. Difi ser frem til videre samarbeid med alle berørte aktører.  

Her er mer informasjon om prosjektene til SIAT og KG2021

Her er Difis nye plastveileder (som etter hvert også vil få spesifikk veiledning om anskaffelse av kunstgressbaner).

Bli den første til å kommentere på "Ja, vi ønsker mer miljøvennlige kunstgressbaner!"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.