Fafo-spørsmål: Ville innkjøperne kunne avslørt en useriøs renholdstilbyder?

Anbud365: Fafo-spørsmål: Ville innkjøperne kunne avslørt en useriøs renholdstilbyder?Rolf K. Andersen er prosjektleder for undersøkelsene og analysene i Fafo-rapporten «Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet».

Skriv ut artikkelen

To av ti offentlige innkjøpere mener å ha fått tilbud fra renholdsbedrifter de oppfattet som useriøse. Det fremgår av en fersk Fafo-undersøkelse, der det samtidig reises spørsmål om innkjøperne ville avdekket om man hadde med en useriøs tilbyder å gjøre eller ikke. Kjennskapen til en del av de ordningene som skal bidra til å holde useriøse ute av renholdsbransjen, kan dessuten bli vesentlig bedre både i offentlig og privat sektor, heter det.

I rapporten «Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet» har Fafo satt søkelyset på innkjøperne av renholdstjenester. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant innkjøpere i både privat og offentlig sektor. Dermed er det mulig å se om innkjøpernes rutiner og kjennskap til ulike tiltak som har blitt satt i verk i sektoren, har endret seg over tid.

I samtlige deler av datainnsamlingen er det undersøkt hvor viktig pris er for å få et oppdrag. Når innkjøperne i privat sektor blir spurt om hva som er viktigst, er kvalitet det kriteriet som blir oppgitt av klart flest, mens 16% oppgir pris. Gjennomgangen av Doffin-utlysningene viser at pris også blir vektet høyt i offentlige anbud.

Til syvende og sist prisen

– Samlet sett viser våre data at til tross for at mange av kundene sier de i hovedsak vektlegger kvalitet, er renholdsmarkedet prissensitivt. Kvalitet er i tillegg et ganske vidt og uoversiktlig begrep for de fleste innkjøpere. Om det i en innkjøpssituasjon er vanskelig for innkjøperen å vurdere kvalitet, eller om flere tilbydere blir vurdert likt på kvalitet, så vil det til syvende og sist bli prisen som er utslagsgivende for hvem som får oppdraget, heter det i rapporten.

I spørreundersøkelsen blant renholdskunder i privat sektor så Fafo-forskerne at det var bare 6% som hadde opplevd å få tilbud de oppfattet som direkte useriøse. Andelen som hadde mottatt useriøse anbud var noe høyere i de offentlige virksomhetene, der oppga to av ti at de hadde opplevd å få tilbud fra renholdsbedrifter de oppfattet som useriøse.

Å avdekke useriøse …

– Selv om relativt få mener de får inn useriøse tilbud, er det også et spørsmål om innkjøperne ville avdekket om man hadde med en useriøs tilbyder å gjøre eller ikke, poengteres det i Fafo-rapporten.

I de intervjuene blant renholdsbedrifter fant Fafo at mange mente de ble utkonkurrert av useriøse konkurrenter. Samtidig var det litt ulikt hvordan renholdsbedriftene vurderte utviklingen. Noen mente det var blitt verre, andre mente det kunne være ganske ille, men at det tross alt hadde blitt bedre.

Selv om det er åpenbare forskjeller mellom privat og offentlig sektor, er det også en del likheter. Med allmenngjøringsforskriften er kravene for en innkjøper, offentlig eller privat, til å kontrollere at renholderne har lønns- og arbeidsvilkår som følger av den allmenngjorte tariffavtalen, ikke så ulike. Kravene om at det bare er tillatt å kjøpe renholdstjenester fra en leverandør som er godkjent gjennom godkjenningsordningen for renhold, er også like for private og offentlige virksomheter.

Vesentlige mangler i oppfølgingen

Av spørreundersøkelsen fremgår det at rundt to av tre av de private innkjøperne ikke har sjekket lønns- og arbeidsvilkårene til renholderne. I offentlig sektor er det ca. halvparten som oppgir at de ikke har kontrollert dette. – Selv om offentlig sektor kommer noe bedre ut enn de private, er det likevel klare indikasjoner på at det er vesentlige mangler i oppfølgingen i begge sektorer på dette området, heter det.

I rapporten slås det bl.a. fast at kjennskapen til en del av de ordningene som skal bidra til å holde useriøse ute av renholdsbransjen, kan bli vesentlig bedre både i offentlig og privat sektor.

Bli den første til å kommentere på "Fafo-spørsmål: Ville innkjøperne kunne avslørt en useriøs renholdstilbyder?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.