Offentlige anskaffelser: Stort og smått 24.juni

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 24.juniMiljøfyrtårn er ute med nye felleskriterier og nytt digitalt styringsverktøy. På bildet Ann-Kristin Ytreberg, adm.dir. i Miljøfyrtårn.

Skriv ut artikkelen

Tidspunkter for store arrangementer om og for offentlige anskaffelser til høsten er klare, det er tid for å nominere til årets anskaffelsespris og i en kommune besto anbudspapirene av hele 170 sider. Statsbygg satser på lokale entreprenører og IKT Norge ber om synkronisering av innkjøp over landegrensene. Forsvarsmateriell har inngått Norges største droneavtale og i Sverige skal det etableres varslingskanal for offentlige anskaffelser og konkurranse. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Anskaffelseskonferansen 2022 22. november

Årets Anskaffelseskonferanse går av stabelen 22. november, melder Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det blir en fysisk konferanse, og mer informasjon om program kommer over sommeren. Imidlertid er det klart at den årlige anskaffelsesprisen skal deles ut på konferansen.

Anskaffelsesdag i Bergen 8. september

Anskaffelsesdagen 2022 i Bergen går av stabelen torsdag 8. september. Et rikholdig program, der foredragsholdere skal se nærmere på miljø og innovasjon innen anskaffelser, sett både fra leverandør og tilbyders ståsted. Påmeldingsfrist 25. august.

Tid for å nominere til årets anskaffelsespris

Anskaffelsesprisen deles ut til et samarbeid i en anskaffelsesprosess for en vare eller tjeneste. Samarbeidet skal ha gitt spesielt gode effekter for oppdragsgiver, brukere og leverandøren. DFØ inviterer alle oppdragsgivere og leverandører som har hatt eller har ett spesielt godt samarbeid om å sende inn en nominasjon – innen 10. oktober.

Ny koordineringsgruppe for offentlige anskaffelser

Formålet med koordineringsgruppen er bedre koordinering av departementenes arbeid med offentlige anskaffelser, heter det i en invitasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet til en rekke departementer. Gruppen skal også være utgangspunkt for å koordinere det videre arbeid med å følge opp Hurdalsplattformens tiltak.

Ikke klare til å kommentere

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) kom nylig med rapporten «Leverandører til det offentlige Egenskaper ved leverandører som har begått lovbrudd». På spørsmål fra Anbud365 svarer Nærings- og fiskeridepartementet: – Departementet har sett NTAES-rapporten, men har foreløpig ikke tatt stilling til innholdet i den. Vi må komme tilbake med en kommentar ved en senere anledning.

Ny sekundærleverandør for telefonitjenester

Statens innkjøpssenter har inngått kontrakt med Nortel AS som sekundærleverandør på Statlig fellesavtale om kjøp av telefonitjenester. Den statlige fellesavtalen om kjøp av telefonitjenester har én primær- og én sekundærleverandør på to forskjellige operatørnett, og skal sammen dekke deltakende virksomheters behov.

Nye kriterier og nytt verktøy

Miljøfyrtårn lanserer nye felleskriterier og nytt digitalt styringsverktøy. Med denne lanseringen gir vi virksomheter bedre forutsetninger og verktøy til å jobbe med vesentlige miljø- og klimapåvirkninger i hele verdikjeden – og til å styrke forankringen både hos ledelse og ansatte, forteller Ann-Kristin Ytreberg, adm.dir. i Miljøfyrtårn.

Innkjøp-synkronisering over landegrensene

IKT-Norge har sendt brev til næringsminister Jan Christian Vestre etter en felles rundbordskonferanse i regi av IKT-Norge og TechSweden. 14 tiltak er med, blant disse: Kriterier og bruk av offentlige innkjøp på tvers av landegrensene må synkroniseres for å stimulere til ny teknologi og nye bærekraftige løsninger.

Signerte Norges største droneavtale

Forsvarsmateriell har inngått en rammeavtale med selskapet Teledyne FLIR verd inntil 475 mill for leveranser av nanodroner av typen Black Hornet 3. – Gjennom dette styrker vi forsvarsevnen og vi støtter opp under norsk forsvarsindustri som her virkelig leverer i verdensklasse, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Statsbygg satser på lokale entreprenører

Lokale entreprenører bygger Ocean Space Centre. Statsbygg har signert kontrakter med trønderske entreprenørselskaper til en samlet verdi på rundt 600 mill. Alt er klart for byggingen av det nye havteknologisenteret på Tyholt i Trondheim.

