DFØ skjerper anskaffelsesinnsats for maritim næring; ekspertenhet «død»

Anbud365: DFØ skjerper anskaffelsesinnsats for maritim næring ekspertenhet «død»Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (t.h.) spurte og næringsminister Jan Christian Vestre svarte – om DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) og maritim næring.

Skriv ut artikkelen

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) er statens fagorgan for offentlige anskaffelser. Ekspertenheten som maritim næring i lang tid har etterlyst, møter en vedvarende kald skulder fra regjeringen. Og DFØ har styrket sitt maritime fokus bl.a. med egen veiledning og ved å delta i et initiativ fra Grønt Skipsfartsprogram (GSP). Der ble det nylig lansert et servicekontor for offentlige aktører og næringen når det gjelder offentlige anskaffelser innenfor den maritime sektoren. Det fremgikk av et skriftlig svar fra daværende næringsminister Jan Christian Vestre til Stortinget.

Maritim næring har gang på gang tatt til orde for å opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser. Og de fikk Stortinget med seg med dette vedtaket: “Stortinget ber regjeringen opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser, plassert utenfor Osloregionen, som skal bistå kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige aktører knyttet til ulike problemstillinger rundt offentlige anskaffelser, og vurdere hvordan handlingsrommet i ulike regelverk kan utnyttes. Enheten må blant annet ha kompetanse innenfor EØS-rettslige problemstillinger.”

Derfor spørsmål

Dette har imidlertid regjeringen valgt å se bort fra, fordi den mener at den etterlyste kompetansen allerede finnes i DFØ. Men næringen mener likevel at dagens ordning langt fra er tilstrekkelig. Det var bakgrunnen for at Vestre fikk et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad om saken. Han bad statsråden fortelle om for DFØs arbeid på området, og om hvordan DFØ har fulgt opp regjeringens initiativ i sine rådgivningstjenester til bedrifter og andre?

Det kunne han, og han slo fast at DFØ er statens fagorgan for offentlige anskaffelser. DFØ tilbyr kompetanseheving innenfor offentlige anskaffelser gjennom kurs, konferanser, nettverk, digitale veiledere, maler og verktøy. Et av DFØs hovedmål er å arbeide for at offentlig sektor gjennomfører effektive og innovative offentlige anskaffelser som bidrar til grønn omstilling og bærekraftig utvikling.

Egen veiledning

– DFØ har omfattende veiledningsvirksomhet som er rettet mot alle offentlige oppdragsgivere. De har jevnlig kontakt med oppdragsgivere og tilpasser sin veiledning til både behovet hos oppdragsgiverne og tilbudet fra andre aktører. Som del av det grønne kompetanseløftet har DFØ styrket og utviklet veiledningen innen grønne anskaffelser vesentlig de siste årene, herunder også for maritim transport, fremholder den tidligere næringsministeren, og når det gjelder offentlige anskaffelser innenfor det maritime området har DFØ egen veiledning for maritim transport på sine hjemmesider.

– DFØ har videre gitt anskaffelsesfaglig støtte knyttet til maritime anskaffelser til virksomheter som Sykehusinnkjøp og Forsvarsmateriell, opplyste statsråden. DFØ har også styrket det maritime fokuset ved å delta i initiativet fra Grønt Skipsfartsprogram (GSP), som nylig lanserte et servicekontor for offentlige aktører og næringen når det gjelder offentlige anskaffelser innenfor den maritime sektoren. DFØ er bidragsyter til arbeidet sammen med Miljødirektoratet, Staten vegvesen og Klima- og miljødepartementet.

Handlingsrom

Vestre la til at Stortinget i 2021 vedtok å be regjeringen utrede handlingsrommet i EØS-avtalen for å stille krav til offentlige anskaffelser av fartøy. Slike krav kan bidra til at norske verft mer effektivt kan konkurrere om offentlige oppdrag, mente han. Menon Economics og Arntzen de Besche utredet handlingsrommet på vegne av departementet, og med bakgrunn i funnene i rapporten ser Nærings- og fiskeridepartementet videre på mulige krav og kriterier knyttet til helse, miljø og sikkerhet og bruk av lærlinger og språk.

Bli den første til å kommentere på "DFØ skjerper anskaffelsesinnsats for maritim næring; ekspertenhet «død»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.