Forsvaret gjør det lettere å komme i inngrep med iderike småbedrifter

Anbud365: Forsvaret gjør det lettere å komme i inngrep med iderike småbedrifterMange SMBer sitter med interessant teknologi og kunnskap som Forsvaret trenger for å løse nye oppgaver i spekteret av trusler fra både statlige og ikke-statlige aktører i framtida, sier forskningsdirektør Hanne Bjørk ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Skriv ut artikkelen

Forsvaret trenger å komme i inngrep med innovative småbedrifter og gründere med gode ideer som egner seg for utvikling av løsninger som dekker Forsvarets behov, men det er mange barrierer for en liten bedrift som ønsker å selge til Forsvaret. Nå tar imidlertid Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) konsekvensen av dette og lager en kanal inn for initiativrike og kreative småbedrifter. Det forteller forskningsdirektør Hanne Bjørk ved FFI i et eksklusivt intervju med Anbud365. Hun lover imidlertid ikke lettere tilgang til kontrakter – forsvarsmarkedet er et krevende marked å lykkes i, og anskaffelser er ofte langdryge, uoversiktlige og myndighetsstyrte (spesielt internasjonalt).

Den sivile, teknologiske utviklingen går meget raskt. Det medfører både nye trusler og nye muligheter for Forsvaret, og et behov for å øke evnen til å utvikle og fremskaffe løsninger og materiell raskere enn før. Ofte spiller gründere, mikrobedrifter og småbedrifter en sentral rolle i denne utviklingen. Forsvaret er på sin side en spesiell og svært omfangsrik organisasjon, ikke alltid like tilgjengelig for de minste – og kanskje vel så innovative – industribedriftene.

Forskningsdirektør Bjørk i FFI er altså satt til å gjøre noe med dette. Hun leder en nyopprettet avdeling ved FFI (1. januar 2018) – en avdeling som bemanner seg opp til å kunne bli et velfungerende og kompetent ledd mellom de små innovative bedriftene og Forsvaret.

Behov for økt innovasjonsevne

Hun understreker at det i forsvarssektoren er behov for å øke innovasjonsevnen i takt med et sikkerhetspolitisk bilde i rask utvikling. Ikke minst følger dette av den hurtige teknologiske utviklingen sivilt. Mye av teknologien som finnes på det sivile marked er dessuten lett tilgjengelig for de fleste, også for mindre grupper som f.eks. terrorister. Når utviklingen går så raskt som den nå gjør innenfor f.eks. IKT, autonomi, stordata og kunstig intelligens, vil Forsvaret og samfunnet ha behov for raskt å kunne respondere på nye trusler som følger i kjølvannet av den teknologiske utviklingen. Det samme gjelder for oppgradering og videreutvikling av eksisterende materiell med lang levetid.

Hvorfor er nasjonal industri spesielt viktig for Forsvaret?

Det er bred politisk enighet om at en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri er viktig for norsk forsvarsevne og for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser. Samtidig er det internasjonale markedet for forsvarsmateriell ulikt de fleste andre markeder, der åpen og fri konkurranse er regelen. Tanken bak EUs direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser var å skape et felles europeisk marked for forsvarsanskaffelser som også skulle være preget av prinsippene om åpenhet. – I midlertid ser vi at vi fremdeles er langt unna et marked med reell og åpen konkurranse, slår hun fast.

Norske myndigheter er derfor opptatt av at norsk forsvarsindustri skal ha de samme reelle rammebetingelser og spilleregler som landene i EU, og derfor har også Norge en forsvarsindustriell strategi nedfelt i Melding til Stortinget 9, (2015-2016).

– Blant de sentrale elementene for å lykkes med å utvikle en konkurransedyktig forsvarsindustri, er tidlig dialog mellom partene – Forsvaret, forskningsmiljøene og industrien. Små og mellomstore bedrifters rolle som leverandører til forsvarsmarkedet har historisk sett gjerne vært å fungere som underleverandører til de store leverandørene til Forsvaret, sier Bjørk og fortsetter:

– Dette vil være en viktig del av strategien også fremover, men vi ønsker i tillegg i større grad å utnytte innovasjonsevnen hos små bedrifter, inklusive gründermiljøer. Vi vil utnytte muligheten som ligger i kommersielt tilgjengelig teknologi og mindre bedrifters evne til å «snu seg raskt», da vi tror det vil øke mulighetene for å utvikle løsninger Forsvaret trenger raskere og billigere.

«Skjær i sjøen»

Her er det imidlertid noen «skjær i sjøen».  Forsvarsmarkedet er myndighetsstyrt og ofte lukket, anskaffelser kan være uoversiktlige og langdryge. Det norske forsvarsmarkedet utgjør et relativt lite volum (lite forsvar, lite antall, «små» budsjetter). Ledetidene er gjerne lange fra produktutvikling til anskaffelse (dermed kan det også være langt frem til inntekter for SMB-ene). Mange av de små og mellomstore bedriftene mangler erfaring med og evne til å oppfylle Forsvarets krav til pålitelighet og robusthet. Alt dette medfører økt usikkerhet for en leverandør. De har gjerne ikke lange samarbeidsrelasjoner til Forsvaret og operative brukermiljøer, og det kan være vanskelig å forstå hva som er Forsvarets behov. For å nevne et knippe.

