Stavanger europeisk utstillingsvindu for etiske krav i IKT-anskaffelser

Anbud365: Stavanger europeisk utstillingsvindu for etiske krav i anskaffelserStavanger kommune, her ved kommunedirektør Per Kristian Vareide, viser vei når det gjelder å stille krav til etisk handel i anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Stavanger kommune, som i en årrekke har brukt etiske krav i sine anskaffelser, er en av seks europeiske byer som gjennom pilotprosjekter viser verden hvordan etiske krav kan stilles når man kjøper IKT. Dette fremgår av nettsiden til ICLEI. Anskaffelsen gjaldt IKT-kjøp til grunnskolen, der kvalitet talt mer enn pris – og der det ble stilt krav til dokumentasjon av en rekke, konkrete evalueringskriterier som gjaldt etisk handel.

ICLEI er et globalt nettverk for lokale og regionale myndigheter som er dedikert til bærekraftig utvikling. Seks norske kommuner sammen med KS er medlemmer av nettverket, blant disse Stavanger. I regi av bl.a. ICLEI har det vært i gang seks europeiske pilotprosjekter med sikte på å få opp grunnlag for å kunne veilede offentlige myndigheter i å kjøpe IKT sosialt ansvarlig.

Stavanger kommunes kjøp av Chromebooks til grunnskolen tidligere i år er blant disse prosjektene. Også maskinvare og printere var med i anskaffelsen. Verdien av kjøpet var om lag 33 millioner kroner, og tildelingskriteriene 40% pris og 60% kvalitet. Kvalitetskriteriene inneholdt krav til leverandørene om etisk og ansvarlig handel, «code of conduct», kapasitet og eksternt samarbeid (f.eks. med organisasjoner som arbeider med arbeider- og menneskerettigheter).

Sterkt signal til markedet

I omtalen av prosjektet skriver ICLEI at Stavanger på denne måten sendte et sterkt signal til markedet om sin forpliktelse til etisk handel.

Kontrakten var to-årig, anskaffelsen ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse og så vel markedsdialog som veiledende kunngjøring var innslag før selve anskaffelsen ble satt i gang. Tilbakemeldingene fra markedet gjaldt ført og fremst tekniske løsninger og miljøkrav – faktisk om å få flere miljøkrav. Samfunnsmessige krav ut over dette kom ikke inn.

Konkrete dokumentasjonskrav

Det ble stilt konkrete krav til dokumentasjon av underkriteriene, og jo grundigere, jo mer poeng kunne bli oppnådd. To tilbud kom inn, og evalueringen viste at begge leverandørene var aktivt engasjert i etisk handel og hadde integrert sosialt ansvar i sin business. Vinneren, Atea, kunne dokumentere mer dybdeinformasjon, noe som indikerte mer innsats for sosial ansvarlighet gjennom hele sin leveransekjede.

Som grunnlag for kontraktoppfølgingen i tillegg til selve kontrakten ble leverandøren bedt om å supplere med risikovurdering.

At det bare kom inn to tilbud, kan være en indikasjon på at markedet ikke er helt modent ennå når det gjelder sosialt ansvar i sin leveransekjede, heter det i oppsummeringen. De to budene som kom, var imidlertid begge av god kvalitet.

Fikk mer kunnskap

Stavanger kommune, som i mange år har arbeidet med etisk handel, fikk gjennom prosjektet mer kunnskap om bruk av sosiale kriterier enn ventet. Det gjaldt bl.a. kunnskap om interne rutiner og hvorledes leverandørene måler menneskerettigheter sammenliknet med bruk av andre parametre. Kommunen arbeider nå med å se på mulighetene for å ta i bruk flere metoder for å kunne inkludere sosial ansvarlighet i sine anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Stavanger europeisk utstillingsvindu for etiske krav i IKT-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.