Knallharde Oslo-krav i kampen mot useriøse blir enda tøffere

Anbud365: Ti anskaffelsestiltak i Oslo-plan skal bidra til utslippskutt og sunn, plantebasert matOslos handlingsplan for å fremme bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat vil bidra til å redusere hovedstadens klimagassutslipp, ifølge finansbyråd Einar Wilhelmsen i sin innstiling til byrådet om planen.

Skriv ut artikkelen

Oslo innfører nå en serie tiltak for å skjerpe kampen arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og utnyttelse av sårbare arbeidere i sine anskaffelser. Det fremgår av en sak som byrådet i kommunene har til behandling i disse dager. Det gjelder Oslomodellen som ble innført i 2017 og som nå skal rustes til å møte dagens behov. Ikke minst skal det bli en mye mer effektiv oppfølging av kontraktene, og aktsomhetsvurderinger for å avdekke risiko blir en sentral øvelse for byens virksomheter.

Regjeringen er i gang med arbeidet med Norgesmodellen, hvor det foreslås en rekke tiltak for å styrke arbeidstakernes rettigheter, det organiserte arbeidslivet og den tverrfaglige innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Det foreslås blant annet flere lov- og forskriftsendringer. Oslomodellen bør tjene som rettesnor for videreutviklingen av Norgesmodellen, heter det i saken som legges frem for byrådet.

Forslag

Blant forslagene til skjerping av Oslomodellen:

  • krav om å fremlegge dokumentasjon på yrkesmessig integritet der det er berettiget tvil knyttet til dette,
  • krav til at innkvartering av arbeidere skal være av en viss standard og at innkreving av husleie skjer i henhold til loven,
  • krav til at leverandøren sørger for atskilte garderober for ulike kjønn på bygge- og anleggsplassen,
  • krav til at leverandøren før kontraktsoppstart informerer arbeidere om de seriøsitetsbestemmelsene som gjelder i kontrakten og rettigheter arbeiderne har i henhold til gjeldende arbeidsmiljølovgivning

Kontraktsoppfølging

Tiltak for å styrke virksomhetenes kontraktsoppfølging av Oslomodellen foreslås også. Disse omfatter blant annet virksomhetsspesifikke tiltak i alle kommunens virksomheter og en revidering av sanksjonsbestemmelsene for at virksomhetene skal kunne benytte sanksjoner som er bedre tilpasset ulike kontraktsforhold og situasjoner.

For å sikre forutsigbarhet, redusere konfliktnivået og effektivisere kontraktsoppfølgingen, foreslås det å tydeliggjøre hvilken dokumentasjon leverandøren er forpliktet til å fremlegge for å dokumentere at lønns- og arbeidsvilkår hos egne medvirkende arbeidere og medvirkende arbeidere hos eventuelle underleverandører tilfredsstiller Oslomodellen. Det foreslås også en presisering om at personvern skal ivaretas ved kontroll.

Aktsomhetskrav

Det tas til orde for å utvide aktsomhetskravenes virkeområde. Fram til nå har sosiale krav vært obligatoriske i vareanskaffelser, samt i bygge-, anleggs- og tjenesteanskaffelser over 500 000 med vareelement. Forslaget nå er at kravene til aktsomhetsvurderinger også skal omfatte anskaffelser av tjenester og bygg og anlegg, uavhengig av vareelement. Og:

Ved alle anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg skal det foretas en vurdering av om det foreligger risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter eller internasjonal humanitærrett, og for miljøødeleggelser eller korrupsjon i leverandørkjedene til Oslo kommune.

I anskaffelser der det foreligger høy risiko, skal virksomhetene stille krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Bli den første til å kommentere på "Knallharde Oslo-krav i kampen mot useriøse blir enda tøffere"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.