Offentlige anskaffelser: Stort og smått 30. april

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 30. aprilDe konkurransemessige sidene ved å favorisere ideelle burde vært utredet nærmere, ifølge Konkurransetilsynet, her ved konkurransedirektør Lars Sørgard (foto: Konkurransetilsynet).

Skriv ut artikkelen

Tre storkommuner går sammen for å kjøpe brukte møbler og inventar, inntil en million skal i år benyttes til forbedret etterlevelse av reglene om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og Arkitektbedriftene ber kommunene se fremover og kjøpe bærekraftige løsninger. Anbudsreglene hindrer kommuner i å hjelpe lokale bedrifter, heter det, og, tro det eller ei: Anbudskonkurranse i kampen mot jerv. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor, og gjør som 200 andre – så langt: Meld deg på «kompetanseløftet Anbud365-dagen» 3. juni.

Kompetanseløft 3. juni – Anbud365-dagen

Nå er det early bird-tid med 50% avslag på ordinær påmeldingspris til Anbud365-dagen 3. juni. Sjekk program og meld deg på her.

En mill til forbedring av tiltak

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har fått inntil en mill av Arbeids- og sosialdepartementet til tiltak for å bedre etterlevelse av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Hovedvekten skal legges på spredningsaktiviteter og videreutvikling av e-læringskurs og veiledning, skriver departementet til DFØ.

Skal staten fortsatt kjøpe avisdistribusjon?

Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt staten fortsatt skal kjøpe avisdistribusjon etter 30. juni 2022, og om dette eventuelt skal gjøres gjennom å benytte opsjonen for forlengelse eller gjennom ny utlysning av kontraktene. Det fremgår av et svar fra samferdselsminister Knut Arild Hareide til Stortinget.

Statens vegvesen varsler søksmål

Statens vegvesen har sendt varsel om søksmål til Tecsidel etter bompengeforsinkelsene i Ryfast-sambandet. Vegvesenet krever det spanske selskapet for 3,8 mill. Kravet dekker tilbakebetaling av godtgjørelse, dagbøter, merkostnader i forbindelse med ny anskaffelse, utgifter til juridisk bistand og renter.

Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren

Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2021-2028. Denne versjonen erstatter tidligere versjoner, melder Forsvarsdepartementet.

Kommuner: Må etterspørre bærekraftige løsninger

Arkitektbedriftene mener de offentlige anskaffelsene, ikke minst i kommunene, nå må se fremover og etterspørre utvikling av bærekraftige løsninger, ikke basere seg på de løsningene det er bygget på 3-5 år bakover i tid, skriver Arkitektnytt i forbindelse med et møte med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Storkommuner vil kjøpe brukt

Asker kommune, innbyr på egne vegne og på vegne av Bærum og Drammen kommuner, til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med inngåelse av en to-årig rammeavtaler for kjøp av brukte møbler- og inventar. Tilbudsinnbydelsen gjelder bare for rammeavtale-kjøp for under NOK 100 000,-. Samlet verdi: 30 mill. og maks antall tre leverandører.

I Stortinget siden sist:

… støtter Riksrevisjonens anbefalinger om å samordne innkjøp og administrasjon av programvare og utstyr som brukes av enheter for digitalt politiarbeid og særorgan.

… et flertall i Justiskomiteen i Stortinget vil at regjeringen skal sørge for at hensynet til nasjonal produksjon av beredskapsprodukter tillegges større vekt i anbudsprosesser. Bakgrunnen er et representantforslag fra om nasjonal beredskap og produksjon av smittevernutstyr.

Vil vite mer om konkurranse og ideelle

Konkurransetilsynet har lagt merket til at flertallet i Velferdstjenesteutvalget viser til at det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag som sier noe sikkert om effekten av å favorisere ideelle i konkurranser om velferdstjenester. Tilsynet mener at de konkurransemessige sider ved dette med fordel kunne vært utredet nærmere.

Klart for anbud på Porsangmoen

Viktige bygg for Forsvarets ligger ute til offentlig anskaffelse i Finnmark, melder forsvarsbygg.no. I forbindelse med oppbyggingen av Finnmark landforsvar skal det bygges en mannskapsforlegning og kvarter for befalet.

32 bidrag i idekonkurranse

Det kom 32 konkurranseutkast inn til åpen plan- og designkonkurranse, idékonkurranse, om utvikling av Indre Laksevåg i Bergen. Det var kommunen som inviterte til konkurranse.

Anbudsregler hindrer hjelp til lokale

At vi må følge reglene for offentlige anbud hindrer oss i å hjelpe lokale entreprenører. Det hadde vært veldig bra om myndighetene kunne lempe på dette regelverket i situasjonen samfunnet er i, sier virksomhetsleder John Hoseth for Byggutvikling og vedlikehold i Nordre Follo kommune utenfor Oslo til Elmagasinet.

Legge til rette for de lokale

Næringslivet ønsker at Tingvoll kommune har et innkjøpsreglement, som best mulig legger til rette for at lokalt næringsliv kan delta i anbudene, fremgår det av en undersøkelse, ifølge Aura Avis. Men nær 30% er helt eller delvis uenig i at kommunen bruker lokalt næringsliv i innkjøp av varer og tjenester.

Nytt innkjøpssamarbeid

Hattfjelldal kommune inngår samarbeidsavtale med Grane kommune og Vefsn kommune for å bli bedre på innkjøp og offentlige anskaffelser. Bakgrunnen for dette er bl.a. kommunens behov for å styrke innkjøpskompetansen. «Regionalt innkjøpssamarbeid i helgelandsregionen» er navnet på nykomlingen, skriver Helgelendingen.

Jakt på jerv etter anbud

I Trøndelag og Møre og Romsdal er man redd for at jerv tar sau på beite. Miljødirektoratet jaktet derfor på veterinærer via anbud, men ingen «kjøpte» det gitte tilbudet. Direktoratet mente de ikke kunne forhandle på mottatte tilbud ut fra gjeldende regler, og at ny justert utlysning ikke ville føre til annet enn tapt tid, skriver Driva.

Offentlige innkjøp i Norden

I fjor utlyste Finland 19 000 offentlige anbud til en verdi av 150 mrd norske kroner (19 mrd euro), ifølge finansavisen Kauppalehti. Årlig kjøper det offentlige markedet i Sverige varer og tjenester til en verdi av 680 mrd kroner, mens det offentlige i Danmark hvert år kjøper varer og tjenester for henholdsvis 80 mrd NOK (10 mrd euro), ifølge Nord-Ted.

Anskaffelsesregler fordyrer

Loven om offentlige anskaffelser gjør kommunal boligbygging unødig dyr og langsom, hevder Sveriges Allmännytta, som er bransje- og interesseorganisasjon for over 300 allmennyttige kommunale og private boligforetak i Sverige. Der skriver upphandling24.se.

Vil kjøpe 100 millioner hurtigtester

I juni regner Adda Inköpscentral i Sverige å ha klart en rammeavtale for hurtigtester for covid19, ifølge upphandling24.se. Volumet er beregnet til 100 millioner tester. Adda er det nye navnet på tidligere SKL Kommentus, som er innkjøpssentralen til Sveriges kommuner och regioner.

Nye forretningsmodeller av offentlige innkjøp

De offentlige innkjøpene kan eksempelvis understøtte nye forretningsmodeller, hvor det er en tjeneste som kjøpes i stedet for et produkt. Fokus er da på gjenbruk og reparasjon av de produkter offentlige institusjoner eier og på å kjøpe holdbare materialer uten skadelig kjemi, lyder det fra Ingeniørforeningen IDA i Danmark.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 30. april"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.