Offentlige anskaffelser: Stort og smått 19. november

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 19. novemberKoronaviruset og nedstengingen av Norge skapte store utfordringer for helsevesenet. Det merket Sykehusinnkjøp, her ved sin adm.dir. Bente Hayes. Ett av avtaleområdene som var utfordrende, var lege- og sykepleiervikarer til helseforetakene.

Skriv ut artikkelen

Anskaffelseskonferanse til uken, Anskaffelsesakademiets Fou-dag likeså, og Kofa kommer med plaster på såret fordi de dropper sin konferanse i høst. Markedsplassen for skytjenester kunngjør rammeavtale med leverandører for konsulenttjenester sky ila desember, og en kommune med brudd på anskaffelsesreglene får ett år på å forbedre seg. Et innovasjonspartnerskap for snøhåndtering er i gang, og Riksdagen i Sverige oppfordrer regjeringen til å se nærmere på SMB-ene og de ideelle aktørene i offentlige anskaffelser. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Nytt, gratis Anbud365-seminar – meld deg på!

Tirsdag 30. november er et klart for et nytt, gratis Amnbud365-seminar: «Bare» et regelbrudd – eller en ulovlig direkte anskaffelse? Wikborg Rein-advokatene Hanne Zimmer og Malene Reinertsen gjennomgår typetilfeller av ulovlige direkteanskaffelser og betydningen dette har for det videre kontraktsforløpet. Meld deg på her.

Anskaffelseskonferansen 2021 bare få dager unna …

Årets utgave – i digitalt format – av Anskaffelseskonferansen i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) går av stabelen tirsdag 23. november. To statsråder forteller hva vi har i vente, en rekke aktuelle problemstillinger belyses – og hvem som skal få Anskaffelsesprisen 2021 avgjøres. Sjekk program og meld deg på.

De viktigste KOFA-avgjørelsene

Kofa har avlyst sin konferanse i år, men kommer med et plaster på såret: Advokat og nemndsmedlem Kristian Jåtog Trygstad presenterer i et digitalt foredrag alt du trenger å vite om de mest sentrale KOFA avgjørelsene det siste året, heter det.

FoU-dag med akademia og prisutdeling

Årets Fou-dag i regi av Anskaffelsesakademiet arrangeres i år 24.- 25. november med Høgskolen i Molde som vertsinstitusjon. Formålet med dagen er å vise frem hva akademia gjør av forskning og undervisning er innenfor offentlige anskaffelser. Samtidig skal også prisen for årets beste masteroppgave i offentlige anskaffelser deles ut.

Konsulenttjenester sky på doffin i desember

Markedsplassen for skytjenester skal inngå rammeavtale med leverandører innenfor konsulenttjenester sky. Tentativ fremdriftsplan viser kunngjøring av konkurranse på Doffin.no ila desember 2021 – med tilbudsfrist i første kvartal neste år. Fremdriftsplanen vil oppdateres kontinuerlig, heter det.

Innovasjonspartnerskap kobler kjent teknologi

I innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn er arbeidet med å koble resultater fra tre ulike delfaser nå startet.  Målet er å finne en innovativ løsning for hvordan redusere klimagassutslippene ved grunnstabilisering i utbyggingsprosjekter. Det handler om å koble allerede kjent teknologi sammen på nye måter for å oppnå innovative løsninger.

Vikaravtaler krevende i pandemien

​Koronaviruset og nedstengingen av Norge skapte store utfordringer for helsevesenet. Ikke bare tvang viruset frem ekstraordinære hasteanskaffelser fra Sykehusinnkjøps side, det gjorde også forvaltningen og oppfølgingen av mange avtaler mer krevende. Ett av avtaleområdene som var utfordrende, var lege- og sykepleiervikarer til helseforetakene.

Innovativ snø-håndtering – ikke for i vinter

Fordi dagens løsninger ikke er tilfredsstillende, har Oslo og Trondheim igangsatt en innovativ anskaffelseprosjektet SMELT ,for en mer effektiv og miljøvennlig snøhåndtering.  Kommunen er spente på arbeidet som er satt i gang. Men det vil ikke løse eventuelle utfordringer med store snøfall for kommende vinter, heter det.

