Gir universiteters brukte IT-utstyr lengre liv under strenge sikkerhetskrav

Anbud365-A Gir universiteters brukte IT-utstyr lengre liv under strenge sikkerhetskravLeder av gjenbruksfabrikken til 3StepIt i Ski, Bengt Martinsen forteller om hvordan brukt It-materiell fra UiO blir håndtert for nye år i bruktmarkedet (foto: Jacob M. Landsvik).

Skriv ut artikkelen

De håndterer alt brukt It-utstyr for «de fire store» universitetene, reparerer det og selger det på det europeiske bruktmarkedet. 3Step It sørger dermed for at det potensielle avfallet fortsatt blir viktige verktøy i andre virksomheter i flere år før det fases ut på en forsvarlig måte. Kravene til sikkerhet rundt av-identifisering og sletting av data i det brukte IT-utstyret er de strengeste som er mulig å stille. Forleden var en delegasjon fra Universitetet i Oslo på besøk i bedriften bak begreper som bærekraft, ombruk, gjenvinning etc., som er høyt på prio-listen hos offentlige innkjøpere.

Anskaffelsesrådgiverne ved Universitetet i Oslo besøkte for noen dager siden bedriften som håndterer alt brukt It-utstyr for UiO, samt for universitetene i Troms, Trondheim og Bergen. 3stepIT er et nordisk konsern som har levert sirkulærøkonomiske tjenester i 25 år. Kjernetjenesten består av leasing, forvaltning og avhending av IT utstyr for private og offentlige virksomheter. I tillegg leverer de rene avhendingstjenester som sikrer ombruk også av IT-utstyr som kundene eier selv. De omsatte for nærmere 700 mill euro i 2021 og teller i dag 430 ansatte. I Norge har de kontorer i Oslo sentrum og en 3.000 kvm stor gjenbruksfabrikk på Ski med til sammen ca. 45 ansatte.

Anbud365-C Gir universiteters brukte IT-utstyr lengre liv under strenge sikkerhetskrav
Her er anskaffelsesrådgivere ved Universitetet i Oslo som lytter til hvordan sirkulærøkonomi fungerer i forbindelse med brukt it-utstyr (foto: Jacob M. Landsvik).

Gjenbruksfabrikken holder til i Glynitveien i Ski i Nordre Follo. –  For øvrig et område hvor en tidligere sprengstoffbedrift holdt til, konstaterer innkjøpssjef Jacob M. Landsvik ved UiO overfor Anbud365. Det er like mye sprengkraft i håndtering av brukt IT-utstyr, som hos denne leverandøren gir nytt liv og hvor dermed restverdien utnyttes av noe som ikke lenger gjør nytten for universitetene, ved at utstyret repareres og dermed kan selges i et bruktmarked i store deler av Europa. Avfall er ressurser på avveie, ikke søppel. 3Step It sørger for at avfallet fortsatt blir viktige verktøy i andre virksomheter i flere år før det fases ut på en forsvarlig måte.

Levetid og krav til sikkerhet

Det spennende med avtalen er ikke bare at restverdien blir tatt vare på i avhendingsprosessen, men at universitetene også får betalt for det brukte utstyret som kan benyttes i et eksisterende marked. Levetiden på IKT-utstyret kan forlenges med flere år.

– Det viktigste i denne anskaffelsesprosessen, fremholder Landsvik, har vært å sikre kravene til sikkerhet. Når brukt IKT-utstyr forlater universitetene, representerer det en verditransport på vei til leverandørens lokaler. Verdiene finnes i form av sensitive data om ansatte studenter og ikke minst forskningsdata. Kravene til sikkerhet rundt av-identifisering og sletting av data har derfor vært de strengeste som er mulig å stille. Det er de samme kravene som Nasjonal sikkerhetsmyndighet stiller.

Størst vekst i offentlig sektor

Gjennom de siste 4-5 år har 3StepIT oppnådd størst vekst innenfor offentlig sektor. I 2020 utgjorde offentlige virksomheter rett i overkant av 50% av deres forretning. I 2021 sank imidlertid dette til i underkant av 40%. – Årsakene til dette er sammensatte, mener Truls Buchar, som er salgsdirektør i bedriften, men vi tror utviklingen i hovedsak kom som følge av pandemien og dermed en engangseffekt.

Anbud365-B Gir universiteters brukte IT-utstyr lengre liv under strenge sikkerhetskrav
Samtlige maskiner slettes for alle data på en forsvarlig måte og i hht ISO- standarder (foto: Jacob M. Landsvik).

Etterspørselen etter både full-skala livssyklustjenester og rene avhendingstjenester har vært kraftig økende gjennom de siste 6-7 årene. – Vi ser en sterk korrelasjon mellom etterspørselen og det økte fokuset på bærekraft i samfunnet generelt, poengterer Buchar. Særlig gjelder dette for offentlige virksomheter. De fleste synes nå å enes om at livssyklusavtaler (som innebærer leie) har klare bærekraftsfordeler ved at det stimulerer og sikrer høy grad av ombruk. Samtidig vokser det fram en bevissthet om at dette også kan være økonomisk lønnsomt, og at bransjen består av en rekke seriøse, etiske og samfunnsnyttige aktører.

– Og hva er utsiktene i det offentlige markedet – og hvorfor?

– I Norge ble det solgt ca. 760.000 PCer til det profesjonelle markedet i fjor. Vi legger da til grunn at nærmere 500.000 av disse enhetene ble anskaffet i offentlig sektor, konstaterer Frode Sparre, senior rådgiver og kundeansvarlig for Universitetene. Vi er forsiktige optimister og tenker at utsiktene bør være at minst 50% av disse anskaffes som en livssyklustjeneste i løpet av 5-6 år. For retur av utstyr for ombruk – enten det er via livssyklusavtale eller ei – bør utsiktene tilsvare hele potensialet.

I 3stepIT (hele Norden) klargjorde og omsatte ca. 550.000 brukte enheter i fjor og sikret dermed ombruk av disse. – Vi nærmer oss altså et nivå som tilsvarer hele det norske ny-salget av PCer på bedriftsmarkedet, forteller en stolt Sparre, som svarer slik når Anbud365spør om hvorfor de satser på det offentlige markedet, det er jo så rigide spilleregler for å få kontrakter der:

Spilleregler og offentlige kontrakter

– Når det gjelder spillereglene, er vi faktisk sterke tilhengere av disse selv om de kan være rigide og omfattende. De sikrer i stor grad forutsigbarhet, konkurranse og likebehandling for alle aktører. Vi er imidlertid mer opptatt av kompetansen som ligger bak anskaffelsene. Vår opplevelse er at det i 9 av 10 tilfeller er manglende kompetanse som skaper frustrasjon, uforutsigbare utfall, og uheldige valg av leverandører (i betydningen: i strid med hensikten). Men dette er et område vi vet det jobbes mye med. Vi har tro på at kvaliteten på de offentlige konkurransene bare vil bli bedre og bedre, og i større grad spille på lag med industrien.

Bli den første til å kommentere på "Gir universiteters brukte IT-utstyr lengre liv under strenge sikkerhetskrav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.