Mangel på systematisk læring bidrar til milliard-overskridelser i Oslo

Anbud365: Mangel på systematisk læring bidrar til milliard-overskridelser i OsloByrådsavdeling for miljø og samferdsel, her ved kommunaldirektør Inger-Anne Ravlum, er blant de virksomhetene som Kommunerevisjonen har sett nærmere på i forbindelse med sin undersøkelse av prosjekter med betydelige kostnadsoverskridelser i Oslo kommune (foto: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

Læring fra tidligere uønskede hendelser, som f.eks. store overskridelser, er ikke gjort tilstrekkelig systematisk. I liten grad blir det drøftet om – og eventuelt hva – virksomheten kunne gjort for å unngå eller redusere konsekvensen av slike. Denne typen praksis gir risiko for at viktige læringspunkter går tapt, og at feil blir gjentatt, konstaterer Kommunerevisjonen i Oslo. Bakgrunnen er gransking av store byggeprosjekter, der det er det er milliardoverskridelser – til sammen 15% over den samlede rammen for kostnader.

Kommunerevisjonen i Oslo la nylig frem rapporten «Kostnadsoverskridelser i store og unike investeringsprosjekter».  Undersøkelsen gikk ut på å finne ut hva som ble oppgitt som årsaker til kostnadsoverskridelser i prosjektene Ny vannforsyning, Nye Jordal amfi, Nye Deichmanske hovedbibliotek og Nytt Tøyenbad. Utgangspunkt var ni store og unike investeringsprosjekter i byrådets forslag til budsjett for årene 2018–2022. Økonomisk status i prosjektene per 1. april 2022 var at 6 av 9 prosjekter lå an til å overstige styringsrammen, mens 5 av 9 lå an til å overstige kostnadsrammen. Total kostnadsoverskridelse av styrings- og kostnadsrammene var henholdsvis 11,7 og 6,7milliarder kroner. Dette utgjorde en 29,2 prosents overskridelse av de samledestyringsrammene og 14,6 prosents overskridelse av de samlede kostnadsrammene.

Godtatte forklaringer

Det var oppgitt årsaker i alle de fire prosjektene med kostnadsoverskridelse, og disse

var dekkende for overskridelsene av prosjektenes styringsramme, konstaterer revisjonen. Undersøkelsen viser at hovedårsakene var:

  • Ny Vannforsyning: Høyere markedspriser enn forventet, i tillegg økt usikkerhet i prosjektet og kostnader til byggherreadministrasjon.
  • Nytt Tøyenbad: Høyere markedspriser enn forventet, forsinkelse, og utfordringer i forbindelse med rammesøknad og prosjekteringsfasen.
  • Nye Deichmanske hovedbibliotek: Heving av kontrakt med entreprenør og grunnforhold i form av lekkasjer i byggegropen.
  • Nye Jordal Amfi: Krevende grunnforhold, at en kulvert lå høyere i terrenget enn forventet, og styrking av prosjektledelse.

Revisjonen reiser spørsmålet om Oslo kommune innenfor rammen av hensiktsmessig og forsvarlig ressursbruk kunne gjort noe annerledes i disse prosjektene – og eventuelt hva – slik at kommunen hadde oppdaget disse forholdene i planleggingen eller detaljprosjekteringen av prosjektene.

I noen grad læring

Det synes som tidligere erfaringer i noen grad har blitt brukt til læring, men at dette ikke har blitt gjort tilstrekkelig systematisk, påpeker revisjonen. Informasjonen om årsakene til overskridelsene la et begrenset grunnlag for læring ved at det bare ble rapportert om årsakene: Det ble i liten grad drøftet om – og eventuelt hva – virksomheten kunne gjort for å unngå eller redusere konsekvensen av den uønskede hendelsen. En slik praksis gir risiko for at viktige læringspunkter går tapt, og at feil blir gjentatt, konstaterer revisjonen som gir bl.a. disse anbefalingene:

• i størst mulig grad unngå interessekonflikter for personer som innehar rollene som
overordnet bestiller og overordnet utfører
• vurdere tiltak som sikrer kapasitet og kompetanse i oppfølgingen av
investeringsprosjekter som er tilpasset prosjektenes egenart og risiko
• iverksette tiltak som kan sikre rapportering om investeringsprosjektene som er
tilpasset prosjektenes egenart og risiko
• iverksette tiltak som kan bidra til bedre utnyttelse av erfaringer som gjøres i
prosjektene
• vurdere tiltak som sikrer kapasitet og kompetanse for å utføre den overordnede
styringen av etatens investeringsprosjekter som er tilpasset prosjektenes egenart og
risiko
• iverksette tiltak som kan sikre tilstrekkelig rapportering om investeringsprosjekter
som er tilpasset prosjektenes egenart og risiko

Bli den første til å kommentere på "Mangel på systematisk læring bidrar til milliard-overskridelser i Oslo"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.