Men håpløst er det ikke. Det kan Petter Muren som i sin tid etablerte ProxDynamics – senere kjøpt av en amerikansk gigant – sammen med et par-tre andre fortelle. De oppnådde internasjonal markedssuksess med et 18 grams fjernstyrt rekognoseringshelikopter med navn Black hornet der teknologi fra et leketøyhelikopter dannet basis.

– … og det er her du og din avdeling kommer inn? 

– Vi ønsker å styrke den gjensidige forståelsen og kunnskapen om muligheter og behov, og legge til rette for samarbeid og kontakt mellom Forsvaret og industriaktører slik at vi kan få flere suksesshistorier som Black Hornet, understreker Bjørk.

Etableringen av ICE worx – senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering- er en viktig ny satsing der FFI utvikler arenaer og nettverk der brukere, forskere og industrien jobber sammen for å utvikle og eksperimentere med eksisterende og ny teknologi. Tidlig eksponering av teknologi og løsninger for brukermiljøer fordi dette har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å stimulere til hurtigere innovasjonsløp. Dette innovasjonssenteret vil organisere aktører, verktøy og prosesser som kan støtte hurtig problemløsning og utvikle nye løsninger basert på å utnytte tilgjengelig kommersiell teknologi. Test og eksperimentering i laboratoriefasiliteter og i felt vil stå sentralt.

– For å rydde unna noen av skjærene nevnt over, gjør vi nå flere ting på FFI, forteller forskningsdirektør Bjørk:

– Vi ønsker å etablere en portal der interesserte kan henvende seg om de mener de har interessant teknologi eller løsninger for Forsvaret, og fremover mot sommeren vil vi etablere egen hjemmeside med mer informasjon om ulike arrangementer industrien kan delta på. Det er også et mål for oss å kunne gi råd om hvordan virkemiddelapparatet som Forsvaret har kan utnyttes slik at risikoen for de små bedriftene og gründerne blir noe mindre om de gir seg i kast med Forsvaret tidvise langtrukne innkjøpsprosesser, sier hun og fremhever – som eksempel på en aktuell arenaform – Arctic Warrior Experiment, et arrangement i Harstad der flere tiltalls bedrifter viste frem hva de kunne tenke seg Forsvaret kunne ha interesse av. Her var også flere titalls representanter for Forsvaret som var på utkikk etter løsninger på utfordringer. Og forskere fra FFI var der.

I tillegg skal FFI etablere arenaer for innovasjon og eksperimentering, der brukerinvolvering og tidlig utvikling og eksponering av prototyper står sentralt for å få opp hurtigheten i utviklingsløpet og sikre at produktet er tilpasset operative behov og krav.

Hun nevner i tillegg bl.a. at de skal være gode rådgivere på Forsvarets innkjøpsprosesser og muligheter og begrensninger for dermed å være stifinnere på veien fra problemløsning – ideutvikling- utvikling – kommersialisering og anskaffelse. Forsvaret og Forsvarsmateriell må dessuten legge til rette for tidlig dialog og samhandling og tørre å bruke kontraktsformer som muliggjør dette skal vi lykkes.

Lover ingen kontrakter

Forskningsdirektøren lover imidlertid hverken kontrakter eller lett tilgang til Forsvaret for alle som måtte være interesserte. Det er kamp om både midler og tilgang til operative brukermiljøer i Forsvaret til tidlig fase utviklings- og innovasjonsaktiviteter. Selve anskaffelsene er det også Forsvarsmateriell (FMA), og ikke FFI, som tar seg av. Men små og mellomstore bedrifter, blant disse gründere, kan selv bidra til å styrke seg i kampen om forsvarskontrakter:

… og hva kan SMBene selv  gjøre for å gjøre det lettere å lykkes på forsvarsmarkedet? 

Bjørk trekker frem fem punkter:

  • Norske SMBer er ofte svært små, og kan med fordel søke sammen i klynger for å kunne tilby større og mer helhetlige systemer
  • Tenke dual use løsninger på produkter og tjenester – for å kombinere et mer åpent kommersielt marked med et langsiktig forsvarsmarked
  • Være villige til å inngå samarbeid med de store forsvarsbedriftene, som underleverandører eller leverandører av nisjebaserte løsninger, for derved å komme inn som underleverandører på internasjonale markeder
  • Spille på de store aktørenes markedskunnskap og «apparat» for å komme inn på internasjonale forsvarsmarkeder der det er mulig
  • Delta aktivt på industriseminarer, felteksperimenter og åpne konkurranser i regi Forsvaret og FFI for å komme i kontakt med brukermiljøer, forstå Forsvarets behov og eksponere sin kompetanse og teknologi

Bjørk mener det bør være ekstra motiverende for industrien å bidra til samfunnets sikkerhet og vår nasjonale forsvarsevne. I tillegg må det selvsagt være et kommersielt potensiale tilstede. Hun oppfordrer SMBer til å følge med på FFIs hjemmesider fremover for å orientere seg om aktiviteter i regi av den nye avdelingen og muligheter for innovative norske industribedrifter som tror de sitter på teknologi Forsvaret kan ha nytte av.

Bli den første til å kommentere på "Forsvaret gjør det lettere å komme i inngrep med iderike småbedrifter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.