Offentlige anskaffelser: Stort og smått 25. februar

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 25. februarDanskene lar seg inspirere av arbeidet som Nasjonalt program for leverandørutvikling har nedlagt når det gjelder innovative anskaffelser. Nå skal programmets leder, Per Harbø, være keynote-taler på danske OPI SUMMIT 2022 30. mars i regi av Danish Life Science Cluster og Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).

Skriv ut artikkelen

Vårens første i serien av gratis, populære Anbud365-seminarer, evaluering av heving av den nasjonale terskelverdien foreligger, og det skal bli slutt på å legge renholdet i Forsvaret ut på anbud. Konkurranseutsetting er slett ikke det billigste, hevder en kommune-representant, og flere klager strømmer til Kofa etter Bodøs omstridte IKT-avtale. I Sverige skal en sikkerhetsavtale med et kinesisk selskap ettergås. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Anbud365-seminar 9. mars om avvisningsrett

Påmeldingen er i full gang til det første av vårens gratis, populære Anbud365-webinarer/seminarer 9. mars. Wikborg Rein-advokatene Hanne Zimmer og Malene Reinertsen er først ut: De vil via en praktisk tilnærming klargjøre når oppdragsgiver har en avvisningsrett eller -plikt. Meld deg på du også!

Grundig vurdering av terskelverdi-rapport

Nærings- og fiskeridepartementet la i uken frem evalueringsrapporten om den nasjonale terskelverdien. Departementet opplyser til Anbud365 at de vil foreta en grundig vurdering av forslagene i rapporten, og vurdere mulige tiltak. Det er for tidlig å si noe konkret om den videre oppfølging på nåværende tidspunkt, heter det.

Leverandørdialog om menneskerettigheter

Sykehusinnkjøp HF, DFØ – Statens innkjøpssenter og Oslo kommune har innledet et samarbeid for å sikre at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter tas hensyn til ved anskaffelse av IT-produkter. Nylig var det leverandørdialog for å diskutere risiko for krenkelse av slike rettigheter og stiler krav om tilbørlig aktsomhet.

Sjekker sikkerhet ved innkjøpte Kina-droner

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal vurdere hvordan politiet bør innrette seg knyttet til informasjonssikkerheten ved bruk av dronene Politiet anskaffet fra en kinesisk produsent. NSM sluttfører og oversender sine vurderinger innen utgangen av februar, opplyser justis- og beredskapsminister Emilie Mehl i et skriftlig svar til Stortinget.

Ikke lenger anbud for forsvars-renhold

Den forrige regjeringen satte renholdet i forsvarssektoren ut på anbud, og siden 2016 har renholdet vært ivaretatt av eksterne leverandører. Forsvarsbygg skal utrede en løsning som tilsvarer den som var før renholdet ble satt ut på anbud, men der dagens forventninger til kvalitet og effektivitet ivaretas og der ny teknologi benyttes.

Forsøk med ekspert-rammeavtaler

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har på høring forslag til et midlertidig forsøk med bruk av rammeavtaler i tilknytning til ordningen med tilskudd til ekspertbistand. Forsøket innebærer at Arbeids- og velferdsetaten gjennomfører en pilotering hvor etaten innhenter rammeavtaler med de erfaringsmessig mest brukte kompetanseområder av eksperter.

Norsk på dansk innovasjonskonferanse

Per Harbø, programleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling, skal være keynote-taler på danske OPI SUMMIT 2022 30. mars. Konferansen arrangeres av Danish Life Science Cluster og Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI). Tema er den offentlige innkjøpsmuskel som innovasjonsdriver. Han skal også delta i en paneldebatt på konferansen.

Konkurranseutsetting slett ikke billigere

Da kommunene Oppegård og Ski ble slått sammen til Nordre Follo i 2020 sa politikerne at vegnettet skulle drives av kommunens egne folk. Resultatet er null konkurranseutsetting, og full kontroll på både drift og budsjetter. Mange vil se at konkurranseutsetting slett ikke er billigere, heter det fra kommunen i Våre Veger.

Trekker seg fra OPS-prosjekt

Via Borealis trekker seg fra OPS prosjektet E10 Hålogalandsvegen. I tilbudskonkurransen er det imidlertid to svært faglig sterke og robuste tilbydergrupper fortsatt er med. Statens vegvesen melder at de dermed fremdelers kan gjennomføre en god og reell konkurranse.