Viktig EU-uttalelse for Norge?

En spansk domstol har anmodet EU-domstolen om en uttalelse angående regelverket for offentlige anskaffelser og tildeling av kontrakter til private non-profit-virksomheter. Dommen fra EU-domstolen kan få betydning for forståelsen av den norske reservasjonsadgangen, fremgår det av nyhetsbrevet fra Stortingets bibliotek. 

Direktetildeling av jernbane-kontrakter

Videre konkurranseutsetting av persontransport på jernbanen skal stanses. Samferdselsministeren vurderer nå regjeringens handlingsrom knyttet til dette, og alternativer for direktetildeling av togtilbudet som ikke er konkurranseutsatt. Muligheten er å tildele til andre selskaper enn Vy, og til andre selskaper i tillegg til Vy.

Fikk et år på å forbedre seg

Administrasjonen i Farsund får ett år på seg til å bedre rutinene for anskaffelser i kommunen, skriver Lister. Bakgrunnen er en rapport fra revisoren i KomRev Sør IKS som hadde undersøkte ti anskaffelser på over 100.000 kroner ved Farsund kommune og oppdaget flere feil ved ni av dem.

Anbud betyr penger til byråkrati

Sunndal næringsforening vil at Sunndal næringsselskap (Suns) blir kommunalt heleid foretak. Næringsforeninga har ikke andre gode alternativer. – Å legge ut hvert enkelt oppdrag på anbud, vil føre til at mye av pengene vil gå med til byråkrati. Pengene bør brukes der de skal, å støtte næringslivsarbeid, veilede gründere osv, heter det i Driva.

Kjøper stadig mer fra private

Norske kommuner bruker stadig mer på kjøp av private helsetjenester, skriver Klassekampen. Tall fra Fagforbundet viser at innkjøp av private helse- og omsorgstjenester har økt fra 12 til 20 milliarder kroner de siste fem årene.

Endrer ikke kortbanenett-anbud

Samferdselsministeren vil bruke tida fram til nytt anbud i 2024 til å oppfylle løfter om bedre tilbud på kortbanenettet. Anbudet for perioden april 2022-24, som ble utlyst like før regjeringsskiftet, kommer ikke til å bli endret. I anbudet senkes kravene til antall tilbudte seter med ca. ti prosent på de aller fleste rute-alternativene på kortbanenettet.

Nye terskelverdier for 2022-2023 i EU

Europa-Kommisjonen har offentliggjort de nye terskelverdiene for 2022-2023. Fastsettelse av beløpsgrensene i nasjonal valuta skjer på grunnlag av kursutviklingen i de foregående to år. De nye terskelverdiene trer i kraft 1. januar 2022, og er gjeldende for 2022 og 2023.

Elbil-kjøp med milliongevinst

Ríkiskaup på Island gjennomførte i fjor statlig felleskjøp av elbiler. Totalt ble det kjøpt inn 29 elbiler og kjøpet gav en samlet økonomisk fordel på om lag 3,5 mill islandske kroner. Anbudet er en del av regjeringens handlingsplan om klimaendringer og er i tråd med regjeringens sterke vektlegging av å akselerere energiutveksling innen transport.

Ja til forenklinger i anskaffelseslovene

Regjeringen i Sverige har lagt fram forslag om å endre flere lover som gjelder anskaffelser. Regelverket skal forenkles for anskaffelser under EUs terskelverdier. De nye reglene tar til å gjelde fra 1.februar 2022. Riksdagen har nå sagt ja til lovendringene.

SMB og ideelle i offentlige anskaffelser

Riksdagen har rettet en anmodning til den svenske regjeringen om å se nærmere på om muligheten for å øke forutsetningen for små-foretak og ideelle aktører å delta i det offentliges anskaffelser – og vinne kontrakter med det formål å sikre deres muligheter i konkurransene.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 19. november"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.