Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21. januar

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 21. januarØkt seriøsitet i byggebransjen oppnås med økt kontroll av bl.a. offentlige anskaffelser. Det er politisk leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen, som mener det (Foto: Proresult).

Skriv ut artikkelen

Den kommende Norgesmodellen for seriøst arbeidsliv må omfatte alle offentlige innkjøp og anskaffelser, mener LO. Må vekte mer enn pris ved offentlige innkjøp – spesielt klima- og bærekraft, slår Ys fast. Innovasjon Norge gleder seg over klimavennlige treløsninger, Bane NOR med avtale med 23 leverandører og Helgelands-kommune har erfart at det er lurt å sjekke med mer enn en leverandør. Det offentlige Sverige kjøpte i 2020 sikkerhet for 1,3 mrd fra 114 leverandører. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

LO: Norgesmodell for alle innkjøp

For LO er det viktig å understreke at en nasjonal modell ikke må bli en minstestandard, som vil brukes som et maksimum av enkelte offentlige innkjøpere. Mange tiltak vil være med å dra arbeidslivet i riktig retning, sier LO-sjef Peggy Hessen Følsvik, og understreker at Norgesmodellen må omfatte alle offentlige innkjøp og anskaffelser.

Må vekte mer enn pris

– Det blir viktig at vi vekter mer enn pris ved offentlige innkjøp – spesielt klima- og bærekraft. YS mener regjeringen bør utarbeide en handlingsplan for å få en god balanse mellom de ulike målene i innkjøpspolitikken, og at vi bruker innkjøpspolitikken aktivt i den grønne omstillingen, sier YS-leder Erik Kollerud.

Glede over klimavennlige treløsninger

– Det er svært positivt at det offentlige Norge nå går foran og fremmer etterspørsel etter klimavennlige treløsninger, ifølge Håkon Haugli, adm. dir i Innovasjon Norge. Dette er innkjøp som skaper marked som gir muligheter for produkt- og kompetanseutvikling. Det gir i neste omgang muligheter for konkurransedyktig eksport til nye markeder.

Økt kontroll gir økt seriøsitet

– Regjeringen bør innse at økt seriøsitet i byggebransjen oppnås med økt kontroll på byggeregler, offentlige anskaffelser og innleie. Nå har regjeringen forslag ute om offentlige anskaffelser gjennom en Norgesmodell og man vil forby innleie. Da gjenstår det aller viktigste, sier politisk leder Frank Ivar Andersen Byggmesterforbundet.

Frokostmøte om miljøkrav

CMS Kluge holder i samarbeid med Zero digitalt frokostseminar om miljøkrav i offentlige anskaffelser onsdag 26. januar. I tillegg til innlegg fra oss, er det innlegg fra bl.a. DFØ, Arntzen de Besche, Viken fylkeskommune, Klima Østfold og Thommessen.  Allerede er det 550 påmeldte. Påmelding og program her.

Milliardkontrakter på Norges største flyplasser

Avinor lyser nå ut et bredt spekter av kontrakter innen retail, kiosk og servering til en samlet verdi av over 8 milliarder kroner. Tilbudskonkurransen gir både små og store aktører attraktive muligheter til å drive virksomhet på Norges fire største flyplasser.

Avtaler med 23 leverandører

Bane NOR har inngått tre rammeavtaler med 23 leverandører samtidig, på arbeid i og ved spor over hele landet. Det gir økt bærekraft og forutsigbarhet for entreprenører over hele landet, heter det. Avtalene har en estimert verdi 936 mill per jernbaneområdene Nord, Sør-Vest og Øst.

Bør sjekke med flere …

Rana kommune skulle rive en skole, og innhentet tilbud. Anbudsrunden avslørte at det ikke lønner seg å bare sjekke med en aktør, når det gjelder pris for riving. Den billigste tilbyderen skulle ha 3,85 mill for å utføre jobben, mens den dyreste aktøren skulle ha hele 7,93 mill å gjøre det samme, melder Rana Blad.

eBevis i kampen mot useriøse

eBevis er en løsning laget for å digitalisere anskaffelsesprosessen, og samtidig brukes som verktøy for å kontrollere om leverandører er seriøse. eBevis lar offentlige oppdragsgivere/innkjøpere få tilgang til å hente inn definerte sanntidsdata om leverandører – både før og etter kontraktinngåelse, heter det hos Brønnøysundregistrene.

