Sikter mot digitale verktøy i håndheving av seriøsitetskrav i anskaffelser

Anbud365: Sikter mot digitale verktøy i håndheving av seriøsitetskrav i anskaffelserArbeids- og inkluderingsdepartementet, her ved statsråd Tonje Brenna, har satt i gang en utredning av personvernrettslige sider ved å bruke digitale verktøy til innsamling av opplysninger, og benytte informasjonen i kontraktsoppfølgingen (foto: Ilja C. Hendel).

Skriv ut artikkelen

Bruk av digitale verktøy kan forenkle kontraktsoppfølging og gjøre det enklere for offentlige innkjøpere å håndheve seriøsitetskrav. Men det vil innebære innsamling av informasjon fra leverandørene på personnivå, m.a.o. med berøringsflater mot personvern. Det slår Arbeids- og inkluderingsdepartementet fast som bakgrunn for FoU-oppdraget «Bruk av digitale virkemidler i offentlige anskaffelser i et GDPR-perspektiv». Utredningen skal innen september i år gi departementet nødvendige avklaringer.

Departementet er interessert i å få vurdert adgangen til å regelfeste bruk av digitale virkemidler i offentlige innkjøp innenfor gjeldende regelverk. I tillegg om et eventuelt krav til bruk av digitale styringsverktøy utløser et behov for regelendringer.

Norgesmodellen

Utgangspunktet er Norgesmodellen med nasjonale seriøsitetskrav for offentlige anskaffelser og arbeidet med den som regjeringen er gang med. I første fase har dette i hovedsak bestått av lov- og forskriftsendringer med formål å styrke håndhevingen av eksisterende krav gjennom offentlige anskaffelser på utvalgte områder.

En del av bakgrunnen er også forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Med virkning fra 1. januar 2024 ble forskriften endret gjennom en utvidelse av kravene til kontraktsvilkår. Offentlige oppdragsgivere skal nå også innta kontraktsvilkår om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og HMS-kort, samt kontraktsvilkår om informasjonsplikt og språkferdigheter i samsvar med byggherreforskriften. Etter endringene gjelder oppdragsgivers kontrollplikt også for kontraktsvilkårene om OTP og HMS-kort.

Øker muligheter

Byggherreforskriften stiller dessuten ulike HMS-krav til byggherren gjennom byggeprosessen, bl.a. at byggherren fører elektronisk oversiktsliste (mannskapsliste) som skal kontrolleres og oppdateres daglig.

Virkemidler for å lette kontraktsoppfølgingen for oppdragsgivere står sentralt i regjeringens arbeid med Norgesmodellen. Muligheten for å utvikle digitale verktøy, som kan lette oppdragsgivers kontroll av fastsatte krav, er ett tiltak som vurderes nærmere.

Oppdragsgiverne rapporterer om at digital oppfølging er avgjørende for effektiv håndheving av kontraktsvilkår, og at dette i betydelig grad øker deres muligheter til å ivareta hensynet til seriøsitet i alle faser av sine anskaffelser.

Betydelig potensial

Potensialet for effektiv måloppnåelse gjennom pålagt/regelfestet bruk av digitale verktøy for offentlige innkjøpere kan være betydelig. Utredningen skal benyttes som et grunnlag for departementets vurdering av hvilke muligheter som ligger i videreutvikling av regelverket om seriøsitetsbestemmelser i offentlige innkjøp når det gjelder å stille eventuelle krav om bruk av digitale informasjons- og styringsverktøy. Hensikten er å forenkle kontraktsoppfølgingen og gjøre det enklere for oppdragsgiverne å håndheve seriøsitetskrav, og derigjennom forbedre målsettingen med seriøsitetskravene.

Bli den første til å kommentere på "Sikter mot digitale verktøy i håndheving av seriøsitetskrav i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.