Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21. april

Anbud365: KOFA-sjef skifter beite etter nær 17 år - gebyrsakene de mest krevende- Begrunnelsesplikten og viktigheten av den har jeg vært spesielt opptatt av at KOFA skal komme med gode løsninger på. Det er fordi den er så viktig for at klagerne skal kunne vite hva som har vært de offentlige oppdragsgivernes vurderinger, og dermed klage hvis vurderingene er feil. Dette understreker Anneline Vingsgård, direktør i Klagenemndsekretariatet, der KOFA er med, overfor Anbud365 i forbindelse med at hun nå skal over i en stilling utenfor det offentliges anskaffelsesverden.

Skriv ut artikkelen

Nå er påmeldingen til Anbud365-dagen 15. juni åpnet, Norgesmodell-regler ventes ti Stortinget i mai og Legemiddelindustrien raser mot ensidig prisfokus. Seks av ti innkjøpskroner gikk til lokale, og russisk etterretningsoffiser i anskaffelsesærend. Bergen kommune skal ut med nye avtaler med ideelle, og EU skal diskutere forbud mot kjøp av varer skapt via tvangsarbeid. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Anbud365-dagen 15. juni – klart for påmelding

Velkommen! Påmeldingen til Anbud365-dagen 15. juni er nå åpnet – med 50% rabatt! På lenken vil du også finne programmet, slik det så langt er. Vi satser på et hybrid arrangement, mye mer tid til mingling enn tidligere og – etter tallrike oppfordringer – «Grip tak i en advokat» for å stille spørsmål er nå tilbake.

Norgesmodell-forslag i mai

Regjeringen er i ferd med å legge siste hånd på et lovforslag til Stortinget om endringer i lov om offentlige anskaffelser. Forslaget har vært på sedvanlig runde i departementene. Det gjelder forskriftshjemler for regler om å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Forslaget er varslet fremlagt for Stortinget i mai.

Tilbud til masterstudenter

Klagenemndsekretariatet tilbyr skriveplass med stipend på 20 000 kroner for en student som skriver oppgave innenfor et av de rettsfeltene de jobber med. Rettsfelt de særlig er interessert i er bl.a. konkurranserett og offentlige anskaffelser. Frist for å søke om skriveplass for høsten 2023 er 31. mai 2023.

Referansegruppen for IT-anskaffelser

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) vil etablere en permanent referansegruppe for Statens standardavtaler (SSA), og veiledning på IT-anskaffelsesområdet. Gruppens oppgaver er å spille inn foreslåtte endringer i avtalene og veiledningen, og anbefale hvordan avtaleporteføljen og veiledningen skal utvikles videre.

Etterretning og anskaffelser

I enkelte tilfeller har det vist seg at en russisk etterretningsoffiser har forsøkt å etablere en relasjon gjennom å oppsøke ulike virksomheter, enten som russisk diplomat eller i kraft av å drive anskaffelsesvirksomhet på vegne av andre, sier rådgiver Dag Røhjell i PST til e24.no.

Hardt ut mot ensidig prisfokus

– Hadde alle land vært som Norge, så hadde vi ikke fått noen nye legemidler. Adm. dir i Legemiddelindustrien, Leif Rune Skymoen, gikk på et folkemøte hardt ut mot det han mener er et ensidig prisfokus på legemidler fra myndighetenes side. Han mener man bør la anbudspiloten på blåresept-legemidler nettopp forbli en pilot, ifølge healthtalk.no.

Kritisk til evaluering av anbudspilot

Myndighetene tester ut anbud for legemidler på blåresept for å se om de skal lage en varig anbudsordning. Problemet er at piloten ikke er representativ, og evalueringen som nå er overlevert ikke vil gi svarene som trengs for å ta en informert beslutning, skriver representanter for seks legemiddelselskaper i medwatch.no.

Færre anbud med nye innleie-regler

NHO har nylig gjort en landsomfattende undersøkelse i sine medlemsbedrifter. Hvordan rammer de nye innleiereglene dem? 12% av NHO Rogalands bedrifter sier de gir færre anbud på nye prosjekter, skriver Stavanger Aftenblad.

