Virke: Økt innkjøpskompetanse viktig i kampen mot useriøst arbeidsliv

Anbud365: Virke Økt innkjøpskompetanse viktig i kampen mot useriøst arbeidslivFor å lykkes i kampen mot et useriøst arbeidsliv og kriminelle aktører er det viktig å fjerne bestemmelser i lovverket som i dag hindrer viktig informasjonsdeling mellom relevante aktører, skriver Virke til Nærings- og fiskeridepartementet. På bildet Anita Sundal, som leder Virkes avdeling for konkurransevilkår.

Skriv ut artikkelen

Innkjøpskompetansen må økes i det offentlige. Det vil kunne sikre bedre anskaffelser og minske markedet for sosial dumping. Dette er et av innspillene fra Virke til regjeringens arbeid med å utvikle en Norgesmodell i kampen mot useriøst arbeidsliv. Samtidig ber de om at regelverket endres, slik at standardkontrakter skal brukes. Kommunene velger ofte å bruke ensidige vilkår etter eget forgodtbefinnende, konstaterer Virke – i praksis blir det en drivende faktor for useriøsitet.

I forbindelse med at regjeringen legger opp til å utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle anskaffelser, er det invitert til innspill. I sitt bidrag viser hovedorganisasjonen Virke til hensyn og prinsipper som bør ligge til grunn for en Norgesmodell for offentlige anskaffelser – særlig innenfor bygge- og anleggsarbeider og renholdstjenester.

Krav til innkjøpere

Virke poengterer at det i tillegg til å stille krav til leverandørene er vel så viktig å stille krav til de som gjør innkjøpene. Det er positivt at regjeringen har antydet dette, skriver Virke og peker på:

  • Innkjøpskompetansen må økes i det offentlige. Pris overskygger i for mange tilfeller riktig kvalitet. Ved å heve innkjøpskompetansen vil man kunne sikre bedre anskaffelser og samtidig minke markedet for sosial dumping.
  • Kravet til bruk av standardkontrakter bør strammes opp. Dette vil motvirke mange av de uheldige konsekvensene vi i dag ser, og som kunne vært unngått dersom standardkontraktene vi har ble brukt i større utstrekning.
  • Arbeidstilsynet styrkes, og det samme blir samarbeidet mellom de viktigste etatene på området (NAV, politiet, Skatteetaten, UDI og Tolletaten). A-krimsentrene bør gis økte ressurser og myndighet til å ta beslag i verdier på stedet ved avdekking av regelbrudd. Strafferammene for alvorlig arbeidslivskriminalitet kan skjerpes.
  • For å lykkes i kampen mot et useriøst arbeidsliv og kriminelle aktører er det viktig å fjerne bestemmelser i lovverket som i dag hindrer viktig informasjonsdeling mellom relevante aktører.

Bygg og anlegg

Når det gjelder bygge- og anleggsbransjen trekker Virke spesielt frem:

  • Myndigheter og oppdragsgivere bør i større utstrekning utføre kontroll og tilsyn i prosjektene. Og samhandling og informasjonsdeling må styrkes, se over.
  • Fast ansatte fagarbeidere og lærlinger skal være hovedregelen i byggenæringen, og det bør på egnet måte kunne stilles hensiktsmessige krav til andel i anskaffelser.
  • Det må sikres at innleie skjer i tråd med lovverket.

Renhold

Virke opplyser at det pr. medio oktober 2021 var registrert 8326 virksomheter i renholdsregisteret. Av disse er bare 4437 offentlig godkjente virksomheter. Det var i midten av november registrert hele 5.794 enkeltpersonforetak. I tillegg er det stor turnover, og det kommer om lag 1000 nye virksomheter hvert år, samtidig som nær samme antall faller fra. – Med et så stort tilfang av tilbydere er det avgjørende at fokuset også rettes mot seriøsitet hos offentlig innkjøpere, understreker Virke, og:

– Prispress og hundrevis av forskjellige, ubalanserte og ensidig utarbeidede kontraktsvilkår medfører i praksis et press på renholdsleverandører som igjen er en drivende faktor for useriøsitet. Et viktig og effektivt grep for seriøsitet vil være å stille krav om bruk av standardkontrakt, i dette tilfelle NS 8431. Dagens forskrifter om offentlig innkjøp sier at bruk av denne type standardkontrakter skal brukes som en hovedregel. Det vi ser er at kommunene ofte velger å bruke ensidige vilkår etter eget forgodtbefinnende. Her bør regelverket endres, slik at standardkontrakter skal brukes.

Bli den første til å kommentere på "Virke: Økt innkjøpskompetanse viktig i kampen mot useriøst arbeidsliv"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.