Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14. oktober

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 14. oktoberFylkespolitikerne i Trøndelag, her ved fylkesordfører Tore O. Sandvik, har vedtatt at det ikke blir elferjer fra 2025. Om kort tid kunngjør fylket anbud på åtte ferjestrekninger i Trøndelag fra 2025 til 2030 (foto: Anne-Line Bakken).

Skriv ut artikkelen

Bruk av likestillings-krav i anbud skal vurderes i Agder, nettmøte om innovasjonsvennlige anskaffelser og utredning av risiko og sårbarhet i forsyningslinjer. Vi minner igjen om Anskaffelseskonferansen, og 81 meldte seg i en konkurranse om turistvegprosjekter. I Sverige er det nå forbudt å etterleve kontrakter med russiske leverandører, og i en kommune trakk to av tre tilbydere seg på grunn av prisusikkerheten. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor. 

Anskaffelseskonferansen 2022

22. november går Anskaffelseskonferansen 2022 av stabelen på Radisson BLU Scandinavia i Oslo. Påmeldingsfristen er tirsdag 8. november 2022 kl. 1200. Programmet er nå klart. Anskaffelsesprisen for i år skal også deles ut på konferansen.

Gratis om lavterskel innovasjonstilbud

Team offentlige anskaffelser inviterer til gratis nettmøte 3. november. LUP (Leverandørutviklingsprogrammet) og DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) står bak. De ønsker på møtet å løfte frem metodikken for å utforske innovasjonskraften i lav-terskeltilbudet innovasjonsvennlige anskaffelser.

Vurderer likestillings-krav i anbud

Fylkesutvalget i Agder fylkeskommune gjorde forleden dette vedtaket: «Agder fylkeskommune pålegges en plikt til å vurdere om det kan og bør stilles krav til likestilling, inkludering og mangfold ved hver enkelt anbudsprosess.»

Analysere risiko i forsyningslinjer

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ønsker å inngå avtale om forskningsprosjekt som vil analysere risiko- og sårbarhet knyttet til de globale forsyningslinjene for viktige innsatsfaktorer, råvarer og produkter som importeres til Norge. Fullstendig rapport skal leveres innen 16.juni neste år.

Vant anbud og solgte seg ut

Organisasjonen LHL vant anbudene på to sykehjem i Oslo, men solgte driften til Lovisenberg Omsorg AS etter kort tid. Det skulle ikke gå mer enn rundt to måneder før hele sykehjemsdriften ble solgt. Uheldig og overraskende, mener kommunen, ifølge fagbladet.no.

81 interesserte meldte seg

Nylig utlyste Statens vegvesen en tredje runde for å finne nye arkitekter og formgivere til turistvegprosjekter som skal gjennomføres i perioden 2023-2029. Til sammen er det 54 arkitekter og 27 landskapsarkitekter som har meldt sin interesse for å utforme stoppesteder, utsiktspunkter, rasteplasser og servicebygg i ny, moderne design.

Vil vekte andelen heltidsansatte

Det stilles minimumskrav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser, men prisen veier fortsatt tyngst hos de fleste. I lys av regjeringens mål om endringer i regelverket for å sikre flere faste ansettelser, ser Forsvarsbygg muligheten for å vektlegge andelen faste ansatte hos leverandørene.

Dropper el-ferjer i anbud

Fylkespolitikerne i Trøndelag har enstemmig vedtatt at det ikke blir elferjer fra 2025, melder nrk.no. Årsaken er at tilbud på elferjer blir dyrere enn andre alternativer for fylkeskommunen. Uten økonomisk støtte blir det rett og slett for dyrt. Om kort tid lyser fylket ut anbud på åtte ferjestrekninger i Trøndelag fra 2025 til 2030.

Ikke noe signal om ekspertenhet

Det er ingen signaler i forslaget til statsbudsjett for 2023 om opprettelse av en ekspertenhet for offentlige anskaffelser som Maritimt Forum har etterlyst, skriver nett.no. En slik enhet kunne bidratt til mer bygging av offentlige fartøy i Norge.

Ikke politisk vedtak bak anskaffelse

Det var en bevilgning på 7,7 mill til reservekapasitet som ble omgjort til en anskaffelse av kombibåt til 86 mill. Det eksisterer ikke noe vedtak gjort på forhånd i noe politisk organ som gir hjemmel for å lyse anskaffelsen med en så høy kostnad ut på anbud. Likevel ble det gjort, melder ifinnmark.no.

