Nyttig godkjenningsordning for bedrifter som er med i offentlige anbud

Anbud365: Nyttig godkjenningsordning for bedrifter som er med i offentlige anbudAt bedriftene har mange ansatte med godkjent fagkompetanse, kan gjøre dem mer konkurransedyktige i anbudsprosesser, sier direktør Kristin Vinje i NOKUT (Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen) i en kommentar til Fafo-rapporten om erfaringene med NOKUTs godkjenningsordning

Skriv ut artikkelen

Godkjenningsordning for utenlandske fag- og svennebrev som NOKUT (Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen) håndterer, har vist seg å være særlig viktig for bedrifter som deltar i offentlige anbud. Grunnen er at det gjerne er et krav om at minst 40% av arbeidstimene i et bygge- og anleggsprosjekt skal utføres av folk med fag/svennebrev eller NOKUT-godkjenning. Dette fremgår av en fersk rapport. Ordningen har bidratt til større vekt på kompetanse, men kan i noen tilfeller gjøre det vanskeligere for mindre leverandører å innfri kravet i offentlige anbud, hevder en bedriftsrøst i rapporten.

I Fafo-rapporten «Godkjenningsordningen for utenlandske fag- og svennebrev – Virkninger på arbeidsvilkår» rettes oppmerksomheten mot erfaringene med ordningen siden den ble etablert i 2016. På et mer overordnede nivå gjelder det som bidrag til økt seriøsitet og tiltak mot arbeidslivskriminalitet i utsatte bransjer, heter det. Målsettingen med NOKUTs godkjenningsordning er å sikre kvalitet og forebygge useriøs virksomhet.

Ordningen har vist seg å være særlig viktig for bedrifter som deltar i offentlige anbud, da det er et krav om at minst 40% av arbeidstimene i et bygge- og anleggsprosjekt skal utføres av folk med fag/svennebrev eller NOKUT-godkjenning. NOKUT-direktør Kristin Vinje kommenterer denne delen av rapporten slik: – For disse bedriftene er godkjenningsordningen nyttig og viktig. At de har mange ansatte med godkjent fagkompetanse, kan gjøre dem mer konkurransedyktige i anbudsprosesser. Ofte er det bedriftene som oppfordrer sine ansatte til å søke.

Bedriftsundersøkelse

I forbindelse med rapporten er det bl.a. gjennomført en web-basert spørreundersøkelse blant søkere til ordningen, og kvalitative intervjuer med bedrifter som har ansatte som har søkt om godkjenning.

En leder i en byggebedrift gir uttrykk for at de bruker masse energi og ressurser på dette som følge av 40%-kravet i noen oppdrag, og da er det NOKUT-godkjenning som gjelder, Kravet om NOKUT-godkjenning presiseres nå i kontraktene, og omfatter også arbeid som settes bort til underentreprenør. NOKUT-godkjenningsordningen gjør det lettere for byggherre å kontrollere at kravet er oppfylt ute på den enkelte byggeplass.

NOKUT-godkjenning er del av grunnlaget for beregning av fagarbeiderandel. Det betyr at bedriftene får et bedre grunnlag til å få kontrakter. Nå presiseres det i anbudsdokumentene at utenlandske fagarbeidere må dokumentere NOKUT-godkjenning for å telle med.

Bidrag til seriøsitet

Strengere seriøsitetskrav i offentlige anbud, og krav om at store deler av arbeidet skal utføres av fagarbeidere, har økt betydningen av godkjent fagkompetanse. På spørsmålet om ordningens bidrag til økt seriøsitet, svarer en informant at det først og fremst nettopp har bidratt til større vekt på kompetanse og gjort det lett for byggherre å kreve NOKUT-godkjenning, men også at det har blitt vanskeligere for leverandørene, særlig de mindre, å innfri kravet i offentlige anbud.

Informantene i de tre bedriftene som ble intervjuet innen bygg var litt delte i vurderingene av godkjenningsordningens betydning for økt seriøsitet. Én av bedriftene vurderer ordningens bidrag til økt seriøsitet på følgende måte: Det betyr mye – for innkjøpere stiller ikke så mye spørsmål lenger, de stoler på at det er riktig når de har NOKUT-godkjenninger. Vi trenger ikke skryte av gutta og hente fram gamle skoledokumenter. Det er mye greiere nå.

Bli den første til å kommentere på "Nyttig godkjenningsordning for bedrifter som er med i offentlige anbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.