Avviser bruk av reservasjonsadgang for ideelle ved kjøp av velferdstjenester

Anbud365: Avviser bruk av reservasjonsadgang for ideelle ved kjøp av velferdstjenester-Det er viktig at konkurransen om å få tilby tjenester skjer på like vilkår, ikke minst av hensyn til at offentlige innkjøpere får en best mulig anskaffelses med rett kvalitet til rett pris, skriver bransjedirektør Helse og Velferd Torbjørn Furulund i NHO Service og Handel i foreningens høringsuttalelse til Velferdstjenesteutvalgets innstilling.

Skriv ut artikkelen

– Som bidragsytere av helse og velferdstjenester til stat og kommune bør man imidlertid ikke få kvalitetsrabatt av myndighetene fordi man er ideell. Likebehandling og konkurranse på like vilkår sørger for best mulig bruk av felleskapets midler til høyest mulig kvalitet. Dette skriver NHO Service og Handel i en høringsuttalelse, der de signaliserer at de er imot at det offentlige skal benytte reservasjonsadgangen ved kjøp av velferdstjenester.

Velferdstjenesteutvalget ble oppnevnt i 2018 for å kartlegge pengestrømmer i offentlige finansierte velferdstjenester. Innstillingen, «NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten» kom i desember i fjor, og den har nå vært på høring.

Utvalgets flertall er, fremgår det av innstillingen, av den oppfatning at det per i dag vil være usikkert hva det offentlige kan oppnå av ønskede effekter ved å utelukke ikke-ideelle tjenesteleverandører fra å kunne levere tjenester. Flertallet tilrår derfor i utgangspunktet ikke økt bruk av reservasjonsadgangen, noe NHO Service og Handel støtter i sin høringsuttalelse:

-Det er viktig at konkurransen om å få tilby tjenester skjer på like vilkår, ikke minst av hensyn til at offentlige innkjøpere får en best mulig anskaffelses med rett kvalitet til rett pris. Det er også slik at anskaffelsesprosesser der eierskap blir fremste premiss for hvem som skal få delta i konkurransen, vil kunne føre til at innholdet i tjenestene og kvaliteten kommer i annen rekke. Dette fordi både ideelle aktører så vel som øvrige private aktører og sosiale entreprenører har ulike fortrinn til å løse oppgavene, og også har ulik størrelse av andeler i markedet innenfor de forskjellige tjenesteområdene og segmentene i de forskjellige bransjene. Innenfor flere velferdstjenester vil volumet i markedet ikke være nok til å dekke etterspørselen, hvis man kun skal tillate ideelle aktører, eller for den saks skyld bare private aktører.

Favorisering av ideelle

NHO-foreningen peker på at selv om ideelle aktører med sine formålsparagrafer fører alt overskudd tilbake til virksomheten, er dette som oftest også gjeldende for private aktører. Forskning gir heller ikke hold for at ideelle aktører har en så enestående særstilling som gjør det hensiktsmessig med aktiv favorisering basert på eierskapsform, heter det i høringsuttalelsen.

NHO Service og Handel kan heller ikke se at favorisering av ideelle aktører i seg selv skal redusere styringskostnader for det offentlige: – Alle aktører i et avtaleforhold med offentlige instanser må følges opp, kontrolleres på kontrakts krav, lover, forskrifter, og drift i henhold til kontrakt uansett eierskapsform registrert i Brønnøysund. Kvaliteter rundt leverandørens ansatte, systemer, langsiktighet og ledelse er ikke unikt for noen organisasjonsform, og en rekke andre private aktører enn de ideelle vil kunne både dokumentere og praktisere kvaliteter som dette, skriver foreningen, og:

Likebehandling og konkurranse

– Som bidragsytere av helse og velferdstjenester til stat og kommune bør man imidlertid ikke få kvalitetsrabatt av myndighetene fordi man er ideell. Likebehandling og konkurranse på like vilkår sørger for best mulig bruk av felleskapets midler til høyest mulig kvalitet.

NHO Service og Handel støtter at det ikke innføres begrensninger i uttak av utbytte og konsernbidrag utover eksisterende reguleringer. De støtter også at det er andre tiltak som bør tas i bruk, som innovative og profesjonelle offentlige anskaffelser for tjenester som settes ut på anbud. Økt bestillerkompetanse vil gi bedre bruk av ressurser og effektivisere samarbeidet. Det er svært positivt at Velferdstjenesteutvalget setter søkelys på bestillerkompetanse når tjenester skal konkurranseutsettes eller anskaffes, da dette er nøkkelen til relevans, kvalitet, innovasjon og jobb- og verdiskaping, ifølge foreningen.

Bli den første til å kommentere på "Avviser bruk av reservasjonsadgang for ideelle ved kjøp av velferdstjenester"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.