Vanskelig å komme unna markedsgigantens grep ved IT–anskaffelser

Anbud365: Vanskelig å komme unna markedsgigantens grep ved IT–anskaffelserKonkurrensverket, her ved generaldirektør Dan Sjöblom, har lansert en rapport som viser at det er få i det offentlige Sverige som er oppmerksomme på konsekvensene av innlåsing ved IT-anskaffelser (Foto: Dan Sjunnesson).

Skriv ut artikkelen

Har man først gjort en IT–anskaffelse fra en stor og mektig leverandør, opplever mange at det er utelukket – eller svært vanskelig – å komme seg ut av et jerngrep. Det er proprietære standarder med innlåsende effekt som gjelder. En fersk svensk rapport viser at kunnskapen om dette er liten, men rapporten gir praktiske tips for hvordan man kan forbli uavhengig av dominerende markedsaktører ved IT–anskaffelser.

Når en offentlig oppdragsgiver kjøper programvare, maskinvare eller helhetlige IT–løsninger, kan man ofte gjøre avhengig av visse standarder som gir en såkalt innlåsingseffekt. I verste fall blir det slik at jo mer man kjøper, jo mer avhengig blir man av produkter og løsninger fra ett bestemt selskap.

I svenske Konkurrensverkets serie «Uppdragsforskningsrapport 2016» er det nå kommet en rapport som ser nærmere på sider ved bruk av standarder som gir en innlåsingseffekt: « IT-standarder, inlåsning och konkurrens – En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning». Rapporten bygger på en studie av ulike IT–prosjekter i svenske kommunale grunnskoler og videregående skoler, i første rekke på IT–systemer som skoler anskaffer til sine elever.

Tar ikke innlåsing i betraktning

Det fremgår av rapporten at en overveldende majoritet av de IT–prosjektene som ble gjennomført, refererer til spesifikk programvare uten å ta i betraktning innlåsing og mulige negative konsekvenser. I studien er det ikke funnet noe eksempel på at kostnadene knyttet til en mulig fristilling fra slike standarder er med i kalkuleringen av den opprinnelige investeringen. Heller ikke er det funnet eksempler på at en virksomhet har tatt initiativ til å vriste av seg den eksisterende innlåsingen.

Å gjennomføre IT–anskaffelser som stiller krav på standarder som fører til slik innlåsing, kan føre til begrenset konkurranse og at noen aktører i marked t diskrimineres. Slike krav kan begunstige noen få dominerende aktører i markedet, heter det. Og det kan vise seg vanskelig å komme seg ut av en slik situasjon. De langsiktige konsekvensene kan vise seg så vel problematiske som kostbare.

Praktiske tips

I rapporten gis det noen praktiske tips som kan bidra til å redusere risikoen for en slik innlåsing som følge av ulike typer IT–standarder, bl.a.:

  • Presiser krav til programvare uten referanse til spesifikke teknologier, leverandører, varemerker eller standarder som kontrolleres av bestemte foretak.
  • Bruk bare åpne standarder og åpne filformater som er inkludert i programvaren og dermed mulig å anskaffe og distribueres under ulike lisenser.
  • Unnlat å anskaffe programvare gjennom å gjennomføre flere på hverandre følgende oppgraderinger og kompletteringskjøp av tidligere anskaffet programvare
  • Husk å beregne totalkostnader for hver IT–investering, inklusive kostnader knyttet til mulig fristilling fra innlåsende standarder, for å hindre at slike kostnader må innkalkuleres for kommende investeringer.
  • Skaff til veie, før gjennomføringen av en IT–anskaffelse, alle nødvendige patentlisenser for de aktuelle filformatene slik at de kan innbefattes i programvaren.

Bli den første til å kommentere på "Vanskelig å komme unna markedsgigantens grep ved IT–anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.