Førkommersiell anskaffelse skal gi lokale, presise flomvarsler

Anbud365: Førkommersiell anskaffelse av flomvarslingsverktøy med internasjonale markedsutsikterIda Amble Ruge og Frode Damstuen i Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal minner om at flom og beredskap er svært krevende, spesielt for små kommuner. Kommunene påføres store kostnader i arbeidet med å håndtere flomsituasjoner, sikre innbyggernes trygghet og gjenopprette skader fra flomskader (foto: Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal).

Skriv ut artikkelen

Et helhetlig flomvarslingssystem som gir lokale, presise prediksjoner av flom- eller skredhendelser er en ønskedrøm for mange, mange kommuner – og for store deler av verden ellers. Varslede klimaendringer tyder på at behovet ikke blir mindre. Nå har Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal satt i gang en førkommersiell anskaffelse med sikte på å få frem et slikt varslingssystem. Lykkes man, kan leverandører som satser på systemet som blir utviklet, trolig sikte seg inn på et stort og interessert marked.

Med et varmere og fuktigere klima og mer uforutsigbart ekstremvær, er flom en økende og kostnadskrevende utfordring i kommune-Norge. Flomberedskap er avansert og ressurskrevende, og hver enkelt flomsituasjon påvirkes av mange variabler. Flommen utløses derfor som regel av ulike årsaker, og treffer sjelden likt. Uten gode verktøy er det derfor svært krevende for kommunene å vurdere hvor neste flom vil slå ut, hvor de mest kritiske punktene er og forebygge mot potensielle flomhendelser.

Det er utgangspunktet for en førkommersiell anskaffelse som Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har fått støtte fra Norges forskningsråd til og som rådet snart setter i gang. – Kommunene etterspør mer lokale og presise varsler, tidligere flomvarsel og et verktøy som gjør flomvarsling og -beredskap mindre personavhengig. Samtidig har kommunene stram økonomi, og ikke kompetanse og ressurser til å utvikle en slik løsning selv, sier Ida Amble Ruge i regionrådet, som omfatter kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Lesja og Dovre.

Flomvarslingssystem

I prosjektet er målet å utvikle et helhetlig flomvarslingssystem som gir lokale, presise prediksjoner av flomhendelser. Med grunnlag i eksisterende teknologi og informasjon som nasjonale varslingssystem (NVE), værmelding, kartinformasjon, informasjon fra vannmagasiner mm vil vi bruke kunstig intelligens, analyse og simuleringsverktøy, hydraulisk modellering, og måleløsninger til å utvikle et presist varslingssystem. Dette er en innovativ løsning som kan gi store kostnadsbesparelser for kommunene.

Amble Ruge forteller at de nå forbereder kunngjøring av anbudskonkurransen for første fase i den førkommersielle prosessen, designfasen. Det er lagt opp til et tre-årig løp, og hvis det går som planlagt er designfasen klar før sommeren i år. Et forprosjekt er gjennomført og gode relasjoner med aktuelle leverandører er etablert. For å få ytterligere kunnskap om markedet, vurderes dessuten en markedsdialog-konferanse for de mest interesserte. – Vi har forståelsen av at prosjektet kan gi ønskede resultat. Det viser tilbakemeldingene fra markedet. Her er det snakk om å bygge på eksisterende teknologi som skal tilpasses det aktuelle bruksområdet, fortsetter hun, og opplyser dessuten at regionrådet har en intensjonsavtale med NTNU. Den var viktig i forprosjektet og for beslutningen om å søke midler til å sette i gang den førkommersielle anskaffelsen.

Forankring i kommunene

De seks kommunene som utgjør regionrådet er tett knyttet til prosjektet, både gjennom ordfører- og rådmannsmøter. På hvert av disse møtene står den førkommersielle anskaffelsen hele tiden på dagsordenen.

– Det er vanskelig nå å se mulige spesielle utfordringer for prosjektet fremover, slår Amble Ruge fast. Slike kan selvsagt dukke opp, men forankring er tatt og vil bli tatt svært alvorlig, og tilbakemeldingene fra leverandørene er lovende. Kommunikasjon og dialog er en bærebjelke i vår gjennomføring, ikke minst med sluttbrukerne i kommunene for å sikre at vi er på rett vei og styrer mot et egnet verktøy.

Også andre regioner av landet har meldt sin interesse for prosjektet. Flom, ras av ulikt slag og skred er noe ikke bare store deler av Norge opplever – og trolig vil se mer til i årene som kommer. I andre deler av verden står de for øvrig overfor de samme utfordringene.

Bli den første til å kommentere på "Førkommersiell anskaffelse skal gi lokale, presise flomvarsler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.