NAV med krav om 70% kvalitet og 30% pris i nye milliard-kontrakter

Anbud365: NAV med krav om 70% kvalitet og 30% pris i nye milliard-kontrakterArbeids- og velferdsdirektoratet har arbeidet med å lage nye maler som skal benyttes av de ulike NAV-fylkene/regionene i deres anskaffelser av arbeidsmarkedstiltakene Avklaring og Oppfølging. Disse anskaffelsene blir gjennomført på ulike tidspunkter i løpet av 2019-2020. På bildet arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng (foto: NAV).

Skriv ut artikkelen

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) er i gang med nye konkurranser for levering av arbeidsmarkedstiltakene Avklaring og Oppfølging. Den samlede verdien på alle kontraktene til sammen løper opp i milliardbeløp. De tidligere kontraktene førte med seg kritikk fra leverandørhold, og forut for de nye utlysningene hadde NAV utkast til kravspesfikasjoner ute på høring blant leverandørene. I de nye kontraktene skal kvalitet vektes 70%, pris 30%.

I 2015-2016 ble det gjennomført en betydelig reform knyttet til NAVs anskaffelse av arbeidsrettede tiltak. Da ble arbeidsmarkedstiltakene Avklaring og Oppfølging lyst ut på anbud. Nå løper de første kontraktene ut, og NAV er i gang med nye konkurranser.

Den første anbudsutsettingen har blitt evaluert av Proba Samfunnsanalyse på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet. Oppdraget var å undersøke om anskaffelsen av de nye oppfølgings- og avklaringstiltakene har bidratt til økt leverandørmangfold, bedre tilbud til brukerne og en forenkling av tiltaksstrukturen.

Evaluering av anskaffelsesreformen

I evalueringen konkluderte Proba Samfunnsanalyse med at Arbeids- og velferdsetaten hadde utformet anskaffelsene på en svært god måte, gitt de rammene som var lagt. Reformen har bidratt til en forenkling for NAV, både for fylkeskontorene som følger opp leverandørene og NAV-kontorene som søker inn deltakere. Det er imidlertid lite som tyder på at forenklingen har noen særlig betydning for leverandørene eller brukerne, heter det.

Når det gjelder økt leverandørmangfold, er det oppnådd i én forstand, men ikke i andre. Det har kommet en god del nye kommersielle virksomheter inn. Det har imidlertid ikke kommet noen nye ideelle/frivillige aktører inn på markedet, og det er blitt vesentlig færre leverandører totalt sett. Anskaffelsesregelverket begrenset NAVs mulighet til å sørge for større mangfold gjennom utformingen av konkurransene. Regelverket er nå endret, og NAV vil ha større spillerom ved neste utlysning av kontrakter, slår Proba Samfunnsanalyse fast.

Nye maler på høring

Arbeids- og velferdsdirektoratet har arbeidet med å lage nye maler som skal benyttes av de ulike NAV-fylkene/regionene i deres anskaffelser av arbeidsmarkedstiltakene Avklaring og Oppfølging. Disse anskaffelsene blir gjennomført på ulike tidspunkter i løpet av 2019-2020. Sist høst hadde Arbeids- og velferdsdirektoratet disse malene ute på høring.

Utkast til kravspesifikasjoner skal være del av et malverk som skal benyttes i anskaffelsene, men det vil være rom for lokale tilpasninger og justeringer, innenfor rammen som Tiltaksforskriften setter. Arbeids- og velferdsdirektoratet er opptatt av å legge til rette for et best mulig tiltak for brukerne med høy kvalitet og god resultatoppnåelse.

Endringer i kriteriene

I utlysningene som er på gang nå, er det gjort noen endringer i kriteriene, bl.a.:

  • Kvalitet skal telle mer, og pris mindre. Kvalitet skal telle 70%, pris 30%.
  • Leverandørene skal ha veiledere som er arbeidstakere og ikke bruke innleide konsulenter
  • Hensynet til svake brukere skal tillegges større vekt.

ASVL (Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter) er glade for at kvalitet skal telle mer, og for at NAV stiller krav til at veilederkapasiteten ikke skal basere seg på innleid arbeidskraft. – Men det er synd for arbeidssøkerne at NAV ikke stiller krav til dokumenterte resultater. NAV velger altså å stole på at en gitt leverandørs beskrivelse av hvordan de har tenkt å utføre jobben, er god nok dokumentasjon, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

Ved utløpet av 2017 oppga 27 ASVL-medlemmer at de hadde anbudsutsatte tiltaksplasser. Til sammen hadde ASVL-bedriften over 1.300 anbudsutsatte tiltaksplasser på det tidspunktet.

Bli den første til å kommentere på "NAV med krav om 70% kvalitet og 30% pris i nye milliard-kontrakter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.