Offentlige anskaffelser: Stort og smått 17. mars

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 17. mars- Vi ønsker oss politisk vilje til å gjøre noe med offentlige anskaffelser og importvernet i grøntsektoren. Finnes det ikke vilje til det, blir nok resultatet av nye kostråd økt import, sier Vilde Haarsaker, ass. generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (foto: Småbrukarlaget).

Skriv ut artikkelen

Nytt på rad og rekke fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring): Nå kan du teste nye Doffin, delta i brukerundersøkelse for anskaffelser.no, lære mer om Kriterieveiviseren for bygg og ta i bruk nytt spendverktøy. Ellers bl.a.: Anskaffelser inn i jordbruksoppgjøret, skygge-IT og Bergen med økt bruk av innovative anskaffelser. Skjerpet dansk kontroll med leverandører og Forsvaret med sivil leverandør for styrket beredskap. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Spesialtilbud til deg i forsyningssektoren

Hører du hjemme i forsyningssektoren? Da er den nye kompetanse-satsingen til Anbud365 og Thommessen noe for deg: Innkjøpsforum for forsyningssektoren er et felles initiativ for å skape en møteplass for innkjøpere i denne sektoren. Påmeldingsfristen er 15. mars og flere titalls har allerede grepet sjansen. Du også? Les mer her.

Brukerundersøkelse om anskaffelser.no

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) ønsker oppdatert innsikt i brukerbehovene i målgruppene for nettstedet anskaffelser.no. Det innebærer å skaffe økt innsikt i hvem brukerne er, hvor mye de jobber med anskaffelser, og hvordan brukerne opplever nettstedet.

Nye kravsett for sirkulærøkonomi i bygg og anlegg

I den nye Kriterieveiviseren for kategori bygg gjelder nå krav knyttet til sirkulærøkonomi, og den henviser til de ulike stegene i byggeprosessen. For kategori anlegg gjelder 23 reviderte krav som er delt opp i prosjektering og utførelse. DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) inviterer også til webinar om hver kategori.

Test nye Doffin

Målet med nye Doffin er bedre brukervennlighet og økt datakvalitet. Nå kan du teste betaversjonen av nye Doffin, som sammen med eForms vil legge til rette for mer datadrevne anskaffelser. Nye Doffin er fortsatt under utvikling, men allerede nå kan du se hvordan kunngjøringene vil se ut.

DFØ med nytt spendverktøy

DFØ har utviklet en betaversjon av et nytt spendverktøy. Verktøyet inneholder enkel funksjonalitet der du kan drille deg ned i konteringer basert på overordnete kategorier, leverandøroversikt og leverandørhaler.

Anskaffelser i jordbruksoppgjøret

Felleskjøpet, Nortura, TINE og Gartnerhallen har gitt innspill til Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger. Blant disse, fra Gartnerhallen: Avtalepartene må gi klare føringer til offentlige innkjøpere om at handlingsrommet for å øke norskandelen i innkjøp av frukt og grønt skal unyttes.

Sivil beredskaps-leverandør i Forsvaret

I løpet av året skal Forsvarsmateriell inngå en strategisk fire-årig rammeavtale med en sivil leverandør for å styrke beredskapen og robustheten for vedlikehold og oppgraderinger av Forsvarets fregatter. Anskaffelsesprosedyren er konkurransepreget dialog, og verdien på kontrakten er estimert til flere milliarder norske kroner.

Forsterkede klimakrav i transportkjøp

Oslos bruk av innkjøpsmakt har hatt stor effekt på elvarebilsalget. I tillegg har kommunen satt i gang på innkjøpskrav på transporttjenester. På bakgrunn av dette anbefaler miljøorganisasjonen Zero å ta i bruk forsterkede klimakrav i kommunale innkjøp i tråd med Oslo kommunes transportkrav.

Skygge-it – sikkerhetstrussel og ledelsesutfordring

Skygge-it er bruk av applikasjoner, systemer og løsninger som går under radaren til it-ledelsen. Det kan dreie seg om 60% av alle it-anskaffelser. Dette åpner dørene for at data kommer på avveie, sikkerhetsbrudd, dyr drift og en solid ledelsesutfordring, heter de ti en artikkel i Computerworld.

Få anleggsoppdrag ut på anbud nå!