Umulig å samspille seg ned på budsjett

En planlagt brannstasjonen i Hustadvika kommune skyves ut i det uvisse. Det kom inn to tilbud i anbudskonkurransen. Selv om det var snakk om en samspillskontrakt var avstanden mellom budsjettrammen og tilbudet så stor at det vil være umulig å samspille seg ned på budsjettrammen, heter det fra kommunen ifølge rbnett.no

Pris-usikkerhet: To av tre trakk seg

Nordkapp kommune har laget mulighetsstudie for å bygge nye helse- og omsorgsbygg. Allerede før investeringsbeslutning er tatt, er kostnadene på byggingen økt betydelig.  Tre entreprenører leverte inn tilbud, men to av dem har trukket sine tilbud på grunn av den store usikkerheten rundt priser på materialer, skriver Finnmarksposten.

Krav om integrerende rolle i anbudet

De vant kontrakten etter anbudsrunde, der Notodden kommune hadde som krav at søkere skulle ha en integrerende rolle for mennesker med en viss nedsatt funksjonsevne. Det var stor jubel da vi kunne fortelle at vi fikk beholde disse oppgavene for kommunen, heter det fra Idea Kompetanse AS, ifølge telen.no.

Sykepleier-anbud stilte ikke språkkrav

Fire spanske sykepleiervikarer er innlosjert i Raufoss-området uten å få jobbe. Sykepleiernes språkferdigheter svarte ikke til forventningene i tjenesten. Dette selv om kravspesifikasjonene i anbudet for fire sykepleiervikarer til hjemmetjenesten i Vestre Toten ikke nevner noe om krav til språkferdigheter, skriver totenidag.no.

Tydelige klimakrav i Narvik-kjøp

Narvik kommune skal sette tydelige klima- og miljøkrav i kommunale anskaffelser, og gjennom kommunens eierskapsmelding sette tydelig mål for klima, energi og miljømål i egne selskap og foretak. Innen 2033 skal all transport innad i virksomheten skje med nullutslipp, melder fremover.no.

Får ikke lov å delta i anbud

Norbuss og Svidal i Røyken ha kjørt skolebarn i Hurum i en årrekke. Nå får ingen av dem lov. De mangler et vilkår for å få legge inn anbud på kjøringen. Det ble aldri nevnt, hevder de, at de måtte ha en miljøsertifisert bedrift som enten oppfyller kravet i Star ISO 1400-B, eller annet miljøsertifikat, så som Miljøfyrtårn, melder rha.no.

Russiske leverandører får ikke lenger betalt

Nå får ikke offentlige oppdragsgivere i Sverige lenger fullføre allerede inngåtte kontrakter med russiske leverandører. Forbudet er en del av de økonomiske sanksjonene som EU har innført som svar på Russlands invasjon av Ukraina. Eksempelvis er det ikke lengre tillatt å gjøre utbetalinger til sanksjonsrammede leverandører.

Leverandør-forpliktelser skal sikres

Ifølge det nå vedtatte EU-direktivet om minstelønn skal det gjennom offentlige anskaffelser sikres at leverandørene fullt ut ivaretar deres forpliktelser når det gjelder lønn, organisasjonsfrihet og lønnsutvikling. Formålet er ikke å endre anskaffelsesdirektivene, men å effektivisere gjennomføringen av dem.

Kvalitet og samarbeid med private

I en rundspørring fra Dansk industri svarer sju av ti kommunaldirektører at de er tilfredse med samarbeidet med de private velferdstilbud i deres kommune. Et klart flertall mener samtidig at private og selveiende leverandører har en positiv effekt på kvalitetsutviklingen i kommunen.

Finland åpner statistikk-kilde

Statistiske data om offentlige anskaffelser kan nå enkelt lastes ned direkte fra Hilma, Finlands svar på Doffin. Den nye funksjonen betjener innkjøpsenheter som ønsker å se etterlevelsen av målene for egne anskaffelser i tabellform eller eksportere dem til egne analysesystemer. Forskere og andre vil også dra nytte av denne funksjonen, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14. oktober"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.