Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14.august

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 14.augustKontrakter om offentlig persontogtjeneste skal som utgangspunkt settes ut på anbud, men det gjelder enkelte unntak fra dette. Da er det Statens jernbanetilsyn, her ved direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, trer inn.

Skriv ut artikkelen

Corona-pandemien krever sitt: Årssamlingen til KS Innkjøpsforum er utsatt til neste år, og anskaffelsesseminaret til KS i høst er avlyst. Helse Sør-Øst har erfaringer med bruk av kvalitet som tildelingskriterium, Melanor vil ha balanserte avtalevilkår og i Danmark konkurranseutsatte kommunene i fjor for en milliard mindre enn året før. Arbeidslivskrim og anskaffelser kartlegges, og Statsbygg utfordrer leverandørmarkedet til innovasjon. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

KS avlyser/utsetter

Styret i KSI har nå vedtatt å utsette/avlyse årets samling slik at det nå planlegges for ordinær samling først mars/april 2021 i Ålesund. Dato kommer så fort det kan avklares. Også KS Anskaffelseseminar 16.-17. september er nå avlyst.

Jakter balanserte avtalevilkår

Melanor har inngått avtale med Standard Norge, som skal lede arbeidet frem mot en etablering av standardiserte og balanserte avtalevilkår for sin bransje. Arbeidet er igangsatt og målsetningen er at første del av arbeidet, som også innebærer involvering fra kundesiden, skal være gjennomført innen utgangen av 2020.

Sirkulære skillevegger i tre

Med plan- og designkonkurransen «sirkulære skillevegger i tre» vil Statsbygg utfordre leverandørmarkedet til innovasjon. Den beste løsningen vil kunne bli et viktig og varig element i nytt regjeringskvartal. Åpen invitasjon til å delta i konkurransen går ut i august på Doffin, og kvalifikasjon av inntil seks deltakere er gjennomført i løpet av september.

Undersøker anskaffelser og arbeidslivskrim

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) undersøker hva statlige og kommunale virksomheter gjør på området arbeidslivskriminalitet, fortrinnsvis når det gjelder anskaffelser. Formålet er å skaffe seg kunnskap med sikte på mulig oppdatering av veiledningen. Svarfrist er 28. august.

Analyse av fellestilbud

Partner Svein Terje Tveit i Arntzen de Besche har bidratt med en analyse om fellestilbud – et svært omstridt område innenfor konkurranseretten i EU/EØS-medlemslandenes akademiske kretser.

Krevende tildelingskriterium

Helse Sør-Øst HF melder fra anbudsrunden om pasientreiser i Vestre Viken HF at de nå gjennomfører anbud med obligatoriske krav til kvalitet, i tillegg til pris. Erfaringen er at det er krevende å skille de beste fra de mindre gode ved å benytte kvalitet som et tildelingskriterium, svarte helseminister Bent Høie på spørsmål fra Stortinget.

Ikke alle tog på anbud

Kontrakter om offentlig persontogtjeneste skal som utgangspunkt settes ut på anbud, men det gjelder enkelte unntak fra dette. Da er det Statens jernbanetilsyn trer inn – som uavhengig markedsovervåkingsorgan – og gjør en vurdering av om vilkårene er oppfylt. Det fremgår av regjeringens forslag for Stortinget om EUs fjerde jernbanepakke.

Fikk helse-IT-kontrakt verd nær 800 mill

Det er konsulentselskapet Accenture AS som har vunnet anbudet for å utvikle Helseanalyseplattformen, som skal, ifølge Direktoratet for E-helse, gi bedre, raskere, rimeligere og sikrere tilgang til helsedata på tvers av helseregistre og andre relevante datakilder. Kontrakten er verd opp mot 800 mill, skriver Dagens Medisin.

Eiendomsmegler-avtale for 11 000 boliger

Boligbygg KF i Oslo har over 11 000 boliger som huser mer enn 25 000 mennesker. Nå skal foretaket gjennomføre en anskaffelse for eiendomsmeglertjenester med sikte på å inngå en rammeavtale med en leverandør for bistand ved salg av kommunale boliger til leietakere med forkjøpsrett – eller på det åpne markedet. Tilbudsfrist 2. september.

Oppdaterte innkjøpsråd på energi

Energistyrelsen i Danmark har nettopp oppdatert innkjøpsanbefalingene for 15 forskjellige produkttyper. Materialet er tilgjengelig på SparEnergi.dk/indkoeb. Det er nettopp kommet skjerpede krav til en rekke produkter fra printere til elmotorer. Print- og kopiutstyr skal f.eks. være 35 % mer effektive.

Alt klart for svensk statistikkinnsamling

Forskriftene som skal regulere den kommende innsamlingen av kunngjøringsopplysninger for statistikkformål er nå klare. Dermed er det svenske regelverket som skal styre statistikken for offentlige anskaffelse på plass. Den nye statistikkloven trådte i kraft 1. juli og fra 1. januar 2021 skal de fleste kunngjøringene gjøres i registrerte databaser.

Konkurranseutsatte for en mrd mindre

De danske tallene for konkurranseutsetting fra 2019 viser et alvorlig fall på 0,4 prosentpoeng, og det betyr konkret at kommunene i 2019 konkurranseutsatte for nesten en milliard kroner mindre enn i 2018, skriver markedssjef Morten Jung i Dansk Erhverv i altinget.dk.

Gjenvinning griper om seg

En økende andel kommuner som tydelig prioriterer gjenvunnet materiale i sine anskaffelser, viser en undersøkelse i regi av miljøforetaket Ragn-Sells. Kartleggingen som omfatter drøyt 200 kommuner, viser at mens det i fjor var 10 kommuner, er det nå 21 kommuner som prioriterer gjenvinning, skriver upphandling24.se.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14.august"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.