Her gikk det galt …

Utenriksdepartementet kommer med kvartalsvise rapporter om mislighetssaker på bistandsområdet. I 4. kvartal 2021 ble 26 nye saker registret, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter – hvorav flere knyttet til anbud og anskaffelser:

  • Tanzania, Strømmestiftelsen: Manipulasjon av anbudsprosess, dokumentforfalskning mv. hos lokal partner. NOK 29.730 er tilbakebetalt Norad.
  • Tanzania, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (Fokus): Brudd på anskaffelsesregler og mangelfullt dokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 51.714 er tilbakebetalt til Norad.
  • Uganda, Strømmestiftelsen: Bedrageri, mangelfull anbudsprosess mv. hos lokal partner i Uganda. NOK 21.654 tilbakebetalt Norad.
  • Det palestinske området, Redd Barna: Manipulasjon av anbudsprosess mv. hos lokal partner. NOK 23.522 er tilbakebetalt til Norad.

Strengere krav – går ut over SMB

Bane NOR har innført en ordning som innebærer skjerpede krav til størrelse, ledelse og systemer hos selskaper som leverer sikkerhetstjenester til jernbanen. Et av kravene er at virksomheten skal ha minst ti fast ansatte. – Jeg står nå i fare for å miste jobben og hele inntekten min, sier Øystein Korsgård, som har drevet eget firma nesten hele livet.

Signert etikkplakat

Forsvarsbygg har signert Fair Play Byggs etikkplakat for en seriøs byggebransje med forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår uten kriminalitet. Forsvarsbygg som Norges største offentlige eiendomsaktør ble nylig støttemedlem av Fair Play Bygg, som arbeider for en seriøs bygg- og anleggsnæring med like konkurransevilkår.

Etisk handel Norge øker

Etisk handel Norge har fått en rekke nye medlemmer den siste tiden, bl.a. Norsk Tipping, Vinmonopolet og Forsvarsbygg. – Det er gøy å se at så mange nye selskaper tar kontakt med oss fra så mange ulike bransjer, sier daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl.

Vil utvikle seg sammen med leverandør

Lillestrøm kommune (LK) ønsker dialog med markedet i forbindelse med en kommende anskaffelse av helhetlige og fremtidsrettede teknologiske løsninger innenfor Helse og mestring. Intensjonen på nåværende tidspunkt er å inngå kontrakt med en leverandør som kan utvikle seg sammen med kommunen oss for å løse utfordringene.

Mangel på åpenhet er et hinder

Mange offentlige anbud mottar få anbud og laveste pris er fortsatt ofte hovedkriteriet for kontrakttildeling. Mangelen på åpen og effektiv konkurranse er et hinder for gjennomføringen av det indre marked, skriver det finske Arbets- og näringsministeriet ifm en resultattavle for 2020 som måler implementeringen av EUs indre marked.

Offentlig kjøp av sikkerhet for 1,3 mrd

Sveriges kommuner kjøpte sikkerhetssystemer for til sammen 652 mill i 2020, ifølge en statistikk fra Public Insight. Tar man også med regioner og stat ble beløpet 1,3 mrd og 114 leverandører. Konsulentforetaket Public Insight har publisert en sammenstilling av de offentlige innkjøpene av sikkerhetssystemer i 2020, leser vi på upphandling24.se.

Grønn juss-forskning

Lektor Carina Risvig Hamer har fått nær 3 mill for å undersøke hvordan offentlige anskaffelser kan benyttes til å sikre en grønn dagsorden best mulig, melder udbudsmedia.dk. Prosjektet skal bl.a. avdekke hvordan såkalte grønne krav lovlig kan tas i betraktning i offentlige kontrakter og se nasjonale data hvordan slike krav blir brukt.

Etterlyser mer klimakrav

Sjefer i store, nordiske selskaper vil at klimakrav ved offentlig anskaffelser løftes høyere på dagsordenen. Det framgår av en rapport fra foretaksnettverket Hagainitiativet, melder upphandling 24.se.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21. januar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.