Avtaler med ideelle ut – og inn

Byrådet i Bergen vil på sikt avvikle dagens avtaler med privat ideelle leverandører av sykehjem. Det vil bli gjennomført nye konkurranser forbeholdt privat ideelle. Ca. en tredjedel av sykehjemstilbudet i Bergen driftes av ideelle som har drifts- og leieavtaler med kommunen. Byrådet har lagt frem forslag til endringer i avtaler med de ideelle.

Seks av ti kroner til lokale

Statistikken for innkjøp i Vefsn kommune i årene 2021 og 2022 viser at 59% – mer enn 600 mill – av kommunens innkjøp ble gjort hos lokale virksomheter og leverandører. Det betyr altså at nesten seks av ti kroner ble brukt på lokale aktører med postnummer i vår egen kommune, skriver kommunedirektør i Vefsn, Erlend Eriksen i Helgelendingen.

Etterspørre alternativ til plast

Drammen har vedtatt handlingsplan for plast. Der heter det bl.a. at kommunen som stor innkjøper og forbruker har påvirkningskraft, og et spesielt ansvar for å gå foran med et godt eksempel. Ved å etterspørre alternativer til plast og krav til at produktene kan materialgjenvinnes, kan man bidra til innovasjon i retning av en mer sirkulær økonomi.

Anskaffelsessamarbeid etter Viken-oppløsning

Fylkesrådet i Viken er nå klar med sin innstilling til forslag til samarbeidsavtaler på en rekke områder. Det skal inngås kommunalt oppgavefellesskap/vertsfylkessamarbeid bl.a. på anskaffelsesområdet for nye Akershus, Buskerud og Østfold.

Fikk nei til mer betalt

En leverandør søkte Nittedal kommune om mer penger pga økte priser, men nei: Grunnen er bl.a. at dette er en kontrakt som er inngått etter anskaffelsesreglene, der flere tilbydere har hatt mulighet til å inngi tilbud. Da kan ikke partene enes om endrede priser uten at det er forankret i kontrakten/konkurransegrunnlaget, heter det i Varingen.

1,5% statspenger til kommunikasjonskjøp

167 statlige virksomheter har svart DFØ om antall kommunikasjonsansatte, kjøp av kommunikasjonstjenester, hvilke oppgaver de løste selv og hvilke tjenester de kjøpte inn i 2021. Tallene viser at andelen kommunikasjonsansatte i staten har holdt seg stabilt rundt 1% siden 2016 og at 1,5% konsulentutgiftene går til kommunikasjonstjenester.

Sprakk med nær 100%

Tynset kommune dro på håndbrekket for utbygging av ny helsestasjon da rimeligste tilbud var 27 mill. Kommunens økonomiske ramme for prosjektet var 14,3 mill. I ny anbudsrunde er rammen løftet til 24 mill, forteller Arbeidets Rett.

Uten kontrakt og protokoll

En byjubileumsgave til 25 millioner kroner, het det, skriver Moss Avis. Sluttregningen ble på 28,8 millioner kroner. Revisor noterer at det ikke foreligger kontrakt og anskaffelsesprotokoll for innkjøp av møbler og utstyr.

Leverandører fra tredjeland – veiledning

En veiledning til den såkalte IPI-forordningen foreligger. Forordningen har til formål å åpne mulighet for å begrense tilgangen til offentlige anskaffelser i EU/EØS-området for leverandører av varer og tjenester fra tredjeland.

EU-forbud mot tvangsarbeid-varer

I disse dager starter det diskusjon i Europaparlamentet om forslaget om å etablere forbud mot produkter på EU-området som er kommet i stand gjennom tvangsarbeid eller liknende. Et utkast til slik regulering er ventet fremlagt på komitenivå i slutten av mai.

Satser på offentlig-privat samspill

Den danske regjeringen tror på at de gode løsninger finnes i samspillet mellom det offentlige og det private. Den ønsker at det skal være gode muligheter for offentlig-private partnerskap, slik at man i fellesskap kan utvikle, utbre, kommersialisere og gjennomføre innovative løsninger, sier erhvervsminister Morten Bødskov.

Innovasjonsdag på Island

Islands Public Innovation Day 2023 er 23. mai. Målet med dagen er å fremme økte innslag av innovasjon i offentlige anskaffelser med særlig fokus på løsninger som skaper besparelser i offentlig drift. Bl.a. skal det settes søkelys på oppstarts- og innovative bedrifter som har utviklet slike løsninger for offentlige virksomheter

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21. april"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.