Offentlige anskaffelser: Stort og smått 28. januar

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 28. januarGro Herheim er kommunedirektør i Larvik kommune, som nå planlegger å starte opp et StartOff-prosjekt i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Kunngjøring er nå ute på Doffin.

Skriv ut artikkelen

Hvordan offentlige innkjøp fremme seriøsitet i arbeidslivet skal sjekkes opp, kartlegging har avdekket risiko i statlige IKT-avtaler og av en rapport fremgår det at det siden 2003 har versert 67 korrupsjonssaker for domstolen. En webinar-serie er i gang om grønne anskaffelser, og det er mye usikkerhet rundt nullutslipp, sier samferdselsministeren. Statens vegvesen konstaterer at miljøkrav i asfaltkontraktene gir resultater. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Seriøsitet i offentlige anskaffelser

Deloitte evaluerer på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet i arbeidslivet. Målgruppen er personer i virksomheten med ansvar på anskaffelsesområdet, og med innsikt i organisering og gjennomføring av innkjøp i virksomheten.

Komme i gang med grønne anskaffelser

Frem mot sommeren vil Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) holde en webinar-serie med alt om det å komme i gang med grønne anskaffelser. Serien bygger på DFØs veiledning «Kom i gang med grønne anskaffelser», men det vil i tillegg være en avsluttende del om hvordan du kan måle og rapportere på miljøeffekter.

Risiko ved statlige IKT-avtaler

En kartlegging har avdekket at rundt halvparten av statlige virksomheter mangler sourcing- og skystrategier. Dette innebærer en risiko for at leverandøravtaler inngås uten et tilstrekkelig gjennomarbeidet grunnlag. Vi har ikke avdekket uheldige konsekvenser av dette, skriver A-2 Norge i en rapport om drift og forvaltning av IKT-løsninger i staten.

67 korrupsjonssaker 2003-2021

«Transparency Internasjonal Norges nye publikasjon om korrupsjonsdommer har 67 saker med til sammen 182 domsreferanser til underrettsdommer og Høyesterett, melder «Norges digitale jusbibliotek» fra Rettsinfo. Alle domsreferansene er søkbare, se mer om publikasjonen her.

Larvik med StartOff-prosjekt

Larvik vil etablere en attraktiv, helårs møteplass for alle som er interessert i gaming og andre digitale aktiviteter og kombinere dette med fysisk aktivitet og lek utendørs. I den sammenheng har Larvik kommune behov for en løsning som kobler en digital verden med et fysisk uteområde. Prosjektet gjennomføres som et StartOff-prosjekt.

Miljøkrav i nordisk legemiddel-avtale

Norge, Danmark og Island har nå fullført den andre felles nordiske anskaffelsen av legemidler. For første gang stilles det også miljøkrav i anskaffelsen. 11 av 12 leverandører har oppfylt alle miljøkravene som ble satt. Det kom i tillegg inn flere tilbydere enn ved forrige korsvei. Prisforskjellen avgjorde imidlertid.

En jobb å gjøre i renhold

– En ny Fafo-rapport viser også at kun 3 av 10 innkjøpere i offentlig sektor sjekket lønns og arbeidsvilkår, mot 6 av 10 i privat sektor. Det viser at vi som deltar i trepartssamarbeidet innen renhold fortsatt har en jobb foran oss, sier Negotia-tillitsvalgt i ISS, Trude Robert, fast YS-representant i Bransjeprogrammet for renholdsbransjen.

Mye usikkerhet ved nullutslipp-kjøp

Krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av biler og busser kommer, ny forskrift er kommet. – Selv om vi forventer at elektriske lastebiler og busser blir konkurransedyktige, må vi erkjenne at det er mye som er usikkert når det kommer til nullutslippsløsninger, heter det i et svar fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til Stortinget.

Midlertidig suspendert etter kontraktsbrudd

Helseforetakenes egen revisjon har avdekket at to vikarbyrå ikke har betalt tilstrekkelig overtidstillegg til vikarer utleid til norske sykehus. Dette er et klart kontraktsbrudd, og leverandørene blir derfor suspenderte midlertidig fra kontrakten, melder Helse Vest.

