Pinlig lekkasje av legemiddel-priser, Sykehusinnkjøp la seg paddeflate

Anbud365: Pinlig lekkasje av legemiddel-priser, Sykehusinnkjøp la seg paddeflateTiltakene som ble igangsatte umiddelbart når de ble kjent med prislekkasjene, er skadebegrensende og egnet til å reetablere tilliten med legemiddelleverandørene, skriver Sykehusinnkjøp i en redegjørelse. På bildet adm.dir. Bente Hayes i Sykehusinnkjøp.

Skriv ut artikkelen

Tre ganger i løpet av få måneder har Sykehusinnkjøp sett at hemmelige legemiddel-priser er lekket. Det har gjort at reaksjonene fra leverandørene har vært krasse. Sykehusinnkjøp har lagt seg paddeflate og beklaget, og iverksatt tiltak for å hindre at slikt skjer igjen. Så langt har helseforetaket ingen indikasjoner på at de illevarslende spådommer fra leverandør-organisasjonene om konsekvensene av lekkasjene, er inntrådt. Situasjonen vil selvsagt overvåkes, heter det fra Sykehusinnkjøp.

Bakgrunnen er brev til styret i Sykehusinnkjøp fra NHO og Legemiddelindustrien (LMI) og NHO der det gis uttrykk for at Sykehusinnkjøp og samarbeidspartnere har offentliggjort hemmelige legemiddelpriser flere ganger. Det dreier seg om tre konkrete hendelser. Henvendelsen fra de to organisasjoner var tema på helseforetakets styremøte nylig. Sykehusinnkjøp har skrevet en redegjørelse til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om hendelsene. Der deler de oppfatningen som LMI og NHO har, at de tre hendelsene er uheldige både for leverandører, men også for sykehusene og pasientene.

At det nå har vært tre tilfeller av konfidensialitetsbrudd, er ytterst uheldig, sier adm.dir. Bente Hayes i Sykehusinnkjøp i en kommentar til Dagens Medisin: – Dette er en sak som har gitt oss stor hodepine etter det første tilfellet i fjor høst. Dette er ikke en sak vi tar lett på. Det har noe å si for renommeet, ikke bare for Sykehusinnkjøp, men også for samhandlingen med alle leverandørene.

Kan få konsekvenser

De to organisasjonene mener at publisering av hemmelige priser kan få flere konsekvenser: Forsinket tilgang til nye legemidler, svekket tillit mellom leverandør og myndigheter, økonomiske konsekvenser for staten på grunn av lavere rabatter, og alvorlige følger for leverandørenes fremtidige investeringer innen forskning og utvikling i Norge.

Tiltakene som Sykehusinnkjøp igangsatte umiddelbart når de ble kjent med forholdene, er skadebegrensende og egnet til å reetablere tilliten med legemiddelleverandørene. Helseforetaket melder også at de har gjennomgått sine interne kvalitetsrutiner, samt igangsatt arbeid med å styrke disse ytterligere.

Legemiddel-leverandørene

Sykehusinnkjøp HF gjør i sin redegjørelse oppmerksom på at dersom noen av legemiddelleverandørene benytter den konfidensielle prisinformasjonen som de har mottatt ved en inkurie, f.eks. ved innlevering av tilbud i fremtidige anskaffelser, vil de opptre i strid med konkurranseloven § 10, slik Sykehusinnkjøp ser det. De har ikke noen grunn til å tro at legemiddelleverandørene vil opptre lovstridig, og anser det ikke som sannsynlig at bekjentgjøringen av den konfidensielle informasjonen vil påvirke den fremtidige konkurransesituasjonen innenfor onkologi.

I brevet fra LMI og NHO gjøres det særlig oppmerksom på sakens negative sider og hva konsekvensene av deling av konfidensielle priser kan medføre. Det kan være forsinket tilgang til nye, innovative behandlinger grunnet utsettelse av nye anskaffelser gjennom anbud. Og det kan dreie seg om svekket tillit mellom leverandør og myndigheter.

Spekulasjoner

Dette blir rene spekulasjoner som Sykehusinnkjøp HF ikke har noe grunnlag for å uttale seg om, heter det, men de vil selvsagt følge med på utviklingen fremover. Også ved én tidligere anledning har det skjedd at tilbudspriser ved en feil har blitt delt med leverandører. Sykehusinnkjøp har ikke etter denne hendelsen har fått de negative konsekvensene som er beskrevet i organisasjonene brev.

Godt samarbeid vil fortsette

Heller ikke siden hendelsen sent i 2021 – en av de tre saken gjelder – har Sykehusinnkjøp registrert forsinket tilgang til nye, innovative behandlinger. For de to andre hendelsene er det for tidlig å konkludere, men dialogen som de har med legemiddelleverandørene på dette området, tilsier at dette ikke er tilfelle. Situasjonen vil selvsagt overvåkes, understreker Sykehusinnkjøp. Dialogen vi har hatt med flere av legemiddelleverandørene tilsier at hendelsene er alvorlige, men for flertallet synes det som om det gode samarbeidet som er etablert mellom aktørene vil fortsette som før.

Det er også for tidlig å si hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha for de regionale helseforetakene, men anbud som er gjennomført i tiden fra november 2021 viser ingen endringer i tilbudsmønsteret, slår Sykehusinnkjøp fast.

Anbud og kontrakter

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skriver til LMI at redegjørelsen fra Sykehusinnkjøp på en god måte svarer ut de spørsmål som stilles. HOD konstaterer at Sykehusinnkjøp også har iverksatt tiltak for å hindre at noe tilsvarende skjer ved en senere anledning. – Departementet kan ikke se at det er noe ytterligere vi kan foreta oss i denne saken nå, men forutsetter samtidig at gjennomføringen av anbud og oppfyllelse av kontrakter skjer i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de inngåtte avtalene, heter det i brevet.

Bli den første til å kommentere på "Pinlig lekkasje av legemiddel-priser, Sykehusinnkjøp la seg paddeflate"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.