Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. september

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 9. septemberrElisabeth Enger er rådmann i Drammen kommune, som tok en aktiv og ledende «storebror-rolle» i samarbeidet med andre kommuner når det gjelder anskaffelse og lagring av smittevernutstyr. Det blir sett positivt på, heter de ti en rapport (foto: Drammen kommune).

Skriv ut artikkelen

21. september er dagen for høstens første, gratis Anbud365-seminar, igjen er det stipend å hente for dem som vil ta for seg offentlige anskaffelser, og Trondheim er anbefalt å ta med trafikksikkerhet i anbud og kontrakter. Kinesere jakter igjen på norske kontrakter, og Statens vegvesen høster ros for å prioritere arbeidsvilkår og lønn. Ingen norske er i finalen i EM i offentlige anskaffelser, mens Telemark-entreprenører registrerer lavere aktivitet på Doffin. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Høstens første Anbud365-seminar 21. september

Høstens første, gratis Anbud365-seminar/webinar nærmer seg. 21. september åpner Wikborg Rein-advokatene Hanne Zimmer og Malene Reinertsen høstens rekke av frokostseminar/webinarer. Tema er «Lær av andres feil – en gjennomgang av hva Kofa hittil i 2022 har kategorisert som brudd på anskaffelsesregelverket». Påmelding er åpen!

Kofa-konferanse 27. oktober

KOFA-konferansen 2022 arrangeres torsdag 27. oktober 2022 på Scandic Flesland Airport i Bergen, melder Kofa. Påmeldingsfrist 1.oktober. KOFA tilbyr et variert program som blant annet belyser ulike sider ved de avgjørelser som KOFA fatter, regelverket for offentlige anskaffelser og håndhevelsen av EØS-avtalen på området.

Ny søknadsfrist for Kofas masterstipend

Klagenemndssekretariatet (der Kofa inngår) tilbyr masterstipend på 15.000 kroner til studenter som velger å skrive masteroppgave innenfor et av de fagfeltene organet håndterer, deriblant offentlige anskaffelser. Fristen for å søke masterstipend denne høsten er 23. september 2022.

Hvem bør få Anskaffelsesprisen i år?

Den årlige anskaffelsesprisen – Sammen om smartere innkjøp – i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal deles ut på Anskaffelseskonferansen 22. november (fysisk konferanse!). Fristen for nominasjon av kandidater til prisen må gjøres før 10. oktober. Her kan du lese mer om prisen – og nominere din kandidat.

Trafikksikkerhet i anbud

Statens havarikommisjon anbefaler at Trondheim kommune etablerer retningslinjer for vektlegging av trafikksikkerhet i anbud og kontrakter med leverandører. I tillegg at kommunen etablerer rutiner for systematiske trafikksikkerhetsvurderinger av kommunale enheter og vareleveranser, skriver Anlegg&Transport.

«Storebror» i pandemi-anskaffelser

At Drammen tok en aktiv og ledende «storebror-rolle» i samarbeidet med andre kommuner når det gjelder anskaffelse og lagring av smittevernutstyr blir sett positivt på, konstaterer konsulentfirmaet KPMG i en evaluering av kommunens håndtering av pandemien.

Må være grønne krav, ikke bare kriterier

I kriteriene for offentlige anbud må grønn transport være et krav, i stedet for «bare» en vekting. Når det kun er en vekting ser vi at pris gang på gang trumfer gjennom, og de bedriftene som har klimavennlige energibærere taper i konkurranser, skriver Geir A. Mo, adm.dir. i Norges Lastebileierforbund.

Arbeidsvilkår og klima mer enn pris

For første gang har arbeidsvilkår og klima blitt vektet tyngre enn pris i konkurransen om en veikontrakt i Statens vegvesen. Det var entreprenøren Mesta som skåret best, og har nå tatt over driften og vedlikeholdet av flere veier på Gjøvik og Romerike, melder frifagbevegelse.no.

Kinesere på jakt etter norsk kontrakt

Seks entreprenører ønsker å bygge nye E8 mellom Sørbotn og Laukslett i Ramfjord. På listen er det entreprenører fra flere land i tillegg til to norske. To kinesiske entreprenører: China Communications Construction Company Ltd (CCCC) og Sichuan Road & Bridge Group Corp. LtD (SRBG) har meldt sin interesse, melder nord24.no.