Utslippskrav i asfaltkontrakter gir resultat

Statens vegvesen har vært tydelige på at utslipp av CO2 vil få betydning for tildeling av asfaltkontrakter. Det gjør at vegvesenet er på god vei til å nå målet om å halvere CO2-utslippet til drift og vedlikehold innen 2030. Nye kontrakter kunngjøres nå. Da er det ikke bare laveste pris, men også produksjon av asfalt med lavt klimagassutslipp som teller.

Kontrakt om hydrogenferjer

Statens vegvesen har signert kontrakt med Torghatten Nord om å drifte hydrogenferjer mellom Bodø og Lofoten fra 2025. Kontraktens verdi er nær fem mrd. – Nå tar Statens vegvesen i bruk hydrogen i stor skala. Det er lagt inn krav som sikrer at hydrogenferjene i drift skal bli minst like stabile som diesel- og gassferjer, heter det i en pressemelding.

Statlige kjøp av barnevern fornyes

122 statlige rammeavtaler for kjøp av private barnevernsplasser går ut denne våren. Selv om regjeringen har lovet å fase ut bruken av kommersielle aktører, blir de fornyet, skriver fagbladet.no. Staten kjøper institusjonsplasser for 2,7 mrd hvert år innen barnevern. Kommunene står samlet for et innkjøp på rundt tre mrd.

Lånefinansiering av kjøp av trygghetsalarmer

Kommunal- og distriktsdepartementet har åpnet for at anskaffelse av trygghetsalarmer kan lånefinansieres etter kommuneloven, dersom kommunen foretar en full utskifting av hele systemet for trygghetsalarmer mv., og forutsatt at anskaffelsen kan regnes som en fellesanskaffelse. Det er her naturlig å trekke inn nye digitale løsninger og ny sentral etc.

Nullutslipp-skepsis på Finnmarksvidda

Regjeringen har innført krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser. Ordfører i Kautokeino kommune i Finnmark, Hans Isak Olsen til Nationen: – Vi stiller oss selvfølgelig veldig skeptisk til sånne ting her på Finnmarksvidda, men vi har gått til anskaffelse av i hvert fall to elbiler foreløpig. Vi er jo bare nødt til det, sier han.

Kan ikke bruke hasteparagraf …

Kommunen kan ikke bruke hasteparagraf, for å slippe å konkurranseutsette store jobber som skal gå over flere år, sier erfarne advokat/partner Harald Fosse i Advokatfirmaet Hjort til Harstad Tidende. Han mener Kvæfjord kommunes anbudspraksis er brudd på lov om offentlige anskaffelser.

Brukte foretak med svart arbeidskraft

Flere enn ti offentlige oppdragsgivere har kjøpt renholdstjenester av foretak som baserte seg på svart arbeidskraft, melder svt.se. Det viser en granskning som SvT har gjort av mulige brudd på utlendingsloven i løpet av de siste fem årene.

Kritisk til rating av leverandører

Inger Ek, generaldirektør i Upphandlingsmyndigheten, er kritisk til SNS Konjunkturråds forslag om et ratingsystem for leverandører i offentlige anskaffelser. Hun ser stor risiko med systemet og mener at man bør benytte de verktøy som allerede finnes. Kjøpende virksomheter må bl.a. bli bedre til å avslutte en kontrakt når leveransen ikke holder mål.

Ny klima- og miljøveiledning

Region Syddanmarks strategiske innkjøpsavdeling står bak en ny veiledning, som skal støtte regionens anbudsansvarlige i vurderinger av klima- og miljøavtrykk, som del av kategoristrategiene i regionens innkjøpsprosess. Ca. 75-85% av regionens samlede klimabelastning kommer fra innkjøp av produkter og tjenester, melder udbudsmedia.dk.

Egen avtale for kjøp av gjenbrukt IT-utstyr

Statens og Kommunernes Indkøbsservice i Danmark har satt i gang utvikling av en egen avtale bare med gjenbrukte pc-er. Denne avtalen forventes klar til bruk i 2023. Bakgrunnen er at etterspørselen etter å kjøpe brukt IT-utstyr er stigende blant offentlige kunder.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 28. januar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.