Maskinentreprenørenes Forbund frir til kommunene. – Det er stor sannsynlighet for at det er mange små og store anleggsoppdrag som er ferdigprosjekterte og klare i akkurat din kommune. Oppfordringen fer klar: – Få anleggsoppdragene ut på anbud nå! Hos Alvdal Graveservice AS kjenner de seg igjen i bildet som MEF tegner, ifølge Arbeidets Rett.

Økt bruk av innovative anskaffelser

Byrådet i Bergen legger handlingsplan for næringsutvikling 2023-2026 ut på høring. Planen inneholder en tiltaksplan, som viser prioriterte satsinger. Blant målsettingene er at næringslivet i Bergen sentrum skal styrkes, melder estatevest.no. I tillegg nevnes: – Forenkle og øke bruk av innovative anskaffelser i det offentlige.

Gjør noe med anskaffelser og importvern!

NIBIO anslår at norskandelen på frukt og grønt er så lav som 20 % i offentlige innkjøp. – Vi ønsker oss politisk vilje til å gjøre noe med offentlige anskaffelser og importvernet i grøntsektoren. Finnes det ikke vilje til det, blir nok resultatet av nye kostråd økt import, sier Vilde Haarsaker, ass. generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Gjenbruksavtale i Oslo

Ny Oslo-rammeavtale for redesign og reparasjon av møbler og inventar med anslått årlig verdi er 7-10 mill, totalt inntil maks 80 mill. Leverandører med lærlingeplasser og arbeidsinkludering er vektlagt. Beregninger viser at norske offentlige virksomheter kaster årlig over 7.000 tonn fullt brukbare kontormøbler, skriver Avisa Oslo.

Offentlige anskaffelser er driveren (I)

Elektriske gravemaskiner er ofte fullgode alternativer til dieseldrevne gravere. Likevel er jakten på nye kontrakter i bygg- og anleggsbransjen den viktigste årsaken til kjøp av elektriske maskiner, mener maskinansvarlig i Wee.no, Jan Sigurd Bakken, som legger til at flere potensielle brukere bør føle at det er mer praktisk å benytte elektriske maskiner.

Offentlige anskaffelser er driveren (II)

Tromsø kommune stiller nå strengere krav til klima og miljø i alle entreprenøranbud. Herbjørn Nilssen AS blir første som setter skuffa i jorda med elektrisk gravemaskin i et kommunalt prosjekt. De vil være innovative og prøve ny teknologi, heter det i nord24.no. Når både fylket og kommunen stiller strenge miljøkrav i sine anbud, må de følge opp.

Flyt i vintertrafikken som anbudskrav?

Det ser ikke ut til å være stor interesse hos busselskapene å kjøpe løsninger som kan være med å skape mer flyt i trafikken på krevende vinterdager. Kun et fåtalls selskaper har sett på ulike løsninger med drift på begge aksler eller å plassere drivaksel fremfor leddet. På tide at det blir innført som et anbudskrav, spørres det i Bussmagasinet.

Offentlige kontrakter og sanksjoner

EU’s sanksjoner mot Russland skal administreres av Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen når det gjelder offentlige kontrakter. Det danske lovforslaget, som er på høring til 29. mars, presiserer Klagenævnet for Udbuds kompetanse til å håndheve sanksjonene.

Skjerper kontroll med leverandører

Erhvervsstyrelsen skal, ifølge et dansk lovforslag, fremover kunne screene enhver leverandør til offentlig eiet, kritisk infrastruktur på energiområdet, uansett leverandørens hjemsted. I dag gjelder loven bare offentlige anbud ved trusler mot Danmarks sikkerhet, hvis en kontrakt inngås med leverandører utenfor EU eller EFTA.

Innleie-kostnader opp 25%

Regionenes kostnader for innleie av personell i helse og omsorg steg med 25% i 2022, ifølge Sveriges Kommuner och Regioner. Sykehusene sto for den største økningen. Kostnadene utgjorde nær 7,9 mrd.  I 2021 økte kostnadene med 12%.

Fordoblet bærekraft-satsing

Regionenes felles satsing på bærekraftige anskaffelser får fordoblet antall kroner å rutte med i 2023. – Nå kan vi gjøre flere leverandøroppfølginger og øke kompetansen, sier enhetssjef i regionsatsingen Pauline Göthberg. Hver region skyter inn 1 krone per innbygger i 2023 mot 50 øre i 2022.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 17. mars"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.