Krever mål for kjøp av norsk, økologisk mat

Det offentlige Oslo og Viken må gå foran og sette klare mål for sine innkjøp. En mulighet er å tallfeste forpliktende mål om å kjøpe minimum 15% norskproduserte økologiske matvarer til sine kantiner og storkjøkken, enten disse drives av det offentlige eller private, krever Østfold Bondelag.

Mindre aktivitet på Doffin

– Vi merker i høyeste grad av prisstigningen. Vi er veldig spente på høsten og særlig vinteren. Vi ser på Doffin at det allerede har vært mindre aktivitet en god stund. Vi er veldig spent på aktiviteten etter jul, sier flere entreprenører til Telemarksavisa.

To av tre trukket seg fra OPS-prosjekt

To av de tre kvalifiserte tilbyderne har trukket seg fra gigant-prosjektet Hålogalandsveien – et OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid). På tross av at dette mener vegvesenet likevel at det ligger et klart konkurranseelement i anskaffelsen – og mener den gjenværende aktøren uansett må strekke seg for å være sikker på å få oppdraget.

Bli leverandør til offentlige innovasjonsprosjekter

Stimulab er i gang med årets «NM i offentlig flokeløsning», og har behov og rom for et spenn av ulike, sterke leverandører til prosjektene. Totalt er det syv prosjekter, hvorav fire er kunngjort. Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører disse anskaffelsene på vegne av oppdragsgiverne i prosjektene.

Bare en tilbyder, ble en mill dyrere

Halden kommune har fått økte kostnader til skoleskyss. Nytt anbud har vært ute, og resultatet var at bare en tilbyder meldte seg. Avtalen gjelder fra 1. august 2022 til 28. juni 2024. For skolebussene er det beregnet en utgift på 7 923 000 kroner per år, 1,1 mill mer enn forrige anbudsperiode, ifølge ha-halden.no.

Vant også anbuds-omkampen

Leverandøren hadde beste pris da Lillesand kommune i vår ba om pris på oppgraderingen av en turvei. Kommunen måtte imidlertid konstatere at pengene ikke strakk til og anbudskonkurransen måtte avlyses. I sommer kom nye midler og ny konkurranse kunne utlyses. Med samme resultat, skriver Lillesands-Posten.

Flyselskap sliter

DAT sliter med å få et økonomisk positivt resultat på flyruten Stord-Oslo pga. høye drivstoffpriser. DAT og Lufthavnselskapet er i dialog for å finne en god løsning som sikrer videre ruteflyging på strekningen også fra 1. oktober. Felles mål er at Osloruten skal med i det neste statlige FOT-ruteanbudet som snart skal lyses ut, ifølge Haugesund Avis.

Tre nordiske til finale i «innkjøps-EM»

Finalistene i 2022-utgaven av Procura+prisen, som mange kaller Europa-mesterskapet i offentlige anskaffelser, er klare. Det er fire priskategorier, nordiske finalister i to av dem. Malmø og Tampere i klassen for årets sirkulær-anskaffelse og København i årets anskaffelses-initiativ.

Ny dansk veiledning i grønne innkjøp

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nettopp lagt frem veiledningen ”Gennemførelse af grønne udbud – Vejledning om udbudslovens muligheder”. Formålet med veiledningen er å hjelpe offentlige innkjøpere med å gjøre grønne innkjøp i overensstemmelse med anskaffelsesreglene.

EU snevrer inn tilgang til oppdrag

En ny EU-forordning er trådt i kraft. Den har som formål å begrense foretak fra tredjeland i å delta i europeiske offentlige anskaffelser. Forordningen gir EU et nytt handelspolitisk instrument, som gjør at EU kan vedta krav til tredjeland slik at de til gjengjeld sikrer rimelig markedsadgang for europeiske bedrifter i tredjeland.

Innkjøpere og leverandører sammen om anbefalinger

IKA- foreningen af offentlige indkøbere og DI Service (forening i Dansk Industri) er kommet med felles anbefalinger om det gode innkjøp og et bedre offentlig-privat samarbeid.  Fellesanbefalingene følges opp av en rekke webinarer med fokus på de enkelte områder innenfor tjenestekjøp.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. september"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.