Holder hjulene i gang i anleggsbransjen

Mens andre offentlige byggherrer har dratt i håndbrekket, holder Statens vegvesen hjulene i gang i anleggsbransjen. Statens vegvesen har ikke stanset noen anbudskonkurranser om større vegprosjekt etter at krigen i Ukraina førte til økte priser i anleggsbransjen. Vegvesenet skal ut med seks vegprosjekter over en mrd fram til nyttår.

Noe annet ville vært underlig

Det kan godt være riktig at kommunale innkjøpere og prosjektledere har lavere kompetanse enn den som finnes i helseforetakene på spesialiserte anskaffelser av helseteknologi. Noe annet ville også vært underlig, skriver Tommy Hestem, leder i KS Innkjøpsforum, i Dagens Perspektiv.

Stimulere sosialt entreprenørskap

Et viktig tiltak for å stimulere til mer sosialt entreprenørskap er at det offentlige bruker anbudsprosesser og innkjøp på en slik måte at mindre og nye aktører – det kan være private eller ideelle, og mange av dem er sosiale entreprenører – kan delta i konkurransen og får vist fram sine tilbud, ifølge statsråd Marte Mjøs Persen i Stortinget.

Strammer til overfor store, kommersielle

Regjeringen vil gi små privateide og ideelle bedre rammevilkår, og stoppe utviklingen der kommersielle aktører stadig eier flere barnehager. Regjeringen vil regulere kjøp og salg av barnehager strengere, vurdere kommunal forkjøpsrett og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift. Derfor er det behov for analyser og utredning.

Ekspertenhet for maritime anbud

Offentlige innkjøpere av skip og maritime tjenester mangler i stor grad kompetanse på bærekraft, eller kunnskap om hva som er tilgjengelig på teknologifronten. Det er bare 14% offentlige innkjøp som har miljøkriterium. Et svar å opprette en ekspertenhet til støtte for innkjøpere som skal lage maritime anbud, mener Norsk Industri.

170 sider kommunalt anbud

Anbudspapir for et renseanlegg i Birkenes kommune utgjorde mer enn 170 sider med relevante og ikke-relevante, detaljerte spesifikasjoner. Et forslag om å bygge tilrettelagte boliger med en kostnadsramme på 31,5 mill. ble forkastet. En konsulent og arkitekt hadde laget anbudspapirene, men få tilbydere gav inn pris, skriver BirkenesAvisa

Anti-korrupsjon er evaluert

Den rumenske påtalemyndighetens arbeid for å bekjempe korrupsjon på kommunalt nivå i Romania er evaluert i en studie. Studien omfatter over 200 000 offentlige anskaffelser og over 100 ulike korrupsjonssaker. Resultatet av studien viser bl.a. at en korrupsjonssak bedrer den formelle etterlevelsen av anskaffelsesregler.

Varslingsordning for offentlige anskaffelser

17 juli åpner Konkurrensverket i Sverige en ekstern rapporteringskanal for dem som har mistanke om at det foregår noe som ikke tåler dagens lys. Det gjelder for områdene offentlige anskaffelser og konkurranse.

Registreringsordning for ideelle

Regjeringen har gitt Kammarkollegiet i oppdrag å etablere et system for registrering av ideelle organisasjoner samt forberede for å kunne drive tilsyn med disse fra 1. januar 2023. En registrering skal fungere som et kvalitetsstempel. Formålet med registeret, som det er frivillig å være med i, er bl.a. å synliggjøre og ivareta de ideelles kompetanse.

250 kommunale leveringer daglig

Vi kan redusere CO2-belastningen på egne transporter ved å samle innkjøpene i færre leveringer og dermed kutte antallet transporter. En gjennomsnittskommune har 250 leveringer en vanlig hverdag, sa Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør i SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice), på deres årsdag.

Kontraktsvilkår: Ikke rammet av sanksjoner

Etter Russlands angrep på Ukraina har Finansdepartementet i Finland anbefalt at fremtidige tilbud fra byråer og institusjoner skal ha med seg leverandørens erklæring om at sanksjonene ikke omfatter det eller dets eiere. I tillegg anbefales at det legges opp til kontraktsvilkår i overensstemmelse med sanksjonsbestemmelsene.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 24.juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.