NAV: Høye krav til samfunnsansvar trigget transportgiganter

Anbud365: NAV: Høye krav til samfunnsansvar trigget transportgiganterFra venstre: Kontorsjef Jarle Nigardsøy Amundsen og juridisk rådgiver Nina Tøgersen Allstrin hos NAV og seniorrådgiver Odd-Olaf Schei fra Difi. De var samlet for å drøfte de erfaringene de hittil hadde med en konkurranse i regi av NAV der de store logistikk- og transportaktørene ble utfordret på høye krav til samfunnsansvar.

Skriv ut artikkelen

Høye samfunnsansvars-krav og god dialog med markedet i forkant gav NAV oppslutning fra alle de de store logistikkaktørene i en transporttjeneste-konkurranse. Det var nytt, det hadde NAV ikke tidligere opplevet. Her var krav til miljø og klima, etikk, lønns- og arbeidsvilkår og til anti-korrupsjon. En av transportkjempene, Post Nord, vant, og NAV kan konstatere at tross deres mange og høye krav, var prisene i tilbudene gode. Nå kommer kontraktsoppfølgingen, og Difi følger nøye med fra sidelinjen. I kontrakten inngår også et krav om løpende forbedring av logistikk-løsningen.

Målet med anskaffelsen var å inngå landsdekkende, fireårig rammeavtale for transport av hjelpemidler. Det var hovedsakelig to behov: Transport av hjelpemidler mellom de 18 NAV hjelpemiddelsentralene, ved gjenbruk av hjelpemidler, og av hjelpemidler uten sentral rammeavtale, fra leverandører til alle de 18 hjelpemiddelsentralene. Kontraktverdien er anslått til 11 mill årlig.

I tildelingskriteriene i konkurransen var pris vektet 40%, kvalitet 30% og miljø 30%. Det var ønskelig at logistikkløsningen skulle ha lav klima- og miljøbelastning. Leverandøren skulle bl.a. levere en løsningsbeskrivelse med plan og tiltak for å optimalisere logistikkløsningen i løpet av kontraktsperioden. Totalutslipp av CO2 basert på historiske trafikktall skulle beregnes og danne et utgangspunkt for klimaforbedringer i løpet av konktraktperioden. 2018 var referanseåret.

Menneskerettigheter

NAVs leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø, het det i konkurransegrunnlaget, og varer som leveres til NAV, skulle være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene i sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet.

Hverken NAVs faste eller innleide personell skulle fristes med noen form for gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, eller ment å påvirke NAVs personell i sine tjenestelige handlinger. Leverandøren er i alle tilfelle forpliktet til å forholde seg til NAVs etiske retningslinjer, og brudd på bestemmelsen kan kvalifisere til umiddelbar oppsigelse av avtalen.

Lønns- og arbeidsvilkår

Ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle avtalen skal ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med forskriften. NAV forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kravene til lønns- og arbeidsvilkår.

Læringspotensial

Anbud365 samlet kontorsjef Jarle Nigardsøy Amundsen og juridisk rådgiver Nina Tøgersen Allstrin hos NAV og seniorrådgiver Odd-Olaf Schei fra Difi for å se nærmere på sider ved konkurransen. Difi medvirker fordi man i anskaffelsen har tilgang på et sjeldent godt datagrunnlag, som gjør at det her er læringspotensial, sier Schei, som legger vekt på at det dermed ligger til rette for å måle effektene av kravene og kriteriene i anskaffelsen. De erfaringene man trekker, kan komme til gode ved revidering av veiledninger – eventuelt en helt ny om et års tid eller så.

Så vel Amundsen som Allstrin minner om NAVs praksis med å ha god dialog med leverandørmarkedet når man utvikler konkurransegrunnlag, så også i denne anskaffelsen. Blant annet sender man utkast til konkurransegrunnlag gjerne på høring hos de aktuelle aktørene, og man varsler at en konkurranse kommer ved bruk av veiledende kunngjøring. Dialogkonferanse er også i bruk.

God dialog med markedet

I denne anskaffelsen førte den gode dialogen med markedet til at man fikk en konkurranse som fristet alle de store aktørene i bransjen til å være med. Slik har det ikke alltid vært før. Det kom inn totalt 6 tilbud (hvorav to måtte avvises pga. store mangler ved tilbudet.) Dermed sto de igjen med meget gode tilbud, som ikke minst scoret høyt på miljø. Samtidig var de tilbudte prisene gode. Post Nord ble vinner av konkurransen – etter kamp til målstreken av Schenker.

NAV er svært godt fornøyd med utfallet av konkurransen. Nivået på tilbudene fra de kvalifiserte leverandørene var overveiende høyt. Oppfølgingen er organisert, bl.a. ved hjelp av digitale verktøy og ved at dedikerte miljø og personer i NAV er klare til nøye å følge opp om leverandøren lever opp til krav og forventninger.

– Konkurransen og tilbudene viser at høye miljøkrav ikke nødvendigvis fører til en dyrere anskaffelse, konstaterer Amundsen.

Bli den første til å kommentere på "NAV: Høye krav til samfunnsansvar trigget transportgiganter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.