Sosial dumping var det ikke, ifølge granskning, som lanserte 14 læringspunkter

Anbud365: Sosial dumping var det ikke, ifølge granskning, som gav 14 læringspunkter- Granskningen viser at det er krevende å komme til bunns i slike saker fordi vi blant annet står overfor en kompleks regelverksituasjon, administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg i en kommentar til granskningsrapporten om eventuell sosial dumping i forbindelse med bygging av nytt nasjonalmuseum (foto: Geir Anders Rybakken Ørslien/Statsbygg).

Skriv ut artikkelen

Det har ikke foregått sosial dumping på byggeplassen til det nye Nasjonalmuseet, men på noen punkter foreligger brudd på kontrakten med Statsbygg. Imidlertid fremgår det av granskningsrapporten som nå foreligger, at bruddene samlet sett ikke er av en slik art at de utgjør sosial dumping.  Til nytte for senere bruk listes det opp 14 læringspunkter i rapporten, og det er også slik at saken har reist flere juridiske spørsmål som Statsbygg nå vil sende over til uttalelse hos Arbeidstilsynet.

Statsbygg avdekket gjennom egne stikkprøver forhold knyttet til lønns- og arbeidsvilkår for litauiske arbeidere på prosjekt nytt nasjonalmuseum mars 2019. Forholdene var av en slik art at de umiddelbart ble tatt opp med hovedleverandøren Caverion. Det ble også bestilt en ekstern revisjon av forholdene. Granskningsrapporten, som nå foreligger, er utarbeidet for Statsbygg av Advokatfirmaet Wiersholm AS.

Rapporten fastslår at Statsbyggs prosjektledelse har gjort det som med rimelighet kan forventes knyttet til oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos både leverandør og underleverandører. Den viser dessuten at Caverion på noen punkter har brutt sine forpliktelser etter påseforskriften og kontrakten med Statsbygg. Blant funnene:

Funn i granskningsrapporten

•  Bruddene på kontrakts- og lovfestede krav til lønns- og arbeidsvilkår er samlet sett alvorlige og omfattende

•  Caverion har manglet kontroll og oversikt

•  Omfanget av overtid per medarbeider er ikke betydelig

•  Brudd på overtidsreglene for ansatte i Bravo Bemanning og Ikett har vært systematiske

•  Det er ikke tale om alvorlige brudd på krav til likebehandling for innleide fra bemanningsforetak

Avvik som er påpekt, er blant annet at Caverion har mangler ved oppfølging av arbeidsvilkårene hos underentreprenøren. Manglende dokumentasjon av arbeidstid gjør det vanskeligere å gjennomføre kontroller. I noen tilfeller er det er avdekket manglende arbeidskontrakter. Rapporten påpeker at Caverion burde hatt bedre oppfølgingsrutiner. Men funnene sannsynliggjør at de ansatte gjennomgående har fått samlet utbetaling som tilsvarer allmenngjort lønn. Statsbygg ber nå Caverion sikre at avvikene lukkes.

14 læringspunkter

Når det gjelder læringspunkter, lanserer Advokatfirmaet Wiersholm AS 14 slike i sin granskningsrapport, bl.a.:

  • Samarbeid med tillitsvalgte og bruk av LO-koordinator er avgjørende forutsetninger for å forbygge og avdekke brudd.
  • Regelsituasjonen er meget kompleks. Juridisk bistand med spesialkompetanse innen arbeidsrett må bidra på større prosjekter.
  • Det må foretas risikoanalyser ved bruk av innleie og utenlandsk arbeidskraft.
  • Lave priser og/eller et uforholdsmessig lavt timeantall i kontraktene vil ofte i første rekke gå utover de ansatte. Prising og vekting av dette i anbudsprosesser er helt sentralt for Statsbyggs arbeid mot sosial dumping.
  • Tidlig involvering av entreprenørene og mer tid til prosjektering og planlegging er mulige løsninger på konflikter og dårlig produktivitet.
  • Det er begrenset effekt av kontraktuelle sanksjonsmuligheter som heving og tilbakeholdelse.
  • Det bør foretas leverandørevaluering midtveis i prosjektene for å sikre erfaringslæring for at andre prosjekter skal kunne dra nytte av det.

Bli den første til å kommentere på "Sosial dumping var det ikke, ifølge granskning, som lanserte 14 læringspunkter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.