Rådgivning for etablerere på anbud

Kommunene i Søndre Viken (Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Hvaler og Aremark) og Viken fylkeskommune setter av ca. to mill i året til rådgivning og opplæring for etablerere. Oppdraget har vært ute på anbud, og tre bedrifter konkurrerer om oppdraget, melder Fredrikstad Blad.

To nye klagesaker i Bodø-avtale om IT-kjøp

To nye nordlandskommuner risikerer gebyrer etter å ha benyttet seg av Bodø kommunes omstridte IKT-avtale med Atea. Kofa har fått inn to nye klagesaker fra Braathe Gruppen. De to er rettet mot Fauske og Sortland kommune. Dermed har Kofa fire klagesaker med påstand om ulovlige direkteanskaffelser ved å kjøpe varer og tjenester hos Atea.

Nullutslipp i hurtigbåt-samband

Fylkeskommunene langs kysten går sammen i et eierselskap som skal være med i utviklingen av framtidens grønne hurtigbåter. Formålet er å få svar på om de, som ansvarlig for alle norske hurtigbåtsamband, kan sette krav til nullutslippsfartøy i fremtidige anbud, samtidig som teknologi utvikles og blir prismessig konkurransedyktig.

Stortings-beskjed til Direktoratet for e-helse

Riksrevisjonen avdekket manglende etterlevelse av anskaffelsesloven og økonomiregelverket i staten i Direktoratet for e-helse. Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget forutsetter at feilene rettes opp, heter det i innstilling om Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon – fra statsbudsjett til statsregnskap 2020

Bare en tilbyder, en lokal …

Bare én entreprenør leverte tilbud om å bygge Åfjord kommunes nye rådhus. Prislappen på prosjektet er i overkant av 77 mill. Kommunen sendte byggeprosjektet ut på anbud i høst. Den ene som leverte tilbud om bygging, var den lokale bedriften Stjern Entreprenør AS, ifølge Fosna-folket.

Oslo skal kjøpe elsykler og el-lastesykler

Oslo kommune inviterer til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med inngåelse av rammeavtale for kjøp av elsykler. Det vil bli inngått avtale om kjøp av én elsykkelmodell av type by-/hybridsykkel. Som en opsjon kan det i tillegg tilbys ulike varianter av ellastesykler. Tilbudsfrist er 8. mars.

LO og NHO med seriøsitetskrav

LO og NHO ber trønderske kommuner etterleve seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp. Flere bransjer i trøndersk næringsliv er under sterkt press fra useriøse aktører. Det finnes aktører som målrettet bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter – gjerne utført organisert, skriver Trønder-Avisa.

Tilsyn etter sikkerhets-avtale med kinesere

Transportstyrelsen har innledet tilsyn etter at en avtale om sikkerhet på flyplassen Arlanda i Sverige ble inngått med en kinesiskleverandør av sikkerhetsutstyr. Selskapet som gjorde avtalen, ser positivt på tilsynet. Systemet brukes allerede både av tollvesen og domstoler i Sverige, skriver upphandling24.se.

Mer effektive klageprosesser

Den svenske regjeringen har overlevert en proposisjon til Riksdagen som gjelder mer effektiv klagebehandling på området offentlige anskaffelser. Forslagene sikter fremfor alt mot at domstolsprosessene i slike saker skal gå raskere og mer forutsigbart. Sentralt er etablering av tidsfrister, bl.a. å innføre et såkalt «hastekrav».

Stopp mistenkeliggjøringen!

Stopp mistenkeliggjøringen av private aktører. Det er en politisk-ideologisk tanke, næret av mantraet «man skal ikke tjene penge på velferd« og «det offentlige er den eneste legitime tilbyder», som har fått lov å spre seg og styrer nå måten vi omtaler velferd, skriver representanter for en rekke selveiende, frie- og private velferdsaktører.

Miljømerker i Helsingfors

Helsingfors by gjør anskaffelser for om lag fire milliarder euro i året og er Finlands største offentlige innkjøper. Nå har de lansert et pilotsamarbeid sammen med Miljømerking Finland. Samarbeidet følger den såkalte København-modellen, der miljømerker brukes som krav i anskaffelser der det er mulig.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 25. februar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.